ANNONSE
Annonse
Akersposten

– Dette er en molbohistorie

TIL BYSTYRET: Eirik Lae Solberg mottar underskriftsliste/innbyggerinitiativ av Katherina Louisa Berens ved bommen i Svenstuveien. Foto: Vidar Bakken

En molbohistorie. Det mente leder av samferdsels- og miljøkomiteen i rådhuset, Eirik Lae Solberg (H), da han møtte opp ved bommen i Svenstuveien. Der møtte han beboere med en underskriftliste og innbyggerinitiativ med krav om å få åpnet bommen.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 28.01.2019 kl 12:27

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

MIDTSTUEN:Kravet fra lokalbefolkningen om å få åpnet bommen i Svenstuveien for å få fordelt biltrafikken i området, har versert i Akersposten i mange år. Flere ganger har det sett ut som det har nærmest seg en løsning, men enten har kommunen stukket kjepper i egne hjul eller så har det stoppet opp i rettsapparatet. Siden har trafikken i veiene stadig økt med fortetting, barnehager og skoletilbud. Nå har nabolaget samlet inn underskrifter til et innbyggerinitiativ, som så skal behandles i bystyret.

Les også: Bomsaken er en tragedie

Speilene treffer oss

De første Akersposten møter da vi ankommer stedet er tre ungdommer fra Midtstuen skole. De har tatt seg tid til å være med på markeringen ved bommen.

- Det er veldig mange biler der vi går i Skogryggveien på vei til skolen. Noen ganger er det så trangt at speilene på bilene treffer oss, forteller Johan Vestre Tandberg-Johansen.

- Det hadde vært fint om bommen hadde vært åpen slik at trafikken kunne bli mer spredt, sier Sophia Fondenær.

-Om vinteren må vi vasse i snøkanten for det er ikke plass til oss. Vi er våte på bena når vi kommer til skolen. Det hadde vært mye mindre trafikk i Skogryggveien om Svenstuveien hadde vært åpen. Jeg mener det er maktmisbruk å holde veien stengt, sier en bestemt Katherina Louisa Berens, som kan fortelle at hun er barnebarn til en av initiativtakerne til aksjonen.

- Jeg har gått rundt med flyers og samlet inn underskrifter i nabolaget. Det var lett å få underskrifter, sier hun.

Les også: 32 år siden bommen kom – fortsatt ingen løsning

VIL HA BEDRE SKOLEVEI: Johan Vestre Tandberg-Johansen, Sophia Fondenær og Katherina Louisa Berens som går på Midtstuen skole mener at fjerning av bommen vil gi små og store en bedre skolevei. Foto: Vidar Bakken

470 underskrifter

Kjell Løvold er stolt av innsatsen fra barnebarnet som også skulle få æren av å overrekke underskriftlisten til Lae Solberg.

- Vi har en liste med 470 underskrifter med krav om å få åpnet bommen. Dette er et innbyggerinitiativ, som så skal behandles av bystyret. Dette har gjennom tiden blitt en molbosak, som gang på gang er blitt stoppet, selv om det har vært politisk enighet både lokalt og i rådhuset om at bommen skal fjernes, sier Løvold.

Endre Ording Sund peker på alle bilene som kjører ut og inn av området.

- Det er snakk om en omvei på 500 meter, altså en kilometer ekstra for hver enkelt bil. Tenk deg hvilke konsekvenser det har for miljøet med mange tusen biler ut og inn av området og ikke minst for skolebarna som må forholde seg til denne trafikken.

SKOGRYGGVEIEN: Mye av denne trafikken ville gått gjennom Svenstuveien om bommen ble fjernet mener aksjonsgruppen. Foto: privat

- Da kommunen bestemte at bommen skulle fjernes for mer enn tre år siden, trodde vi saken var løst, men det ble altså stoppet i rettsapparatet etter at oppsitterne her klaget saken inn for Oslo byfogdembete, som ga dem medhold. Det som var synd var at kommunens advokat manglet vesentlige faktaopplysninger. De førte saken uten i nødvendig grad å konsultere bydelens politikere og beboere, sier Løvold.

Les også: - Bommen skal vekk

Stor enighet

Eirik Lae Solberg sa seg enig i at saken med bommen i Svenstuveien hadde utviklet seg til en molbohistorie.

- Det har vært stor enighet om at bommen skal fjernes. Nå er det på tide at det blir løst. Vi skal prøve på nytt. Lars Asbjørn (Bydelsleder Lars Asbjørn Hanssen – journ.anm.) og jeg skal stå på videre i denne saken. Det er veldig bra med dette innbyggerinitiativet, som vil komme opp i samferdsels- og miljøkomiteen og så i bystyret, sier Lae Solberg.

- Samtidig er det viktig at dere stiller opp for komiteen og redegjør for saken og kommer med forslag til løsninger. Vi trenger all den informasjon vi kan få. Vi skal stå på for å få åpnet denne veien, sa Lae før Katherina Louisa Berens høytidelig overrakte komitelederen underskriftslisten med innbyggerinitiativet (Se tekst nederst i saken).

Hvem har mest egeninteresse?

«Bomeierne» har på sin side kommentert innbyggerinitiativet, hvor de peker på at Bymiljøetaten har vært enige med dem i at den beste løsningen er å opparbeide fortau i Skogryggveien og at bommen blir stående, slik at Svenstuveien fortsatt blir trygg skolevei. De mener at dette blir underkommunisert og at det foreligger «egeninteresse» i saken, hvor noen vil ha mindre trafikk i sin gate og vil hindre utvidelse av vei/fortau ut i egen hage.

