ANNONSE
Annonse

El-busser og sykler i tunnel fra Skøyen til Tryvann

IKKE BARE VISJONÆR: Etter støtte fra Oslo kommune, er blant annet Eystein F. Husebyes planer om ny transporttunnel mellom Skøyen og Tryvann kommet et skritt videre. Foto: Vidar Bakken

Eystein Fredrik Husebye fikk støtte av Oslo kommune og nå er planene klare for transport i egen "Miljøtunnel" fra Skøyen til Tryvann.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 04.11.2016 kl 15:43

ANNONSE
Annonse

VINDEREN: Oslo kommune mente at Eystein Fredrik Husebyes forslag til kollektive og individuelle transportløsninger var spennende og visjonære. Husebye fikk i 2012 275 000 kroner i tilskudd for å jobbe videre med konsepter for miljøvennlige transportformer. For våre bydeler er det konseptet «Markaporten» som er mest interessant.

Vakte begeistring

- Jeg ble veldig glad og stolt over responsen. Det gjorde det mulig for meg å kjøpe inn tjenester fra arkitekter og ingeniører for å videreutvikle og konkretisere konseptene, sier lagdommeren og den tidligere lederen av Naturvernforbundet Oslo Vest.

Hans visjoner om miljøvennlig transport av mennesker i et opplevelses- og folkehelseperspektiv ble kjent allerede på 80-tallet. Gro Harlem Brundtland, som da var leder av Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, var blant dem som var begeistret for Husebyes ideer.

- I 1988 gjenga Oslo Arbeiderparti mine ideer som en del av sin «Visjon om Oslo i år 2010». Siden har tiden gått, humrer Husebye.

#Flere transportløsninger
Han har fire alternative transportløsninger, som alle står i sammenheng med hverandre og er knyttet til det etablerte transportnettet. «Tråkkallé» er en høybane for sykler som er lagt over all annen trafikk. «Roturban» er en metro for gående, et rullende fortau lagt i en sirkel i og rundt sentrale Oslo.

«Fossekanalen» er et alternativ med små el-drevne båter gjennom byen, delvis i tunnel og gjennom sluser ned til fjorden. Det siste er «Markaporten» med el-busser i tunnel fra Skøyen til Tryvann, kombinert med sykkeltrasé ( Forslagene til transportløsninger kan ses på www.IDFAT.com )

Sykkel i stedet for ski

- Opprinnelig var planene for Markaporten en 7,6 kilometer lang tunnel med plass til både el-busser og en helårs skiløype i samme plan. Dette er fullt mulig å gjennomføre med kuldeanlegg i en tunnel med ni meters bredde. Etter hvert som el-sykler blir mer og mer populært og tilrettelegging for sykkel får større prioritet, tenker jeg meg i stedet en helårs sykkeltrasé i denne tunnelen, med mulighet for å sykle fra Skøyen til Tryvann, sier Husebye

SYKLER I STEDET: Skissen illustrerer el-buss og skiløype på samme nivå, men nå går Husebye for helårs sykkeltrasé i stedet for ski.

Supereffektiv transport

Den nye linjen vil gå på tvers av dagens T-banenett med stasjoner som tangerer flere av dagens stasjoner som Smestad, Slemdal, Midtstuen, Voksenkollen og som ender opp i en ny stasjon på Tryvann, ved Oslo Vinterpark.

- For det første vil el-bussene gi supereffektiv transport til og fra Tryvann, med stopp og overgang på knutepunkter hvor det er ventet stor befolkningsøkning, som for eksempel Skøyen, Smestad og Slemdal. Dette vil være et tilbud både til dem som skal til og fra jobb og til dem som skal ut i marka eller til de mange ferdige og planlagte sportsarenaene langs linjen. For første gang kan også planene om en direkte linje til Tryvann realiseres, uten store inngrep i naturen. Planene om å forlenge T-banen til Tryvann er skrinlagt på grunn av for store inngrep og kostnadene knyttet til dette.

Traseen: "Markaporten" starter på Skøyen og danner en ny akse mot Tryvann, hvor traseen går innom flere etablerte stasjoner på T-banenettet.

Transport med opplevelse

Husebye vil at syklistene skal få en helt ny opplevelse gjennom dette prosjektet.

- I tillegg til å legge til rette for mosjon og trening på en helårs temperert sykkelvei, skal det være en opplevelse å bruke denne. På stasjonene vil det være inngang til sykkeltraseen som er fri for grå betongvegger. Du skal oppleve å sykle gjennom et landskap, hvor veggene er kledd med levende planter. Naturen bringes inn i tunnelen, som suger til seg CO2 og gir fra seg oksygen. Dette er ikke en urealistisk idé. Innvendige plantevegger i stor skala er prøvd ut flere steder i verden. I konseptet ligger at reise og mosjon skal være kombinert med opplevelse i et vakkert område, sier Husebye.

Attraksjon for turister

Norconsult har vurdert kostnadene ved å anlegge tunnel i ni meters bredde.

- Når jeg nå går for sykkeltrasé i stedet for ski, er prisen stipulert til cirka 850 millioner kroner. Til sammenlikning så er kostnadene knyttet til planene for å få T-banen under Vinderenkrysset og krysset på Slemdal mye høyere. Tunnelen kan fullfinansieres gjennom billetter til brukerne. Fordelen med Markaporten er at man får spredd trafikken fra de andre tunge linjene til aksen Skøyen - Tryvann, samtidig som man får en «helsetunnel» for mosjonister.

Til Skøyen kommer buss, tog og trikk med overgang til denne linjen, som vil binde byen samme på en ny og praktisk måte. Tenk også hvilken attraksjon den vil bli for turister. Mange vil for eksempel la bilen stå for å kunne nå Tryvann på denne linjen med elbuss.

Nå må det investeres

Han har i mange år studert utfordringer knyttet til geologiske forhold, stigningsforhold, anlegg av stasjoner, sykkeldepoter, forhold knyttet til ekspropriasjon, trafikk og ulemper vedrørende anleggsperioden og så videre

- Nå er det på tide å få prosjektet til et nytt stadium og til det trengs det investorer til en prosjekteringsfase. Jeg vet nøyaktig hva som skal til. Dette er en god og billig investering for fremtiden, med stor nytteverdi både for offentlig og privat transport med helsegevinst. Jeg kan tenke meg at dette kan finansieres gjennom offentlig finansiering, offentlig/privat samarbeid eller gjennom private investorer. Gode og miljørettede transportløsninger blir viktige i en by som vokser så raskt som Oslo, sier Husebye.

Årets navn

Eystein F. Husebye ble i 2011 kåret til «Årets navn» i Akersposten for sitt forslag til løsning av trafikkforholdene i Vinderenkrysset. Han mener nytenkning når det gjelder miljørettet transport er viktig i et hurtig voksende bysamfunn. Husebye er ikke ukjent med å skape gode løsninger for myke trafikanter.

Blant annet ledet han prosjektarbeidet med Norges første isfrie gågate i Lille Grensen og det brede fortauet i Karl Johan. Han har også jobbet med utvikling av miljøteknologi i Akergruppen, samt oppdrag for Statens veiledningskontor for oppfinnere og Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd. Som nevnt er hans mangeårige virke som lagdommer, i tillegg til å være meklingsmann hos Riksmeklingsmannen. Før han ble leder i Naturvernforbundet Oslo Vest, var han på nittitallet leder i Østlandske Naturvernforening.

Les også:

Vedrørende gangvei Røa: - Må si at jeg ble litt arg

ANNONSE
Annonse