ANNONSE
Annonse
Akersposten

- Dette er for dårlig arbeid

FOR NÆR STRANDSONEN: Bydelsutvalget vil ha fjernet høyhus/bebyggelse nær strandsonen og heller legge en tiltrengt skole på båtopplagstomten. Skisse: Plan- og bygningsetaten

Samtlige bydelspartier i Ullern protesterer mot Skøyenplanene. Alt for høyt og alt for lite grønt.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 18.09.2017 kl 10:50

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

ULLERN: Et enstemmig bydelsutvalg i Bydel Ullern er sterkt kritisk til store deler av forslaget til områderegulering av Skøyen.

Les også: Dette er nye Skøyen

Trafikk

- Dette er for dårlig arbeid, konkluderte leder av bydelsutvalget (BU), Carl Oscar Pedersen (H), etter at politikerne fra Høyre, Arbeiderpartiet, Venstre. MDG og Frp hadde vedtatt sin uttalelse til Plan- og bygningsetatens (PBE) forslag til områderegulering for Skøyen.

BU sier i innledningen av sin uttalelse at «De konsekvensutredninger som er lagt til grunn for forslag til områderegulering for Skøyen er så mangelfulle at det ikke gir et godt nok beslutningsunderlag for å vedta planen. Dette gjelder på nær alle områder, men spesielt bekymringsfullt er bristende forutsetninger og analyser på området trafikk.»

Trafikkreduserende tiltak må konkretiseres før områdereguleringen kan vedtas, spesielt med tanke på den høye utnyttelsesgraden man legger opp til i planforslaget, mener BU. Ett av kravene er at Hoffsdiagonalen etableres slik Bydel Ullerns mulighetsstudie og Byplangrepet foreslår, for å sluse en del av trafikken til E-18 uten å måtte kjøre gjennom Skøyen sentrum.

Stikk i strid med bydelens ønsker

Bydelsutvalget mener også at det er sterkt bekymringsfullt at forslaget til områderegulering ikke omtaler sosiologiske konsekvenser av å femdoble folketallet i løpet av kort tid.

Utvalget er videre forbauset over at det i PBEs forslag legges opp til byggehøyder og utnyttelsesgrader som er stikk i strid med bydelens egne ønsker og egne vurderinger av behov. Bydel Ullern har blant annet brukt store ressurser på å fremme eget mulighetsstudie for Skøyen, med maks 12 etasjer på sentrale Skøyen. I forslaget legges det opp til 16 etasjer.

Les mer om Bydel Ullerns mulighetsstudier på bydelens hjemmeside

Strandsonen

Det reises også kritikk mot planene om å bygge i strandsonen/Bestumkilen. Strandsoner er det stor knapphet på i Oslo og en uvurderlig ressurs for Skøyen. BU mener planforslaget er i strid med Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilretteleggelse av friluftsområder og den nye Stortingsmeldingen om friluftsliv. Karenslyst/Sjølyst/Bestumkilen må sikres som friområde og utvalget foreslår en rekke fritidsaktiviteter på området. Båtopplagstomten øst for Hoffselva er statlig eiet, mens båtopplagstomten vest for elven er kommunalt eiet.

Mangelen på grønne lunger er også tema. I «Skøyenbyen» er det planlagt en park på 10 daa. Studier og analyser tilsier at et område som Skøyen, med den planlagte befolkningsøkningen, minst burde ha et parkareal på 50 daa
.

Les også: - Blir som en berlinmur

Skole til Bestumkilen

BU er av den klare oppfatning at det ikke skal bygges nær strandlinjen på den kommunale tomten/båtopplaget i Bestumkilen som planforslaget legger opp til. Strandlinjen skal beholdes og ikke fylles ut.

Utvalget mener at den opprinnelige skolen som var planlagt på Tingstuåsen kan legges her.
BU sier i vedtaket: «Skolen vil da bli liggende i et pedagogisk stimulerende lærlingemiljø med direkte tilgang til naturområder og kulturhistorie på Bygdøy, samt tilgang til strandsone, sjø og maritime aktiviteter i Bestumkilen.»

Les også: Skøyen: Tingstuåsen tatt ut av områdereguleringen

BU mener det kan være riktig å legge båtopplaget på en kunstig øy ved Sollelrud/Lysaker, men mener konsekvensene av å flytte båtopplaget er mangelfullt utredet.

Les også:

Elvestuen: - Gammeldags betongsosialisme brer seg i byen

Marcussen: - Ikke betongsosialisme

Følg Akersposten på Facebook