Leder av bydelsutvalget (BU), Lars Asbjørn Hanssen (H), skal sammen med andre representanter fra BU møte Bymiljøetaten 5. februar for å redegjøre for bydelens syn på saken.

- I denne saken har begge parter egeninteresse, men begge parter må ha felles interesse i hva som er den beste løsningen, ikke minst for skolebarna. Etter min mening må ulempen for de få gjennom at bommen åpnes veies opp mot det store flertallets fordel ved en fjerning av bommen. For mange synes dette som et eksempel på den eksklusive rett til å påføre andre en større ulempe for selv å gå fri fra ulemper.

- Det er mye enklere å få på plass et fortau i Svenstuveien som trygger skolebarna der, samtidig som trafikken i Skogryggveien blir vesentlig redusert. Det betyr at vi kan få en rask løsning, samtidig som vi av erfaring vet at en regulering og etablering av fortau i Skogryggveien vil ta lang tid. Det beste for alle parter er naturligvis at et arbeid med bedre trygging av Skogryggveien blir igangsatt, selv om den øverste delen av Svenstuveien blir åpnet. Det ene utelukker ikke det andre, sier bydelslederen, som har jobbet for en løsning av bomsaken siden 2012.

Teksten som følger underskriftsliste/innbyggerinitiativ:

Svenstuveien eies av Oslo Kommune og var åpen for allmenn ferdsel inntil det ble satt opp en privat bom i 1987. Siden den gang har Vettakollen hatt vesentlig økt fortetning med stadig økende biltrafikk.

Bommen gjør at det ikke er mulig å kjøre gjennom Svenstuveien. Som et resultat ledes all trafikk i en sirkel rundt, via Skogryggveien og Skådalsveien. Dette er farlig å lite miljøvennlig. Vi er mange beboere som er sterkt bekymret for alle skolebarna og andre fotgjengere som daglig må gå side om side med høy trafikk som blir tvunget gjennom Skogryggveien som konsekvens av den private bommen.

For å understreke felleskapets bekymring samler vi inn nødvendige underskrifter for at saken skal kunne tas opp til behandling i Byrådet. Vi håper det ikke må en ulykke til før vi får fjernet bommen som kun gagner noe få husstander. Med minst 300 underskrifter er politikerne nødt til å høre på oss. Bli med så vi sammen blir hørt!

Faktaopplysninger

• Svenstuveien (tomten) eies i hele sin bredde av Oslo kommune. Dette forhold er ikke bestridt.

• Svenstuveien ble regulert første gang i 1903 (vedtatt 1905), andre gang i 1932 og en tredje gang i 1997 (krav fra Oslo kommune,). Veien var åpen for allmenn ferdsel fra ca. 1905 og frem til juli 1987. Da satte en familie opp en privat bom med henvisning til at en del av Svenstuveien med lengde ca. 80 meter, foran deres eiendommer, var "privat vei". Det ble hevdet at kommunen ikke vedlikeholdt denne korte strekningen.

• Svenstuveien ble utbedret/ asfaltert av Oslo kommune i 2007/2008 da det ble lagt nye vannledninger opp til Vettakollen høydebasseng. Veien fikk den gang en vesentlig bedre standard enn noen av de andre veiene i området og var åpen for allmenn ferdsel i ca. to år. Trafikken ble jevnt fordelt og alle erfaringer i denne forbindelse var meget gode.

Situasjonen i dag

• Skogryggveien/Svenstuveien er skolevei for totalt fire skoler, Svenstuen, Midtstuen, Montessori og Norlights International School (1-8 trinn, etablert i 2017). I tillegg ligger Statped, Skådalen og fire barnehager i det samme området. Siden Montessori og Norlights International School ikke er nærskoler, blir de fleste av deres elever kjørt til og fra hver dag.

• Svært mange elever går daglig til og fra skole gjennom den sterkt trafikkerte Skogryggveien. Målinger viser at ca. 70 % av all fotgjengerferdsel går gjennom Skogryggveien. Barnas sikkerhet vil øke betraktelig hvis Svenstuveien åpnes.

• Byrådet besluttet våren 2015 å fjerne den private bommen og åpne de siste 80 meter av Svenstuveien for allmenn ferdsel.

• Et fåtall av beboerne i Svenstuveien (huseiere langs den stengte veibiten) var mot åpning og tok saken til Oslo Byfogdembete for å hindre at bommen ble fjernet. Byfogdembetet ga huseierne medhold i klagen (midlertidig forføyning) og stoppet åpningen av Svenstuveien.

• Kommuneadvokaten førte saken uten i nødvendig grad å konsultere bydelens politikere og beboerne. Dessverre manglet kommunes advokat nødvendige faktaopplysninger.

• Beboere på Vettakollen har fått vurdert hele sakskomplekset av en advokat med spesialkunnskap i veirett m.m. De ønsker å dele konklusjonene fra dette arbeidet med Kommunen. Advokatens vurderinger er bla. at Svenstuveiens siste del ikke har den status som Byfogdembete la til grunn i sine domspremisser.

• I 2018 bygget og åpnet DNT den nye Vettakollen hytta. Den drives som overnattingssted på helårsbasis og er stort sett fullbooket. Skådalen/Bånntjern området har blitt et stadig mer populært parkerings/startsted for turer. Biltrafikken til/fra turene mot den nye DNT hytta og Vettakolltoppen, kommer i tillegg til all daglig trafikk og skjer i hovedsak gjennom Skogryggveien.

Følg Akersposten på Facebook

Nyhetsbrev fra Akersposten

Meld deg på Akerspostens ukentlige nyhetsbrev på epost her!