ANNONSE
Annonse
Akersposten

Femdobling av befolkningen på Skøyen uten nye trafikkgrep?

TRAFIKK OG HØYHUS PÅ SKØYEN: Det er to av flere ting som opptar Skøyen Miljøforum. Foto: Vidar Bakken

Det er en av flere ting Skøyen Miljøforum setter spørsmålstegn ved.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

SKØYEN: Uttalelsen som Skøyen Miljøforum har utarbeidet er sterkt kritisk til områdereguleringsplanen for Skøyen. Skøyen Miljøforum representerer nå 30 vel, borettslag, foreninger og båtopplag i Skøyen-området, siden starten i mai.

Les også: Vil kjempe for Skøyens egenart

Høydene

Eivind Bødtker i interimstyret for Skøyen Miljøforum redegjør for hovedpunktene i uttalelsen.

- For det første er høydene for store, spesielt i randsonene mot boligene bak. 16 etasjer rett foran boligområder er ganske grotesk. 12 etasjer midt på området er akseptabelt, men høyden må trappes av mot alle kantsonene. Vi ser Skøyenutbyggingen bakfra og fra bakkenivå, derfra er høydene en følsom faktor. Spesielt er fjernvirkningen på bylandskapet viktig.

Les også: Dette er nye Skøyen

Større leiligheter

- Det er intet behov for å blåse opp områdeutnyttelsen til 165 prosent mot 125 prosent i alle andre knutepunkter og 100 prosent ellers i nye områder i byen. Leilighetsstørrelsen må heves fra 65 till 85 kvadratmeter for å få frem en ritig boligstruktur som også er tilpasset barnefamilier, sier Bødtker, som også understreker at den sosiologiske konsekvensen av 13.100 nye beboere ikke er studert.

- Gjennomgående er heller ikke det karakteristiske trekket ved Skøyen utnyttet, nemlig nærheten til vannet. Det er stor avstand mellom planens gode hensikter og de realiteter som ligger i reguleringsbestemmelsene, sier Bødtker.

Følg med på områdereguleringen på Plan- og bygningsetatens saksinnsyn

Skoletomt

Oslo kommune eier store tomtearealer i Bestumkilen.

- Kommunen må bruke sine egne tomter til fellesoppgaver og sosial infrastruktur, ikke selge ut til private som bygger kontorer og boliger på tomtene på Karenslyst og Sjølyst. Sjølyst egner seg bra som skoletomt. Sjølystparken må gjøres mye større og gammel strandlinje må holdes, slår Bødtker fast.

Trafikken

Hvordan trafikksituasjonen på og rundt Skøyen skal løses med den planlagte befolkningsveksten og tusenvis av nye arbeidsplasser er også et viktig spørsmål.

- Trafikksituasjonen må gjennomgås på nytt. Områdereguleringsplanen legger ikke opptil noen nye grep selv om befolkningen femdobles og Skøyenbroene alt er en flaskehals. Vi mener at både Hoffdiagonalen og en diagonal fra Halvdan Svarte gate må utredes og gjennomføres for å drenere trafikken bort fra Skøyenkrysset. Å strupe trafikken med hindringer er ikke veien å gå for å gjennomføre det "grønne skftet". Det er ikke alle som kan gå eller sykle hele året.

Han viser også til uttalelsen fra Statens Vegvesen, som forlanger at det utarbeides et forslag som viser at E18 går der den går idag.

- Områdereguleringsplanen tar som gitt at E18 legges i tunnel, noe som ikke vil skje i planperioden, eller overhodet. Man må planlegge med E18 der den går i dag og ta hensyn til den støy og de forurensninger som følger med, sier han.

Båtopplaget

Båtfolket må heller ikke glemmes.

- Båtfolket er lovet en ny plassering av opplaget, men før dette er avklart forblir dessverre 1500 båter der de er.

- Vi trenger en ny revidert plan der nabolagets syn er tatt rimelig hensyn til, og der forutsetningene er realistiske. Nye befolkningsprognoser legger også enda større vekt på behovet for en justert plan, konkluderer Bødtker.

Les også:

– Skøyen må ikke bli en lokal utgave av Manhattan

- Dette er for dårlig arbeid

- Blir som en berlinmur

Elvestuen rasende på Rødt og bystyrevedtaket

- Gammeldags betongsosialisme brer seg i byen

- Ikke betongsosialisme

Følg Akersposten på Facebook