ANNONSE
Annonse

Eieren av Elveli gård politianmeldt

ULOVLIG?: Plan- og bygningsetaten mener at det er ulovlig oppfylling av masse flere steder på Elveli gård. Foto: Vidar Bakken

Plan- og bygningsetaten politianmelder eieren av Elveli gård i Sørkedalen for ulovlig oppfylling av terrenget. Eier, Kåre Kristoffersen, stiller seg uforstående til anmeldelsen.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 07.11.2016 kl 15:10

ANNONSE
Annonse

ELVELI, SØRKEDALEN: – Vi mener at det har foregått omfattende oppfylling over flere år, og ser svært alvorlig på saken, sier teknisk direktør i Plan- og bygningsetaten (PBE), Kyrre Jordbakke.

Elveli gård ligger i marka, og markaloven setter strenge grenser for anleggsarbeid og bygging. Det har ikke vært gitt tillatelse til terrenginngrep siden 2011, og masseoppfylling er søknadspliktig, skriver etaten i en pressemelding.

186 000 kubikk masse

– Vi har fått inn flere bekymringsmeldinger om tung massetransport og oppfylling av terrenget. Dette har pågått helt inntil nylig, og vi ga stoppordre på arbeidene i september, sier Jordbakke.

IKKE BEKYMRET: Selv om han er politianmeldt, mener Kåre Kristoffersen at han har alt i orden. Foto: Vidar Bakken


Med stoppordren fulgte det også med en tvangsmulkt på 200.000 kroner dersom anleggsarbeidene ikke opphørte. Plan- og bygningsetaten har gjort volumberegninger for å finne ut hvor mye masse som er fylt opp i terrenget.

– Beregningene viser at det er fylt opp cirka 186.000 kubikk masse i perioden 2004 og til 2016. I denne perioden har Elveli gård bare hatt lov til å fylle opp med 28.000 kubikk. Omfanget av oppfyllingen er derfor svært mye større enn tillatt. Vi anser dette som helt ekstraordinært, og ikke sett noe tilsvarende tidligere, sier Jordbakke.

22 billass om dagen

Etaten flyfotograferer årlig hele byggesonen i Oslo. Data innhentes for å lage en digital terrengmodell som kan gi nøyaktige resultater og som kan vise endringer over tid.

– Tallene viser store endringer, spesielt i 2015 og 2016. Oppfyllingen tilsvarer daglig nesten 12 lastebillass i fjor, og til og med våren 2016 over 22 billass om dagen, sier Jordbakke

Miljøskade?

PBE har ikke full kjennskap til hva de tilkjørte massene inneholder. Potensialet for miljøskade skal derfor undersøkes nærmere.

– Foto fra befaring viser eksempler på byggeplassavfall som betong, bygningselementer samt eksempel på svartelistede plantearter. Dette betyr i verste fall at oppfyllingen kan ha ført til miljøskade i området.

PBE skriver at de har hatt kontakt med eieren ved en rekke anledninger for å opplyse om søknadsplikten, samt at eieren har fått stoppordre og varsel om tvangsmulkt.

– Godkjente

Kåre Kristoffersen som er eier av Elveli gård, sier at prosjektene som er oppfylt med masse, er godkjente.

– Ulovlighetstilsynet har vært her flere ganger og villet stoppe prosjektene. Så fikk vi høre at alt var i orden allikevel. Helt til vi fikk beskjed om stoppordre på alle arbeider. Jeg har sendt brev til PBE og påpekt at påstandene om ulovlig oppfylling ikke stemmer med virkeligheten, sier Kristoffersen.

Han viser til at det dreier seg om oppfylling knyttet til ulike prosjekter.

– Ridebanene nederst på området er for eksempel godkjent av departementet, enda så blir det stengt. Treningsanlegg med skiløyper og skiskytingsbane er godkjent og blant annet finansiert med tippemidler. Det blir også hevdet at skiløypene er lagt over gammelt terreng. Det er ikke tilfelle. Løypene ligger langt under gammelt terreng, sier Kristoffersen, som ikke er urolig for utfallet av denne anmeldelsen.

Kontrollerer papirer

– Jeg synes for øvrig at det er spesielt at Plan- og bygningsetaten forholder seg til og støtter seg på informasjon fra anonyme kilder. Jeg får ikke vite hva disse inneholder.

PBE stiller spørsmål ved hva de tilkjørte massene kan inneholde. Om disse kan ha ført til miljøskade, vil bli undersøkt.

– Jeg kontrollerer papirene til dem som transporterer masse. I følge disse er all masse godkjent til oppfylling, og prøver som er gjort viser også at de er bra. Jeg må jo stole på at papirene fra seriøse transportører er riktige, sier Kristoffersen.

Flere nyheter på Akersposten.no:

Røarevyen sparker der andre står stille

Kvinne til sykehus etter påkjørsel i Røakrysset

Får ikke bygge disse husene på Røa

300 kvadrat for 30 millioner i Bydel Ullern

"Ding, ding, ding" på Abbediengen blir gransket

Ullern midtbanejuvel prøvespiller for europeisk storklubb

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse