ANNONSE
Annonse

– En enorm fattigdom

Under åpningsseremonien var det offisiell overlevering fra SOS-barnebyer og Odd Fellow. Fra venstre: Den lokale chief (tradisjonell leder), Gray Nthinda (styreleder i SOS-barnebyer Malawi) og Morten Buan (leder av Odd Fellow Ordenen i Norge). Foto: Bjørn-Owe Holmberg

Torild og Paal Østmoe fra Ullern var med da 120 barn fikk et nytt og trygt hjem i et av verdens fattigste land.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 06.09.2016 kl 10:27

ANNONSE
Annonse

ULLERN/MALAWI: Lørdag 13. august åpnet SOS-barnebyer en ny barneby i Ngabu, Malawi, den fjerde i landet. Barnebyen er i sin helhet finansiert av Odd Fellow Ordenen i Norge, og sammen med flere av ordenens medlemmer fikk Torild og Paal Østmoe være med på innvielsen. Besøket bød på mange sterke inntrykk.

– Situasjonen er meget vanskelig. Det er en enorm fattigdom, spesielt blant familier ute på landsbygda, og både små og store barn vokser opp under vilkår nesten under eksistensminimumen, sier Paal.

Myndighetene mangler oversikt

I Malawi lever svært mange barn uten tilstrekkelig omsorg, og SOS-barnebyers prosjekter er redningen for noen av dem når myndighetene ikke evner å hjelpe de barna som trenger det mest. En rapport utgitt av SOS-barnebyer i juni avdekker at ingen har oversikt på verdensbasis over barn uten foreldreomsorg.

Torild og Paal med de andre medlemmene fra Oslo. Fra venstre: Toril Grundtvig Skougaard, Reidun Lovise Aasuldsen. Morten Buan (leder av Odd Fellow Ordenen i Norge), sammen med kone og barn, Inger-Lill Bjerke, Henning Rausandhaug, Torild Johanne Østmoe (ikke medlem) og Paal Østmoe, Anne Lie (ikke medlem) og Bjørn Delbæk.


Det mangler tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og sørge for beskyttelse og omsorg til barn som er alene. Tall fra Malawi i 2013 viser at kun 2 prosent av barnepopulasjonen har fødselsattest, noe som gjør arbeidet for å bedre barnas situasjon ekstra vanskelig.

– En av de store utfordringene er den enorme befolkningsveksten, og det er en meget høy andel barn uten foreldre eller andre omsorgspersoner, sier Paal.

– Disse barna trenger egentlig alt. Omsorg, kjærlighet og varme – ikke minst mat og utdannelse. SOS-barnebyer hjelper noen, men behovet er enormt, sier Torild.

Malawi trues av tørke og flom

Malawi regnes som et av verdens fattigste og minst utviklede land, og Chikwawa-distriktet sør i landet hvor Ngabu ligger, er et av de fattigste distriktene i Malawi. Over halvparten av landets befolkning på 17 millioner mennesker lever under fattigdomsgrensen, og 90 prosent av befolkningen lever av å dyrke jorda.

Fra venstre: Svein Grønnern (Generalsekretær i SOS-barnebyer). Den lokale chief (tradisjonell leder), Smart Namagonya (leder av SOS-Malawi), Morten Buan (leder av Odd Fellow Ordenen i Norge), Steinar Jansen (prosjektleder i Odd Fellow Ordenen for «Sammen for barn i Malawi.


De siste to årene har Malawi blitt rammet av både ekstrem tørke og store flommer, og befolkningen opplever nå den største matmangelen i landets historie. Den nye barnebyen er en viktig realisering av Odd Fellow Ordenens budord om å oppdra de foreldreløse og hjelpe de trengende.

– Nå må vi gjøre det vi kan her hjemmefra ved å snakke om situasjonen til de omsorgsløse barna og skaffe flere faddere, sier Torild.

Får uvurderlig betydning

Barnebyen i Ngabu består av 15 familiehus med kapasitet for 120 barn, barnehage for 90 barn og grunnskole for 320 barn, og både lekeområdet og vannpumpen i barnebyen er tilgjengelig for alle i lokalmiljøet. Den nye barnebyen vil også bidra til utvikling av lokalsamfunnet i Ngabu.

Barnebyen i Ngabu er den første i verden som ikke er inngjerdet. Både lekeområdet og vannpumpen i barnebyen er tilgjengelig for alle i lokalmiljøet.


SOS-barnebyer har etablert et familieprogram gjennom Norad, og til sammen vil barnebyen og familieprogrammet få uvurderlig betydning for nesten 500 familier i Ngabu – mange av dem i en så kritisk situasjon at de trenger umiddelbar hjelp til å ta vare på barna sine og dekke primærbehov som mat og helseoppfølging. Under åpningsseremonien var både barn, omsorgspersoner og representanter fra lokalmiljøet i Ngabu til stede.

– Vi er svært takknemlige for støtten fra Odd Fellow Ordenen. Den løfter barn ut av fattigdom og gir dem en trygg oppvekst i en familie. Det legger et godt grunnlag for videre utvikling, sier generalsekretær i SOS-barnebyer, Svein Grønnern.

LES OGSÅ:
Bestum-fotografen har meldt seg!

Du følger vel Akersposten.no på Facebook? Hvis ikke, gjør det her!

ANNONSE
Annonse