ANNONSE
Annonse
Akersposten

– En fare for barn på skolevei – og for alle andre

Bare et par meter unna stien som går mellom Planetveien og Båntjernveien på Vettakollen står en høy gran og lener seg på en annen. Begge grantrærne er døde og helt uttørkede. – En fare for barn på skolevei – og for alle andre, mener Vettakollen-beboer Håkon Lie.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 11.10.2019 kl 13:20

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

VETTAKOLLEN: På begge sider av stien ligger rester etter et stort bjerketre som skal ha falt i fjor. Noen har kuttet det opp med motorsag for at det ikke skal sperre stien. Noen meter bortenfor ligger en stor stamme fra en veltet gran.

På stien går skolebarn hver eneste dag, og stien er også godt brukt av andre folk som ferdes mellom de to veiene på Vettakollen.

Meldte om trærne – og fikk svar

I mange år har beboere i området meldt fra til Bymiljøetaten om det de mener er trær som burde felles, blant annet av sikkerhetsmessige hensyn.

«Har skrevet til etaten mange ganger ang. trefall i området mellom Planetveien og Båntjernveien. I vår falt to trær over turveien (gamle Ankervei). Nå står to digre døde trær og støtter seg til hverandre og kan falle når som helst. De står slik til at de vil falle over tursti. Turstien blir daglig benyttet av skoleungdom som snarvei. Har dere ikke noe ansvar for å holde skogen vedlike og fjerne farer?»

Det er en av meldingene som ble sendt til Bymiljøetaten, skrevet av Lars Tandberg-Johansen i mai 2014.

«Ansvar for egen sikkerhet»

Kort tid etter fikk han svar på seksjonssjef for Nordmarka i Bymiljøetaten, Knut Johansson. Han skrev blant annet: «Vi skal komme og se på forholdet du nevner! Ellers er det på generelt grunnlag slik at i skogen og marka må den enkelte selv ta ansvar for egen sikkerhet. Oslo kommune har ikke mulighet til å sjekke alle steder hvor folk ferdes for til en hver tid å sikre brukerne mot elementer som kan medføre fare. I «nærskogene» prøver vi å følge opp henvendelser av en slik karakter som du her nevner, men i mange tilfeller må skog få være skog.

I dag, mer enn fem år senere, står fremdeles de to døde grantrærne og klamrer seg til hverandre, mens noen andre trær altså har falt på og langs stien i løpet av disse årene.

– Det er bare et spørsmål om tid før den granen blåser overende, sier Håkon Lie, som bor like i nærheten. Han ser hver dag barn og ungdommer som går til og fra skolen, og han mener at det ikke er trygt når etaten velger å la trærne bli stående.

– Det står altså to trær og lener seg over stien, det ene er dødt og lener seg på et annet dødt tre. Det er livsfarlig for alle som ferdes her, ikke minst for skolebarn som går her daglig, sier Lie.

Ikke langt til skogs

Han mener at etatens svar om at «i skogen og marka må den enkelte selv ta ansvar for egen sikkerhet», ikke er godt nok. Lie påpeker at dette ikke er et sted langt inne i skogen, men derimot en kort og mye brukt sti mellom to veier i et boligstrøk.

– Det er også nå på tide at kommunen hugger skog før den tørker ut. Uttørket skog er yngleplass for barkebiller, som har blomstret opp igjen etter fjorårets tørre sommer, sier han. – Man må hogge før trærne blir for gamle og dør. Billene går etter døende trær, så går de til friske. Av hensyn til skoghygiene bør man hogge hogstmoden skog.

Lie påpeker også at det ligger en verdi i disse trærne, og i forhold til klimaet er det et viktig poeng å kvitte seg med døde trær.

– Så lenge trærne er grønne, aboserberer de CO2, men når de tørker ut, avgir de CO2, som gir et negativt CO2-regnskap, sier han.

– Enkelt å ta ut

I svaret fra Bymiljøetaten i 2014, skrev Knut Johansson: «I området du nevner har vi planlagt hogst og opprydding, men det er store utfordringer knyttet til transport av virke.»

Håkon Lie mener at disse utfordringene er sterkt overdrevet.

– Dette er helt enkelt å ta ut. Man kan komme opp med en hogstmaskin fra Båntjernveien. Man kan komme helt inntil, sier han.

Nå håper Håkon Lie og flere andre i nabolaget rundt Planetveien og Bjåntjernveien at Bymiljøetaten tar en titt på de døde trærne langs stien, ikke minst de to døde grantrærne som i flere år har klamret seg til hverandre.

Følg Akersposten på Facebook