ANNONSE
Annonse
Akersposten

«Er det blålys Høyre ser i tunnelen?»

DEBATT: Live Bressendorf Lindseth (Ap), Ellen Lange (SV), Vibeke Nenseth (MDG) og Peter Hausken (Ap)

HVEM HAR SKYLDEN: Live Bressendorf Lindseth, Ellen Lange, Vibeke Nenseth og Peter Hausken peker på de borgerlige partiene.

Innsenderne mener at bydelens skakkjørte økonomi skyldes at de borgerlige partiene med Høyre i spissen, løper fra forsøkene på å rette opp økonomien.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 12.09.2021 kl 11:52

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Høyres leder og nestleder i Bydelsutvalget har respondert på Aps innlegg med innvendinger mot konkurranseutsetting av bydelens tjenester. Det er greit med respons, bare så synd at budskapet deres fortsetter å forvirre. Det stemmer ikke at Høyre er partiet som har tatt grep for å redusere det digre underskuddet i bydel Vestre Aker. Det var hele bydelsutvalget som samlet gjorde et forsøk på det i juni 2020. Bydelsutvalget fattet da et enstemmig vedtak om tiltak for å redusere budsjettet for 2021 med 34 millioner kroner basert på et forslag fra administrasjonen og fremmet av fra BU-leder (se protokoll fra BU-møte 18. juni 2020, sak 87/20). Det var også enighet om at midler til tiltak for barn og ungdom ble opprettholdt.

Naturligvis ble det reaksjoner fra dem som ble berørt av nedskjæringene. Det er høyst forståelig. Det er vondt å stramme inn livremmen og ingen i bydelsutvalget syntes det var enkelt å gå med på innstramningene. Målsetningen var en hestekur over to år for å komme i balanse. Men man var enige om at bydelens store underskudd måtte reduseres slik at bydelen kan få større handlefrihet. Et vedvarende økonomisk overforbruk undergraver lokaldemokratiet. Det begrenser bydelens økonomiske handlingsrom og medfører også dårligere tjenestetilbud. Det er knapt nok midler til å utføre lovpålagte oppgaver. Som folkevalgte har vi ansvar for budsjettene. I den grad budsjettvedtak tidligere har vært enstemmige, ligger det nær å anta at Høyres mangeårige, rene flertall i bydelsutvalget har virket negativt inn på både debattklima og energi. I dag er dette heldigvis annerledes

Så hva skjedde med det smertefulle budsjettvedtaket som ble fattet i juni 2020? På BU-møte 3. september 2020 ble det ikke vedtatt at risikovurdering skulle fremlegges. Tvert imot vedtok bydelsutvalget enstemmig fremdriften for budsjettprosessen 2021, (jfr. protokoll fra BU-møte 3. september 2020, sak 91/20) med noen mindre korreksjoner.

Så ga Høyre, Venstre og FrP etter for presset fra ulike interessegrupper og tverrvendte. I BU-møte 15. oktober 2020 vedtok de tre borgerlige partiene mot AP, SV og MDGs stemmer å sette alle bydelsutvalgets budsjettvedtak av 18. juni på vent frem til nytt budsjett ble vedtatt. Med andre ord ingen nedskjæringer. Og hva var begrunnelsen for å gå tilbake på sitt eget vedtak? H, V og FrP skyldte på administrasjonen og vedtok at «forutsetningen for disse kuttene, var at administrasjonen skulle komme tilbake med en forsvarlighetsvurdering og konsekvensanalyse av alle de vedtatte kuttene». Noe som ikke stemmer. Det var aldri en forutsetning, noe enhver kan sjekke ved å lese protokollen fra BU-møtet 18. juni 2020. Videre kritiserte H, V og FrP, mot AP, SV og MDGs stemmer at administrasjonen ikke hadde fremlagt risikovurdering av kuttene - som de 3. september ikke hadde krevet.

Resultatet av at de borgerlige partiene løp fra forsøkene på å rette opp økonomien, er derfor at bydelen fortsatt sliter med et stort underskudd. Dette er selvfølgelig pinlig for Høyre. Så da skylder man på alle andre og prøver å framstille egne handlinger i et blått lys. Derfor forsøker partiet å tåkelegge manglende gjennomføringskraft med å gjenta at konkurranseutsetting av tjenester til private leverandører bidrar til innsparing. Men det henger jo ikke på greip. Høyre har gjort dette i alle år, og allikevel har underskuddet økt. Når en løsning ikke virker, prøv mer av det samme. Sannheten er at Høyre i sin iver etter å overbevise om at private tjenester er lykken på jord og blander hummer og kanari. Noen private kommersielle behandlingsplasser for psykisk syke kan framstå som billigere enn kommunale plasser. Men det Høyre ikke tar med i regnestykket er hva det koster bydelen å lønne ansatte som må og skal kontrollere de private tjenestene. I dag har bydel Vestre Aker ansatt syv fagpersoner som har som oppgave å kontrollere at alt går riktig for seg. Dette er en utgift som må legges til kostnaden ved bruk av private leverandører. Mangelen på slik kompetanse i bydelen er nettopp en del av årsaken til dagens økonomiske situasjon.

En annen kostnad er private leverandører som fakturerer mer enn det man har grunnlag for i kontraktene. Pr. i dag er det gjort avviksfunn hos private leverandører av tjenester til psykisk syke og psykisk utviklingshemmede. Derfor vil AP, SV og MDG sørge for at avvik hos private leverandører settes på agendaen til BU-møtet 14. oktober 2021: Hvilke avviksfunn er gjort hos private leverandører som leverer tjenester til psykisk syke og psykisk utviklingshemmede.

Og helt til slutt, la oss gjøre det klinkende klart: Alle partiene på rødgrønn side er naturligvis for at innbyggerne i Vestre Aker bydel skal få best mulige tilbud til rimeligste pris. Vi mener det er fint om ideelle tilbydere kommer inn med friskt blikk og bidrar til fornyelse i kommunal omsorg. Og vi heier på ideelle organisasjoner som kan levere gode og trygge tjenester til en konkurransedyktig pris.

Live Bressendorf Lindseth (Ap)
Ellen Lange (SV)
Vibeke Nenseth (MDG)
Peter Hausken (Ap)