ANNONSE
Annonse
Akersposten

Dette er Oslos nye trikker

Oslos nye trikker: Urbos 100 i gatemiljø. Foto: Sporveien

Neste generasjons Oslo-trikker heter Urbos 100, og skal produseres av det spanske selskapet CAF. Sporveissjefen mener alt er gjort for å unngå Italiatrikk-problemer.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 12.06.2018 kl 11:56

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

STORO/GREFSEN: Grefsen vognhall var arena da Sporveien mandag 11. juni presenterte selskapet som har fått oppdraget med å levere Oslos 87 nye trikker:

Trikkene har navnet Urbos 100 – vil bli kalt SL18 (fra året bestillingen er gjort) – og skal produseres av CAF, en spansk leverandør av skinnegående materiell til trikk, tog og t-bane.

– Oslo kommune gjennomfører tidenes satsing på trikk i Norge. Dette er en stor dag for Sporveien og for Oslo. Det har vært en omfattende anskaffelsesprosess og et viktig prosjekt som Sporveien har ansvaret for. Nå gleder vi oss til å levere attraktive, robuste og kostnadseffektive moderne trikker til hovedstaden, sier Sporveissjef Cato Hellesjø.

Standardtrikk

Det er Marianne Vik, CFO i Sporveien, som har ledet trikkeanskaffelsen. Hun fremhever at CAF med sitt vognkonsept har truffet godt på de norske kravene.

Et mål for trikkeanskaffelsen har vært å få en velutprøvd trikk tilpasset Oslos forhold. De nye trikkene som kommer til Oslo er 3. generasjon Urbos 100.

Marianne Vik og Cato Hellesjø. Foto: Sporveien

Dette er en trikketype som allerede er testet, innført og tatt i bruk i flere store byer over hele verden, blant annet Freiburg, Budapest, Edinburgh og Birmingham. CAF har også blitt tildelt kontrakter for leveranser av Urbos 100 til byer som Amsterdam, Newcastle, Utrecht og Antwerpen.

– Tilbudet scorer høyest på teknisk løsning og er best på pris. I tillegg er trikken både moderne og effektiv i møte med passasjerene, sier Vik.

Ifølge Sporveien er det CAF som er valgt som leverandør av nye høyhastighetstog til Flytoget.

Unngå italiatrikk-problemene

Oslo, med sin topografi og vinterklima, er en utfordrende trikkeby. De forrige trikkene som ble kjøpt inn i Oslo, SL95 – de såkalte Italiatrikkene – har skapt store problemer, både med fremkommelighet, støy, tyngde og vedlikeholdsutfordringer.

– Hvordan unngå en ny Italiatrikk-fadese?

– Vi har i anskaffelsesprosessen tatt med oss alle erfaringer fra tidligere trikkeanskaffelser i Oslo. Oslos topografi, samt teknisk fokus, har vært helt sentralt i dette arbeidet, sier Cato Hellesjø.

– Jeg mener vi med dette har fått den best mulige trikken for Oslo, legger han til.

Saken fortsetter under bildet.

Fire milliarder

Oslo kommune vedtok i desember 2015 å kjøpe 87 nye trikker til en kostnadsramme på 4,1 milliarder kroner. Leverandøren får en opsjon på levering av ytterligere 60 trikker. Avtalen som er inngått med CAF, er ifølge Sporveien «godt innenfor rammen».

De to første trikkene skal leveres til testkjøring i 2020. Vinterdrift blir viktig i testperioden. I løpet av 2024 skal alle de 87 trikkene være levert og i trafikk. Når alle nye trikker er levert, er målet å gi Oslo et «moderne, robust og kostnadseffektivt trikketilbud.»

Trikkesatsing

Før den tid skal trikkeinfrastrukturen oppgraderes, og trikkebasene på Grefsen og Holtet skal bygges ut for å kunne håndtere de nye trikkene. Totalt skal det brukes syv milliarder kroner på Trikkeprogrammet.

– Det er mye penger å bruke på trikk. Og selv om det er bred politisk enighet om trikken i Oslo, mener andre at det finnes mer fleksible transportløsninger, slik som el-busser. Hvorfor er trikken likevel fremtiden for Oslo?

– Trikken, med sine holdeplasser og trikkelinjer, er bystrukturerende. Det er et godt grep å bygge byen rundt trikken, sier Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel.

Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG). Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Hun viser til at erfaringer fra andre europeiske byer viser at nærhet til trikken er atteraktivt for næringslivet.

– Og så synes Oslofolk at trikken er koselig. Man kan se byen, og det er behagelig å reise. Med nye, større og universelt utformede trikker blir det enda bedre å reise med trikken. Trikken er en veldig miljøvennlig måte å reise på, og med de nye trikkene kan vi frakte enda flere passasjerer enn vi klarer i dag. Det kommer til å gjøre det enda enklere å reise miljøvennlig i hverdagen og la bilen stå, sier hun.

Mye gatearbeid

Stilt etter hverandre er dagens trikkepark nesten 2000 meter lang. Med de nye trikkene vil dette øke til over 3000 meter.

Arbeidene frem til testkjøringen kan starte vil påvirke og bli svært synlig i gatebildet, slår byrådsleder Raymond Johansen fast. 30 små og store byggeprosjekter settes i gang som følge av Trikkeprogrammet. Grefsenveien er ett av disse. Men han legger til at det er helt nødvendig.

– Byrådet i Oslo satser på trikk. Oslo er en by i omfattende utvikling og trikken får en sentral rolle fremover både for å ta veksten i kollektivtrafikken og for å legge til rette for videre byutvikling. Jeg gleder meg til vi får se de første trikkene i Oslos gater i forbindelse med testkjøringen i 2020, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Nye trikker, men ikke flere linjer

Anskaffelsen av nye trikker var den siste saken det borgerlige byrådet la frem, før det gikk av etter valget i 2015. Høyres gruppeleder i bystyret, Eirik Lae Solberg, er enig i at trikk er riktig for Oslo.

Eirik Lae Solberg (H)

– Det er investert mye i trikkeinfrastruktur i Oslo, og for Høyre er det viktig å utnytte det vi har i dag. Så ser jeg frem til å få en mer moderne trikkeløsning, som ikke rister i stykker gateløpet og lager like mye støy i sentrum som dagens trikker gjør, sier Solberg.

Selv om det er trikkeenighet i bystyret, har trikken etter Høyres mening, nådd sin geografiske utstrekning i Oslo.

– I motsetning til byrådspartiene ønsker ikke Høyre å utvide trikkenettet. Mens byrådet vil ha trikk langs Ring 2, og til Tonsenhagen, mener vi at det her i fremtiden heller bør satses på elektriske, førerløse busser.

Oslos nye trikker

Ubros 100 er produsert av CAF (Construcciones y Auixiliar de Ferrocarriles SA)

Den veier totalt 42,7 tonn. Dette er betydelig lavere enn dagens SL95.

De nye trikkene vil være 34,16 meter lange. Ved ferdig leveranse vil det være 15 flere trikker enn i dag.

De nye trikkene blir 100 prosent lavgulvtrikker med universell utforming. Det blir god plass om bord til alt fra barnevogner til rullestoler.

Passasjerkapasitet på de nye trikkene er 220 plasser.

I 2017 reiste 51 millioner med trikken. De 87 nye trikkene gir økt kapasitet for å møte forventet passasjervekst i årene som kommer.

Prosjektet har en styringsramme (P50) på 3725 mill. kroner og kostnadsramme (P85) på 4145 mill. kroner. Kontraktsverdi ligger godt innenfor styringsrammen.

Seks leverandører har konkurrert om leveransen av de nye trikkene: Alstom(Alstom Transport Norway, Alstom Transport S.A, Alstom Transporte S.A.), CAF (Construcciones y Auixiliar de Ferrocarriles SA), Oslo Consortium(Bombardier Transportation Norway AS, Vossloh Kiepe GmbH), Skoda(Skoda Transportation AS), Stadler (Stadler Pankow GmbH), og The Consortium of Siemens AG and Siemens AS (Siemens AS, Siemens AG).

Kilde: Sporveien

Fremdrift

2018: Kontraktsinngåelse med valgt leverandør.

2020–2021: Oppstart innfasing av nye trikker er planlagt ved at den første trikken kommer for testing. Test på vinterføre er en viktig del av denne testingen. Hovedtiltakene for infrastrukturen og basekapasiteten skal være på plass.

2021–2024: Leveranse og driftsetting av nye trikker.

2024: Alle 87 trikker skal være i drift innen utgangen av 2024.

Kilde: Fremtidensbyreise.no