ANNONSE
Annonse
Akersposten

En halv million kan være starten på noe stort

Kjerstin Bjerka i Nabolagsfabrikken er godt fornøyd med at byrådet har bevilget en halv million kroner til å utvikle et litt grått og trist område innerst i Bestumkilen til et felles møtested for nabolaget. Nå vil hun ha innspill fra folk om hva de ønsker å gjøre i Bestumkilen, hva stedet bør l inneholde og hvordan vi sammen kan skape et sted som er attraktivt for ulike aldersgrupper.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 14.09.2021 kl 09:56

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

BESTUMKILEN: – Bestumkilen trenger å bli til en god møteplass for flere. Byrådet er opptatt av å skape gode uterom der det er trivelig å møtes eller der det går an å gjøre aktiviteter sammen. Det å ha det trivelig rundt seg og ha muligheten til å møte andre er viktig både for folks helse og trivsel, sa byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen da nyheten kom i august om at byrådet bevilger 10 millioner kroner til flere torg og møteplasser rundt om i Oslo. [KB1]

En av disse plassene som nå skal utvikles til glede for fellesskapet, ligger i Bestumkilen, på østsiden foran klubbhuset til Oslo Roklubb.

Her antyder byrådet at det vil plantes innsektvennlige planter, utplasseres plantetønner og etableres sykkelparkering. Det vil bli lagt vekt på bruk av gjenbruksmaterialer og møbler. Området frigjøres til båtopplag i vinterhalvåret, og møblene vil da plasseres et annet sted.

Særlig trivelig kan ikke den litt slitne asfaltplassen kalles i dag, selv om den ligger idyllisk til ned mot sjøkanten i Bestumkilen, der mange legger turen på fine sommerdager fordi det er mulig å bade fra bryggene.

Foreslo to prosjekter på Skøyen

Her er det imidlertid mulig å gjøre det langt mer attraktivt for folk, mener Kjerstin Bjerka i Nabolagsfabrikken, som sammen med Bydel Ullern, Statsbygg og Bymiljøetaten nå skal legge en plan for hvordan plassen kan utvikles gjennom en inkluderende prosess som involverer naboer på Skøyen.

– Bestumkilen og tilgangen til Oslofjorden er viktig for mange, samtidig er tilstanden i fjorden vår truet. Målet med prosjektet er å styrke det sosiale fellesskapet gjennom positivt engasjement, økt trivsel og bedre tilgang til fjorden for flere i sommermånedene. Prosjektet skal tilrettelegge for både opphold og aktivitet, men også rette fokus på tiltak for en ren og rik Oslofjord, sier Bjerka.

I februar spurte Nabolagsfabrikken naboer og lokale aktører om innspill og ideer til torg og møteplasser på Skøyen. Nabolagsfabrikken samlet alle innspillene de mottok fra naboer og utformet et forslag som ble sendt til Bydel Ullern.

– Basert på innspillene ble det foreslått to satsningsområder på Skøyen i år: En midlertidig møteplass i Bestumkilen og en oppgradering av turveien fra Thune til Ferd banen/Bygdøy i Verkstedsveien, sier hun. Resultatet i denne omgang ble altså tildeling av midler til prosjektet i Bestumkilen.

Hun forteller at de i Nabolagsfabrikken har hatt konstruktive samtaler med aktørene som holder til i Bestumkilen og lokale organisasjoner som har et engasjement i saken.

– Skøyen Miljøforum, Oslo Roklubb og Sjølyst Marina er veldig positive til tiltaket og ønsker å bidra i prosjektet i samarbeid med naboene på Skøyen, sier Bjerka. – Bymiljøetaten og Plan- og bygningsetaten ønsker også å legge tilrette for gjennomføringen av prosjektet.

Samarbeid

Det er altså deler av asfaltflaten foran Oslo Roklubb det er snakk om, og det er søkt om å lage en midlertidig møteplass her som skal være tilgjengelig i sommermånedene, fra mai til september – når båtene er på vannet.

– Tiltaket vil ikke gå på bekostning av idrett og annet som foregår på stedet i dag, men vil utvikles i samarbeid med og tilpasses dagens aktører, understreker hun.

Planen er å realisere prosjektet sommeren 2022.

– I løpet av høsten og vinteren vil vi, sammen med Bydel Ullern, planlegge og legge tilrette for at nabolagets engasjement og ideer kommer frem gjennom en involveringsprosess, sier Bjerka, som legger til at prosjektet også vil ses i sammenheng med og støtte opp om Klima- og miljødepartementets «Helhetlige tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv».

