ANNONSE
Annonse
Akersposten

Du er vel medlem av ditt lokale vel?

De er enige om grensene mellom vellene, som vi ser her ved bordet på Røa: Fra v: Jan M. Fredriksen (Sørkedalen Vel), Anita Kildal (Holmenkollens Vel), Anne Bjørnebye Vik (Røa Vel), Carolyn Dahr (Ris Vel) og Frank Aubert (Vestre Holmen Vel). Nå ønsker de å rekruttere flere medlemmer. Foto: Fredrik Eckhoff

«Vel, vel», tenker du kanskje. «Burde jeg være det?» Ja, mener driftige vel-ledere i Oslo vest som nå vil rekruttere flere medlemmer.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 17.03.2017 kl 14:33

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

OSLO VEST: Velforeningene i våre to bydeler, Ullern og Vestre Aker, dekker mer eller mindre hele området. De aller fleste har et vel de kan være medlemmer av. Et raskt søk på vel i Oslo vest, gir oss navnene på 16 ulike velforeninger, og det er sikkert et par vel vi ikke har funnet frem til. Disse er av svært ulik størrelse. Vel som Ris, Røa, Bestum og Skøyen er blant dem med store nedslagsfelt. Også har vi vel som Gustav Vigelands veis Vel og Sørkedalen Vel, som dekker litt færre husstander.

Felles for dem alle er at de er til for å tale beboernes sak, og de skal formidle nyttig informasjon til egne beboere – og helst være i forkant når saker som angår vellets medlemmer skal behandles.

Hvorfor så viktig?

Nylig var representanter for flere av vellene i Vestre Aker samlet til møte, der temaet blant annet var samarbeid på tvers av velforeningene. Det var alltid driftige Anne Bjørnebye Vik, leder for Røa Vel, som var initiativtaker, og hun kan forteller at rekruttering av nye medlemmer og husstander nå er høyt oppe på listen for vellene i vest.

– Hvorfor er vellene viktig?

– Vellene er det laveste demokratiske nvået vi har, som kan ha øyne og ører på små og store ting i lokalmiljøet, som trafikk, trivsel og mye annet, sier Bjørnebye Vik.

– Vi tar opp en del saker som ikke idrettslag, historielag og sånt tar opp. Vi har ikke særinteresser, men tar opp alle mulige små og store saker. Vellene er en kanal inn til både bydeler, etater og næringsliv, sier Røa Vel-lederen, som mener at det er viktigere enn noen gang å være medlem av vellet sitt og engasjere seg.

– Saker behandles fortere enn noen gang. Nå må folk henge med i svingene for å fatte det som foregår, sier hun og viser til blant annet alle planene om bygging og fortetting i Oslo vest.

Hot på Røa

I Bjørnebye Viks eget vel, Røa, lanserer de i år mottoet «Trivelige Røa».

– Vårt bidrag går langs to linjer; den ene er å identifisere saker og oppgaver som kan bidra til å fremme trivsel på Røa. Den andre er å sørge for at relevante tiltak blir iverksatt, sier hun og ramser opp en rekke saker på vellets handlingsplan fremover:

Arbeide for oppgradering og bruk av grønne løkker og turstier. Dette kan skape økt samkvem i nærmiljøet og få deg ut på tur i nabolaget.

  • Gjøre Røa renere og penere ved Rusken aksjoner og dugnader.
  • Bidra til løsning av trafikk saker – og fotfølge Røa tunnel saken.
  • Påvirke handelsstanden og utbyggere til et penere Røa og mer trivelig sentrum.
  • Følge med på reguleringssaker som kommuneplanens knutepunktstrategi i forhold til småhusplanen, og aksjonere der det blir nødvendig.
  • Støtte opp om lokale sosiale foreninger og lag.

Viktige saker i Ris Vel

Hvordan står det så til i de lokalene vellene? Hva er det de jobber med for tiden?

