ANNONSE
Annonse
Akersposten

– Dette går i feil retning

Bydelsutvalgets leder på Ullern, Carl Oscar Pedersen (H). Foto: Bjørg Duve

– Jeg er ikke fornøyd med at budsjett-føringene fra byrådet betyr mindre til sosialhjelp og mindre til integrering av flyktninger, sier lederen i bydelsutvalget i Bydel Ullern, Carl Oscar Pedersen (H).

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 01.10.2019 kl 15:11

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

BYDEL ULLERN: Rammebudsjettet – eller nettobudsjettet om en vil – for kommende år for Bydel Ullern, er på nesten 1,1 milliarder kroner.

– I de føringene som er gitt, har byrådet sagt at på disse to områdene bør bydelen spare penger. Dette går i feil retning, sier Pedersen.

Finansbyråd Robert Steen sa til Akersposten 25. september at dette forslaget til budsjett fortsetter visjonen om en grønnere, varmere og skapende by med plass til alle.

– De relativt kraftige kuttene som er foreslått innen disse to områdene, vitner ikke akkurat om det, sier Pedersen.

– Ikke noe å skryte av

– Ut fra de føringene som er gitt fra byrådet, ligger det inne en vekst fra fjorårets budsjett på 5.980.000 kroner. Når en så tar hensyn til økte lønnskostnader og økte priser, vil det i realiteten si at vi ikke får en reell økning. Det er ikke mye å skryte av, sier Pedersen og legger til at bydelen går forhåpentligvis i null og ikke havner på minussiden.

Når det gjelder utgifter til økonomisk sosialhjelp, regner bydelen med å bruke rundt 10 millioner mer enn det som i dag ligger i budsjettet.

– Det er flere mennesker som trenger hjelp. Så enkelt er det, sier Pedersen og legger til at det er begrenset hvor mye effektivisering en kan legge inn.

Effektivisering

Effektivisering er budskapet fra økonomene, men enkelte ting må en bruke tid på. Å omgås mennesker tar tid. Trenger en hjelp, må de som skal hjelpe bruke tid. Mange har – med rette – reagert kraftig på stoppeklokke-styringen i eldreomsorgen. Det skjer samtidig som vi vet at det å omgås andre mennesker, gir god helse.

– Vi er selvsagt veldig glade for at innbyggerne i Bydel Ullern lever lenger. Vi vet også at det blir flere funksjonshemmede under 67 år, som skal leve gode liv, sier Pedersen, men det er ikke til å komme forbi at det også har budsjettmessige konsekvenser.

Forebygge gir trivsel

Bydel Ullern satser mye på forebygging og lavterskeltilbud.

– Vi ser det som viktig å bidra til at innbyggerne skal kunne leve gode og meningsfulle liv.

– Men er dette en del av de pålagte oppgavene til bydelen?

– Nei, men vi må tenke helhetlig, tenke på hele mennesket – fra små til store. Det viktigste er å legge til rette for at mennesker skal trives, sier Pedersen og fortsetter med å si at dette er bakgrunnen for at samtlige partier i bydelsutvalget legger stor vekt på hvordan Bydel Ullern skal utvikles til et godt sted for innbyggerne.

– Derfor blir boligpolitikken så utrolig viktig i tiden fram over. Vi må sørge for gode lokalmiljøer hvor innbyggerne trives.

11 kvinner

Det nye bydelsutvalget består av 11 kvinner og fire menn.

– Det skal bli veldig spennende. og jeg gleder meg virkelig ti å ta fatt på de kommende fire årene. Det nye bydelsutvalget skal konstituere seg 31. oktober, sier Carl Oscar Pedersen og legger til at det er engasjerte mennesker han skal arbeide sammen med i bydelsutvalget.

Den endelige pengesekken til Bydel Ullern kommer senere. En må regne med at det nye byrådet, som det nå forhandles om, trolig vil komme med en tilleggsinnstilling i november. Finansbyråd Robert Steen sa til Akersposten at den tilleggsinnstillingen kan bli mer omfattende.

Budsjettet for Oslo er på 77 milliarder kroner. 62 milliarder til drift. 15 milliarder til investeringer.