ANNONSE
Annonse
Akersposten

Er det plass til en Telenor Arena inni Ullernåsen?

Det er størrelsen på det nye vannanlegget som skal legges i Oslo vest

ULLERÅSEN: I bakgrunnen stiger Ullernåsen opp og er ett av alternativene for det planlagte vannanlegget i fjell med gigantiske dimensjoner.

Skjer det noe med dagens vannforsyning fra Maridalsvannet, er Oslo i en dyp krise i løpet av noen timer. Det nye anlegget i fjell vil bli på størrelse med Telenor Arena i volum.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 10.08.2017 kl 12:46

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

OSLO VEST: I tillegg til at vi står foran en formidabel byutvikling, vil dagens befolkning bli satt sjakk matt om drikkevannskilden Maridalsvannet med Oset vannbehandlingsanlegg skulle svikte. Det vil få katastrofale følger.

Enorme konsekvenser

Selv om Oslo helt siden 60-tallet har vurdert et anlegg for reservevannforsyning, er det først etter at Mattilsynet har pålagt Oslo kommune å anlegge reservevannforsyning, at planene har kommet på bordet. Det nye vannbehandlingsanlegget skal stå ferdig i 2028. Det enorme anlegget vil bli lokalisert i Oslo vest. Holsfjorden, som er en del av Tyrifjorden, vil være råvannskilden.

Beredsskapsetaten i Oslo kommune anslår at 270.000 mennesker vil miste vannet i løpet av få timer om det det verste skulle skje, og for samfunnet vil det få enorme konsekvenser i løpet av kort tid. Maridalsvannet står for 90 prosent av vannforsyningen i Oslo.

Tre Maridalsvann i året

Det er Vann- og avløpsetaten som er ansvarlig for utbyggingen av ny vannforsyning i Oslo.

– For å sette det i perspektiv bruker Oslos befolkning tre Maridalsvann i året. Hver enkelt person bruker cirka 160 liter vann i døgnet. Det forteller litt om vår avhengighet av vann. Derfor er det viktig å få på plass en ny reservevannforsyning om forsyningen fra Maridalsvannet skulle svikte. Beredsskapssjefen I Oslo har sagt det så klart at samfunnet slik vi kjenner det, vil slutte å fungere om vannforsyningen fra Maridalsvannet stopper opp, sier kommunikasjonssjef i Vann- og avløpsetaten, Trond Borge Ottersen.

Bogstad, Ullernåsen og Huseby

Vannet fra Holsfjorden skal føres til vannbehandlingsanlegg som skal lokaliseres i Oslo vest, hvor Bogstad, Ullernåsen og Huseby er blant alternativene i våre bydeler. Gaustad, Sognsvann, Fossum/Lathus og Brekke ved Maridalsvannet er også alternativer.

– Det er ikke avklart nøyaktig hvor anlegget skal lokaliseres i de områdene som er alternativer for et vannbehandlingsanlegg. Det eneste som er sikkert, er at det vil komme et slikt anlegg i Oslo vest, sier Ottersen.

Planen er at arbeidet med tunnel fra Holsfjorden og bygging av vannbehandlingsanlegg skal igangsettes i 2020. Det er snakk om enorme dimensjoner når dette skal bygges. Prosjektet er foreløpig kalkulert til cirka 8,5 milliarder kroner.

NY RÅVANNKILDE: Holsfjorden som er en del av Tyrifjorden, blir Oslos nye råvannkilde. Foto: Bymiljøetaten

50.000 kubikk i hvert basseng

– Fra råvannskilden Holsfjorden vil det gå en kombinert sprengt og boret overføringstunnel på cirka 20 kilometer. Boret tunnel vil ha en diameter på 3,5 meter. I fjell vil det bli anlagt to fjellhaller til vannbehandling, hver med en grunnflate på 255 x 30 meter og en høyde på 20 til 30 meter. I tillegg kommer to fjellhaller for rentvannbassenger, som hver vil ha en grunnflate på 262x22 meter med tilsvarende høyde som de andre hallene, sier Ottersen.

– I Rentvannhallene støpes det bassenger med vegger, gulv og tak. Det er beregnet at bassengene vil være cirka 10 meter dype og at hvert basseng vil ta 50 000 kubikkmeter vann. For å føre rentvannet til hovedledningsnettet vil det bli anlagt en tunnel på cirka 6 kilometer. Det er snakk om et omfattende arbeid, sier Ottersen.

Drikkebeger som Oslo Plaza

50.000 kubikkmeter tilsvarer 50 millioner liter vann, og begge hallene vil da ha en kapasitet på 100 millioner liter vann. For å illustrere hvilke enorme vannmengder det er snakk om, tenker Akersposten seg et «drikkebeger» på størrelse med Oslo Plaza, om hotellet har en grunnflate på underkant av 1000 kvadratmeter og en høyde på 117 meter.

58 000 lastebillass

Akersposten har sett på tallene på hvor mye masse som skal tas ut av fjellet til de planlagte hallene. Holder vi oss til at høyden på hallene har et snitt på 26 meter, vil det totalt bli tatt ut masse i en størrelsesorden tilsvarende volumet på Telenor Arena, som har et volum på 696.000 kubikkmeter. I en byggeperiode over 8 år med lastebiler som tar 12 kubikk, vil man måtte frakte ut 58.000 lastebillass. Det tilsvaer rundt 30 lastebiler om dagen i åtte år med 250 arbeidsdager i året.

SÅ STORT: De nye vannhallene vil volummessig bli i størrelsesorden som Telenor Arena. Foto: Vidar Bakken

Konsekvenser om det verste skulle skje:

Naturskapte forhold, forurensing, teknisk svikt, ulykker eller målrettet terror/sabotasjer er alle elementer som kan stoppe vannforsyningen i Oslo i større eller mindre grad skriver Beredskapsetaten i Oslo kommune i sin beredskapsanalyse. Etaten viser til hva som kan skje om Maridalsvannet med Oset vannbehandlingsanlegg blir satt ut av spill.

Verst vil det ramme de cirka 270.000 innbyggerne innenfor Ring 3. Sammen med alle de store samfunnsinstitusjonene, sykehus, sykehjem, barnehager og tusenvis av arbeidsplasser vil de miste vannet i løpet av noen få timer.

Konsekvensene kan bli enorme når folk ikke får drikkevann eller vann til matlaging. Avløp vil blant annet gå tett med konsekvensen at avføring vil foregå utendørs, med fare for oppblomstring av smittsomme sykdommer. At det innenfor Ring 3 produseres 150 tonn avføring hver dag, sier noe om hvilke utfordringer man vil stå overfor.

Evakuering av alle helseinstitusjoner vil bli nødvendig og barnehager, skoler og arbeidsplasser må flyttes. Den delen av befolkningen som har andre alternativer, vil rømme fra byen. Konsekvensene vil også innebære flere dødsfall.

Fjernvarmenettet vil kollapse og brannvesenet vil ikke ha tilgang til vann.

Utenfor Ring3 vil det være tilgang til nødvann noen få måneder. Dette er vann som må kokes. På grunn av ledningsnettet kan ikke dette tilføres innenfor Ring3.

Oslo kommune har ikke en beredskapsplan som kan håndtere dette. I analysen fremgår det at det må komme en utredning som tar opp hvordan Oslo kommune skal finne midlertidige løsninger for nødvann og sanitære løsninger inntil alternativ vannforsyning er på plass.