ANNONSE
Annonse
Akersposten

Dramatisk for bydelen – må spare inn 58 millioner kroner

FLERE FUNKSJONER: TT-tjenesten og seniorsentrene er blant dem som får kutt med den nye spareplanen.

På grunn av overforbruk, som ligger langt tilbake i tid, må Bydel Vestre Aker gå til drastiske skritt. Spareplanen innebærer at mange av de ikke-lovpålagte tilbudene må svi.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 23.06.2020 kl 14:12

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

VESTRE AKER: I dag går bydelen bortimot i balanse og opererer innenfor rammen som er tildelt. Problemet er at siden 2013 har det tidligere vært et overforbruk, som gjør at gjelden til kommunekassen nå er på 58 millioner kroner. Et enstemmig bydelsutvalg (Høyre, Venstre, Frp, Ap, MDG og SV) har gått inn for en plan med mål om å nedbetale gjelden over to år, hvor flere tiltak skal iverksettes umiddelbart.

Flytter beboere

I første omgang er målet at 34 millioner kroner skal nedbetales, hvor effekten av tiltakene skal være synlige ved utgangen av 2021. Tiltak vil fortsette i 2022. I dette ligger også en strategi med omorganisering av flere funksjoner, som på sikt skal gi uttelling.

Bydelen har inngått en leiekontrakt på 30 år med Diakonhjemmet, som innebærer leie av 124 nye omsorg+-leiligheter. Deler av disse skal dedikeres til omsorgsbehov knyttet til demens. Det er besluttet at heldøgnsbemannede omsorgsboliger i Pilotveien 6 skal flyttes til de nye lokalene på Steinerud Omsorg + ved Diakonhjemmet, som ferdigstilles november 2020. Her kommer også et helt nytt aktivitets/seniorsenter med cafe og treningsrom.

Det er samtidig besluttet at bydelen skal tilby innbyggere med rus og psykiatriutfordringer et bemannet omsorgstilbud i Pilotveien 6 og bydelsutvalgets plan er å flytte beboere i rus/psykiatri -boligene fra H88-blokka på Hovseter til Pilotveien 6. BU mener dette er økonomisk gunstig, faglig forsterkende og samtidig som det vil gi et bedre bomiljø på Hovseter.

Hovstua frivillighetssentral og nærmiljøsenter planlegges da også flyttet til Pilotveien, hvor møtetilbudet vil fortsette i nye lokaler under navnet Hovstua.

Seniorsentrene

Så kommer listen over funksjoner/tilbud som vil bli rammet av innsparinger på 34 millioner kroner.

Vinderen seniorsenter får et kutt på to millioner kroner. Nasjonalforeningen for folkehelsen avslutter driften av Vinderen seniorsenter ved årskiftet og bydelen tar over. Driften ved seniorsenteret må organiseres på en annen måte enn i dag. Det er ikke klart hvordan driften vil bli videre.

Les også: - Denne meldingen har skapt uro

Samtidig får Røa seniorsenter et kutt på 1 million kroner, som også er betydelig. Hvilke deler av virksomheten som vil bli rammet eventuelt må effektiviseres er ikke klart. Totalt var budsjettet for disse to seniorsentrene på 6,3 millioner kroner inneværende år. Det nye aktivitetssenteret på Diakonhjemmet vil eventuelt komplettere tilbudet til seniorene.

Hovstua frivillighetssentral får også et kutt på 1 million kroner. Det er usikkert hva konsekvensene av kuttet medfører.

7 millioner fra TT-tjensten

Det største kuttet kommer på tilskudd til TT-kjøring på 7 millioner kroner. Bydel Vestre Aker ligger i dag betydelig høyere enn snittet for bydelene når det gjelder tilskudd til TT-kjøring. Innføring av tilbudet med Rosa busser og frivilligbussen skal ta mye av eldres behov for transport.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) får et kutt på 6 millioner kroner. Reduksjonen i rammen skal ifølge bydelen være faglig forsvarlig, gjennom den praktiske støtten som kan ytes gjennom øvrig helsetjeneste og bistand.

Bydelen regner med å spare 6 millioner kroner ved å frigjøre Pilotveien 6 til et bemannet tilbud til innbyggere med rus og psykiatriutfordringer. Etter bystyrevedtak skal det også gjennomføres husleieøkning i boliger som bydelen disponerer på inntil 5 millioner kroner.

Andre kutt er tilskudd til fysioterapi på 3,2 millioner, turnusleger 1,5 millioner, Frisklivstilbud 1 million og forebyggende tiltak eldre 300 000 kroner.

Totalt utgjør det innsparingstiltak på 34 millioner i første omgang. Akersposten vil få kommentarer fra de enkelte partigruppeledere i bydelsutvalget om sparepakken.

Følg Akersposten på Facebook