ANNONSE
Annonse

Enormt engasjement rundt fortetting og byutvikling

OPPRINNELIG: Dette forslaget fra Skanska satte sinnene i kok på Røa. Nå er et revidert forlsag til behandling i bystyret. Link Arkitektur

Det er ikke alltid lett å spå om fremtiden, men bymessig fortetting og hvilke områder som skal fortettes vil helt opplagt få stort fokus under årets valgkamp.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 03.01.2019 kl 09:45

ANNONSE
Annonse

OSLO VEST: Akersposten har i 2018 hatt mange saker om bymessig fortetting/byutvikling, hvor byrådet har pekt ut en rekke større og mindre områder i bydelene Ullern og Vestre Aker som egnet for bymessig fortetting.

At folk er interessert i hva som skjer i nærområdet kan vi se av lesertallene på nettet, hvor byggesaker og byggeplaner genererer titusenvis av sidevisninger. Samtidig går debatten høyt på våre Facebook-sider. I teksten under er noen smakebiter fra våre saker.

Dette året vil mye bli bestemt med hensyn til hva som vil skje med Smestad, Skøyen, Røa, Lilleaker, Lysaker, Slemdal, Montebello, Huseby med flere. I 2018 har motstanden mot planene for utvikling av Smestad vært sterk og engasjementet fra lokalbefolkning, lokalpolitikere og rådhuspolitikere har vært omfattende.

På Montebello har utbygger skrotet de opprinnelige planene for Husebyplatået, etter sterk motstand fra lokalmiljøet. Snart vil et nytt forslag for utvikling av området bli fremmet. Planene for det såkalte «trekantkvartalet» i samme område er fremmet for Plan- og bygningsetaten, etter at utbygger kjøpte opp kvartalet. Utfallet er uvisst.

På Røa har Skanskas planer for sentrale Røa møtt tilsvarende sterk motstand, hvor blant annet Røa Vel har invitert til samarbeid for utvikling av området, samtidig som flere vil bevare den gamle trehusbebyggelsen. Skanska har valgt å gå videre med sine reviderte planer til bystyret, etter at Plan- og bygningsetaten har sagt nei til Skanskas planer.

Nå har det også dukket opp et forslag til utvikling av området langs Sørkedalsveien. Snart står også prosjektet Røa Torg og Røakollen med 360 leiligheter ferdig. Røa står foran en kraftig forvandling, mens planene for Røatunnel hele tiden står i fare for å bli forkastet med dagens byråd.

Hva som skjer med Skøyen er spennende. I det siste forslaget til områderegulering fra Plan- og bygningsetaten er byggehøydene vesentlig redusert, men det er fremdeles en lang vei å gå for å skape et nytt og levedyktig Skøyen. En rekke aktive grupper kjemper for å komme aktivt med i medvirkningsprosessen. Det siste er at lokale aksjonister og utbyggere i området har funnet sammen i en felles plattform for å komme frem til et levedyktig Skøyen.

På Slemdal har PBE fremmet et nytt forslag til planprogram med vesentlig reduksjon av byggehøyder og fortetting av området. Det var nok til stor lettelse for mange. På Huseby er planer om et stort byggeprosjekt på parkeringsplassen foran FO-bygget og snart vil vi få vite hvor det nye vannbehandlingsanlegget for Oslo vil komme på Huseby. Dette dreier seg om et enormt prosjekt med byggetid over flere år.

På Lilleaker er det full byggevirksomhet og det er flere utbyggere som har aktive planer i området. Saken om at CCvest skal rives og flyttes i fremtiden, skapte enorme lesertall.

Så er det selve kommuneplanen, hvor alle venter spent på arealdelen. Denne delen blir utsatt til etter valget. Samtidig hersker det stor forvirring med hensyn til hvilke områder som eventuelt skal fortettes når såkalte utviklingsområder, fortetting 500 meter fra t-banestasjoner og tidligere vedtatte planer krysser hverandre. I Henriks vei kjøpte en utbygger opp et helt kvartal, hvor hele småhusbebyggelsen skal rives og erstattes med lavblokker.

Dette ligger i reguleringsområde for småhusplanen, men denne kan oppheves på grunn av området ligger innenfor 500 meter fra Hovseter stasjon, altså prioritert stasjonsnært område.

Ellers er det en rekke større og mindre planer samt byggeprosjekter i bydelen som ikke er nevnt her. I tillegg kommer de store utfordringene knyttet bygging av Fornebubanen. Oppsummert så er det snakk om to bydeler som uansett vil fremstå som en stor byggeplass det neste tiåret.

For å si det forsiktig, 2019 blir et spennende år. Akersposten vil holde deg orientert.

ANNONSE
Annonse