Et av de aller største er Ris Vel, som dekker nedre deler av Holmenkollåsen, fra Frøen til Midtstuen og fra Risbekken til Holmendammen. Ifølge Mathilde Fasting jobber vellet med fire hovedsaker:

  • Alle små og store tiltak som har med generell trivsel i Ris Vel. Det kan være merking og rydding av stier og smett, benker, rasteplasser og rydding på stasjoner og i friområder.
  • «Små» trafikksaker i området vårt, som feilparkeringer, fart og alle mindre saker som har med trafikk, barn og skole å gjøre. Ris Vel har innledet et koordineringssamarbeid med FAU’ene ved skolene i området, slik at vi kan arbeide mer effektivt og være orientert om viktige trafikksaker.
  • Større plan- og byggesaker i Ris Vels område. Det er i første rekke Slemdal skole og områdereguleringen for Slemdal. Videre er det Frøen og området rundt Hafslund og flere større utbyggingsprosjekter.
  • Større trafikksaker som angår Ris Vel, det vil si Holmenkollbanen, Vinderenkrysset, Slemdalskrysset planlagte sykkelveier og større veiprosjekter.

Fasting understreker at Ris Vels område de nærmeste årene vil oppleve store endringer som følge av de større plan- og byggesakene og fremtidige løsninger for kollektivtransporten.

– Det vil også påvirke de mindre trafikksakene og den generelle trivselen og friluftsområdene i Vellet, sier hun og minner om årsmøtet den 3. mai klokken 18 på Heminghuset. Her vil Ruter og politikere kommentere planene for Holmenkollbanen. Innkalling vil bli lagt ut på Facebook og på hjemmesiden til Ris Vel og sendt ut på mail/pr post til medlemmene.

Holmenkollens Vel

– Holmenkollens Vel tar opp saker på vegne av beboerne i området. Trafikk- og utbygging/reguleringssaker er viktige stikkord her - derfor er det viktig å være medlem, sier Anita Kildal i Holmenkollens Vel.

Ellers engasjerer vellet seg i lokale oppgaver som kan bidra til generell trivsel, ifølge Kildal.

– Her kan nevnes en nylig henvendelse til Oslo Sporveier vedrørende vedlikehold og opprydding på Besserud og Midtstuen T-banestasjoner, sier hun og nevner at det er mange stier og smett som går gjennom vellets område – de fleste på privat eiendom. Vedlikehold og utbedring av disse har høy prioritet for vellet.

Kildal minner om Holmenkollens Vels relativt nye nettside, www.holmenkollensvel.no.

Fra Sørkedalen

I Sørkedalen bor det rundt 700 mennesker, og vellet kan skilte med 73 familiemedlemskap og 40 enkeltmedlemskap.

– Vellet tar opp saker som opptar beboerne i Sørkedalen og saker som er av betydning for dalens framtid, skriver styremedlem Jan M. Fredriksen til Akersposten.no.

– Vellet tar opp igjen kampen for en samlet plan for Sørkedalen. Dette er viktig for å sikre at Sørkedalen kan opprettholdes som en levende bygd med en kontrollert utvikling.

Mange flere vel

Dette var et innblikk i noen få av de nærmere 20 mer eller mindre aktive vellene i våre to bydeler. Et lite søk forteller oss altså at det fins minst 16 vel i vårt område, i tillegg til større sameier og borettslag, som også kjemper beboerne sak i ulike saker. Vellene vi fant, i tillegg til de nevnte, er: Husebyåsen, Montebello, Bestum, Skøyen, Gustav Vigelands veis, Øvre Smestad, Voksenåsen, Vestre Holmen, Ullernåsen, Sollerud og Smestadgrendens og Vestveien.

Det fins sikkert noen vi ikke har fått med oss. Si gjerne i fra til redaksjonen, tips@akersposten.no.

Til slutt viderebringer vi oppfordringen fra alle velrepresentantene vi møtte på møtet på Røa: Meld deg inn i nærmeste vel!

Les også:

DEBATT: «Hovseter framstår som bedre enn Røa»

- Skål ungen min

Følg Akersposten på Facebook