Kjerstin Bjerka sier at hun er klar over at det er mange ønsker for Bestumkilen og at meningene om hva som bør skje i området i fremtiden, er delte. Hun fokuserer på hvordan man gjennom prosjektet kan skape en testarena for positivt samarbeid, lokale initiativer og en bærekraftig transformasjon allerede nå

Oslo Roklubbs klubbhus i bakgrunnen. Foto: Fredrik Eckhoff

Gründer

Fra å være engasjert lokalt i borettslaget sitt på Casinetto på Skøyen, har hun de siste årene løftet blikket og skapt Nabolagsfabrikken sammen med medgründer Aida Cortes Lopez.

– Nabolagsfabrikken er en kanal for beboere som ønsker å se en endring. Vi bidrar med kunnskap, tid og engasjement slik at vi sammen kan få ting til å skje og skape positive resultater, sier Bjerka. Så langt har det betydd deltidsjobb og mye frivillig innsats.

– Vi er også en brobygger mellom det offentlige og det private. Det handler om å bringe engasjementet sammen. I fellesskap oppnår vi bedre resultater. Vi har fokus på en bærekraftig utvikling av nabolaget vårt, og det mangler det litt på når vi snakker om Skøyen i dag. Vi må samarbeide, og alle må gjøre litt. Så når vi målene sammen, sier hun.

Hva trengs?

– Vi må ta vare på de små tingene som betyr noe for folk i hverdagen, sier hun, og nettopp dette prosjektet i Bestumkilen er noe som kan bety noe for mange når det blir satt ut i livet i løpet av neste år.

Bjerka innser at man ikke kan gjøre veldig mye for 500.000 kroner, men det kan være en start på noe større.

Idyllisk i Bestumkilen, men det kan gjøres mer spennende og brukervennlig. Foto: Fredrik Eckhoff

– Hva ser du for deg her ute?

– Det er det vi ønsker å få innspill på. Det er et stort engasjement for Bestumkilen, og gjennom tildelingen har vi nå fått anledning til å teste noe av dette i praksis. Vi har vi skaffet midlene og stedet, neste skritt blir å finne ut hva folk faktisk vil gjøre her, hva de tenker mangler og så legge til rette for å gjennomføre noen av de gode ideene deres i Bestumkilen. Vi ser jo for eksempel at det trengs benker, søppelkasser og sykkelstativer. Det kan jo være en enkel start, sier hun.

Kanskje det etter hvert kan bli servering her ute, kanskje en liten scene som kan brukes til underholdning? Et område med vannlek for barna og læringsaktiviteter i fjæra? Urban dyrking, beplantning eller kanskje et lite område tilrettelagt for utendørs trening?

Mulighetene er mange. Har du innspill, meld det inn på epost til hei@nabolagsfabrikken.no

Les mer om Nabolagsfabrikken her

Fakta

10 millioner til torg og møteplasser

Byrådet bevilger 10 millioner til torg og møteplasser i 2021.

– Grønne lunger og gode torg og møteplasser er avgjørende for å skape gode nabolag. Jeg er veldig fornøyd med at vi nå får ut 10 millioner til å oppgradere eller skape nye uterom og sosiale møteplasser. Korona har vist oss hvor ekstremt viktig nærområdene er, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen.

– Flere sosiale møteplasser der man ikke trenger å kjøpe noe men kan møtes på tvers av generasjoner er noe vi har jobbet med i flere år nå. Og effekten begynner å vises. Parker, lekeplasser og badeplasser fylles opp av fornøyde Oslofolk. Det gjør meg glad, sier byråden.

Hvert år tildeler byrådet midler til torg og møteplasser utenfor sentrum. Samtlige bydeler har mottatt særskilte midler fra avsetningene til torg og møteplasser i perioden 2007-2020.

I år ser fordelingen slik ut:

Hallénparken, Bydel Grünerløkka: 500 000

Advokat Dehlis plass, Bydel Sagene: 550 000

Bestumkilen, Bydel Ullern/BYM: 500 000

Ragnhild Trosteruds plass, Bydel Grorud/BYM: 800 000

Friområde ved Vestbyveien 15, Bydel Grorud: 4 300 000

Svarttjernparken, Bydel Grorud: 1 600 000

Trosterudparken, Bydel Alna: 1 750 000

Totalt: 10 000 000