ANNONSE
Annonse
Akersposten

«Er Voksenenga nærmiljøhage fortapt?»

DEBATT: Lars Asbjørn Hanssen (H)

«Bydelen kan ikke lønne faste lederstillinger i frivillige organisasjoner,» skriver Lars Asbjørn Hanssen i debatten om finansieringen av Voksenenga nærmiljøhage.

«Bydelen kan ikke lønne faste lederstillinger i frivillige organisasjoner.»

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Ifølge innlegg fra Terje Bjøro må denne reddes. Men det er da ikke nærmiljøhagen som må reddes. Den driftes heldigvis videre med mange hundretusen i tilskudd fra bydelens midler avsatt til frivillighet. I tillegg til midler fra Byrådet avsatt til miljøtiltak der bydelen valgte å prioritere Voksenenga.

Hovedpoenget og forutsetningen har hele tiden vært fra BU sin side at Voksenenga Nærmiljøhage skulle baseres på frivillighet og skulle ikke belastes bydelens driftsbudsjett økonomisk. Dette var et enstemmig vedtaket i BU som Bjøro selv var med på å vedta som Venstre-politiker. Det er han nå som MDG-politiker ikke bare uenig i, men hevder at det ble gjort på gale premisser. Visste han ikke hva han vedtok?

Bjøro hevder at påtroppende BU-leder Husebye utrykker at dette ikke er en sak for BU. Det er en feiloppfatning. Hele BU synes Voksenenga Nærmiljøhage er et flott frivillig-tiltak. Følgelig støttet BU dette. Men vi kunne ikke forplikte oss til faste økonomiske forpliktelser, slik vi heller ikke gjør versus andre frivillige tiltak i bydelen. Alle skal behandles på like vilkår.

Det er stillingen som daglig leder Terje Bjøro er ute for å redde. At en politiker ønsker å redde en lederstilling i en stiftelse opprettet for at de som ønsker det skal drive parsellvirksomhet på sin fritid, det er litt spesielt.

Bydelen kan ikke lønne faste lederstillinger i frivillige organisasjoner. Men bydelen kan inngå faste samarbeidsavtaler der man kan hente ut synergier som bidrar til å dekke et definert behov i bydelen. Det har administrasjonen invitert Voksenenga Nærmiljøhage til.

At Voksenenga har vokst ut over det opprinnelige utgangspunktet, skyldes en imponerende dyktig ledelse, men det er altså noe i livets uskrevne lov om at man bør ikke legge opp til å bruke penger man ikke har.

Bydelen har heller ikke disse pengene i dagens budsjett. Det ville være uansvarlig å binde seg til fremtidige utgifter uten en grundig økonomisk analyse for fremtidige budsjett.

Følgelig var det mest fornuftige og ryddige at det nye, påtroppende Bydelsutvalget, behandler denne problemstillingen i sitt nye budsjett for 2020.

De må da ta høyde for at det kan dukke opp flere lignende prosjekter som da må behandles på lik linje.

Bjøro mener at hans forslag som de borgerlige partiene, H,V og Frp, stemte ned, ikke ville innebære noen kostnad!

Hvor er logikken her? Var ikke hensikten med hans forslag at bydelen skulle bruke penger på en lederstilling? I motsatt fall var jo forslaget meningsløst.

Bjøro ber oss i Høyre om å snakke med Erna Solberg om saken. Vi snakker faktisk noen ganger med henne, men akkurat dette tror jeg ikke vi skal bry statsministeren i Norge om å befatte seg med.

Da er det mere nærliggende at den nyfrelste MDG-politikeren tar en prat med sine grønne byråder.

Den grønne bølge må prioriteres, skriver Bjøro. Der er vi helt enige. Men prioriteringer vil si å velge noe fremfor noe annet. Så hva skal velges bort? Vi valgte å prioritere steinhardt for å få til Hovseter ungdomsklubb. Vil MDG fjerne den? Eller ta fra Seniorsentrene? Redusere tilskuddene til de andre frivillige organisasjonene?

Vil man virkelig prioritere den grønne bølgen så kan vel ditt rødgrønne byråd begynne med å prioritere Husebyskogen. Den er det grønneste vi har og den er til for alle i bydelen.

Lars Asbjørn Hanssen (H)
avtroppende bydelsutvalgsleder, Vestre Aker