Akersposten
Annonse: Bydel Vestre Aker

Endret åpningstid ved NAV Vestre Aker

NAV Vestre Aker har nye åpningstider fra 6. februar 2017.

NAV Vestre Aker vil prøve ut en ordning med åpningstid fra 11.00-15.00 i publikumsmottaket i en periode på seks måneder fra og med 6. februar 2017.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 15.02.2017 kl 12:07

Publikumsmottaket ved NAV Vestre Aker vil fra og med 6. februar holdes åpent fra 11.00-15.00, som er den tiden det er flest besøkende ved NAV-kontoret. I den resterende åpningstiden vil det gjennomføres planlagte brukersamtaler som er avtalt på forhånd.

Vi mener at vi med denne endringen av åpningstiden i publikumsmottaket vil oppnå mer tid til planlagt oppfølging av brukerne av NAV-kontoret og dermed øke både tilgjengeligheten og kvaliteten i tjenestetilbudet vårt til innbyggerne i bydel Vestre Aker.

Vårt mål er å få flere ut i arbeid og aktivitet. Vi erfarer at økt hyppighet og bedre planlagt oppfølging gir mulighet til bedre dialog med bruker, slik at vi i samarbeid utnytter NAVs virkemidler bedre.

Endret åpningstid vil øke tilgjengeligheten, bedre kvaliteten og spisse oppfølgingen for de som har et utvidet behov for hjelp fra NAV. Tiden før åpningstid vil vi blant annet bruke til planlagte timeavtaler, hjemmebesøk og flere møter ute hos arbeidsgiverne.

Slik kontakter du oss:

I tillegg til oppmøte i åpningstiden kl. 11.00-15.00 har du som bruker NAV-kontoret som før mulighet til å henvende deg elektronisk via «Ditt NAV» eller per post. Oslo kommunes kontaktsenter og NAV kontaktsenter er åpne for telefonhenvendelser og setter over til tilgjengelige veiledere ved behov.

Oslo kommune: tlf, 21 80 21 80

NAV kontaktsenter: tlf, 55 55 33 33

Mer informasjon fra Bydel Vestre Aker