Annonse: Bydel Vestre Aker

Et godt tilbud for barn som ikke går i barnehage

På språkgruppen er det lek og læring for små og store. (f.v.) Eivor Veisten Aker, ansvarlig for språkgruppen, og Christin.

I språkgruppen er det læring gjennom lek, sang og aktiviteter for både barn og foreldre. Målet er å ha et språkstimulerings-tilbud for de som ikke er i barnehage, og gi en smak av hva barnehager er.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 09.05.2018 kl 09:11

«Christin!» En liten jente klatrer opp en lekesklie. Når hun kommer til toppen, reiser hun seg opp og blir stående øverst i sklien. Det lille hodet rister av latter og blikket skimter rampete til moren. Hun løfter armene og begynner å vingle litt. «Christin!» roper moren bekymret. Christin ler litt for seg selv, men setter seg til slutt og sklir fornøyd ned sklien.

Vi befinner oss hos Språkgruppen i Vestre Aker, på Familiesenteret i Hovseterveien 88. Språkgruppen er et språkstimuleringstiltak for de som ikke går i barnehage – fordi de ikke har barnehageplass eller av andre årsaker. Tiltaket skal bidra til økt rekruttering til barnehager og hjelpe med å styrke barns norskspråklige ferdigheter.

Det er et åpent tilbud for barn og foreldre sammen, hver tirsdag og torsdag fra kl. 10 til kl. 14. Påmelding trengs ikke, det er bare å dukke opp.

Christin og moren har vært på språkgruppen flere ganger.

– Christin var bare baby da hun kom til oss første gang, forteller Eivor Veisten Aker som er ansvarlig for språkgruppen.

Gruppen består av alt fra babyer, til 3-åringer og oppover til skolealder.

– På språkgruppen leker vi, vi tegner, bygger duplo, spiller spill, har sangstund, leker med plastelina, og leser bøker, forteller Veisten Aker.

Hun sier videre at de prøver å bruke norsk som fellesspråk i gruppen, og at de øver norsk. Dette er lærerikt både for barna og deres foreldre.

– Målet er at vi snakker norsk sammen og det er læring gjennom lek, sang og aktiviteter.

Samspill og vennskap en viktig del av språkgruppen

Så er det tid for sangstund. Christin og hennes mor stemmer i, og det samme gjør den lille gutten Jan og hans pappa.

«God morgen alle sammen, god morgen far og mor God morgen lillesøster, god morgen storebror
God morgen trær og blomster, god morgen fugler små God morgen kjære lyse sol, på himmelen klar og blå Hei hå!»

Christin og Jan får så trekke hver sin leke opp av en tøypose. Leken avgjør hvilken sang de skal synge neste. Christin trekker opp et lam for «Bæ, bæ lille lam»” og Jan velger en buss for «Hjulene på bussen». Jan og pappaen hans har også vært på språkgruppen flere ganger.

– Målet er å ha et tilbud for de som ikke er i barnehage, og gi en smak av hva barnehager er, sier Eivor Veisten Aker.

Hun forteller videre at mange av de som kommer på språkgruppen er usikre på hva barnehager er, og at hun hjelper de som trenger det med å søke barnehageplass. Veisten Aker jobber selv i barnehage de dagene det ikke er språkgruppe.

– Samspill og vennskap er også en viktig del av språkgruppen, og det er mye tanker bak det opplegget vi har.

Hun forteller at flere av de som har kommet på gruppen ikke har kjent noen fra før av, men som gjennom tilbudet har fått gode venner.

– Språkgruppen er et godt tilbud som vi vil synliggjøre, sier Veisten Aker og smiler.

Et godt springbrett til barnehagen

Språkgruppen er i regi av Vestre Aker helsestasjon, og det er ofte helsesøstre som rekrutterer til gruppen. Veisten Aker forteller at de kan være opp til ti barn med foreldre i løpet av en dag. Noen benytter seg av tilbudet hver gang, andre en gang i uken, og noen kommer innimellom.

– Det er mange som ønsker at tilbudet var oftere, da det er et viktig tilbud for de som venter på barnehageplass.

Veisten Aker forteller at de kun har fått gode tilbakemeldinger på tilbudet.

– Når vi nå møter de som har gått hos oss tidligere, forteller mange av dem om hvor viktig tiden hos oss var.

– Dette er et godt springbrett til barnehagen, og vi får høre fra barnehager at det merkes at flere barn har vært her først og at det er positivt, avslutter hun.

Følg Språkgruppen på Facebook her!

Mer informasjon fra Bydel Vestre Aker