ANNONSE
Annonse
Akersposten

«Det handler om å gi unge en stemme»

Nicolas J. Wong og Oscar Chr. Husebye

Vi trenger flere unge kandidater i Vestre Aker og Ullern! mener Nicolas J. Wong og Oscar Chr. Husebye.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 17.10.2018 kl 11:09

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Lokalvalget er ennå rundt ett år unna, men nominasjonsprosessene er allerede i gang for fullt i de fleste partier. Til det har vi en oppfordring til alle byens velgere og partimedlemmer: stem ungt!

Gjennom vårt flerårige engasjement i Unge Høyre har vi vitnet utallige unge mennesker – på tvers av partilinjer – med brennende engasjement og lidenskap for lokalmiljøet sitt. Ungdom er opptatte av å gjøre en forskjell der vi selv har vokst opp - for de menneskene vi har vokst opp med. Her er noen av grunnene til hvorfor du burde vurdere å gi oss en stemme:

Lokalpolitikken er en viktig arena for å utdanne fremtidens ledere, samt eksponere oss for reelle problemstillinger som påvirker ekte mennesker i hverdagen. Det er fort gjort å drømme seg bort i storslåtte idéer og utopiske idealer av å være med i ungdomspolitikken. Det unngår man om ungdomspolitikerne utsettes for reelle problemstillinger og praktiske utfordringer som folkevalgte. På den måten bygger man opp neste generasjons politikere og samfunnsborgere som pragmatiske og løsningsorienterte, og med kunnskaper om også det helt lokale. Det er viktig.

Det handler også om å gi unge en stemme i lokaldemokratiet og lokalstyret. Med et system slik vi har i Norge der partimedlemmer avgjør valglistene, er det lett for unge kandidater å bli oversett og overkjørt. Det er dessverre få unge som engasjerer seg i nominasjonsprosessene i partiene, og da har nominasjonskomitéer og foreningsstyrer et ekstra ansvar.

Det er viktig at partienes endelige valglister speiler befolkningssammensetningen i området. I Vestre Aker er over hver fjerde innbygger under 20 år, og 37,7 prosent under 30 år. I Ullern er tallene henholdsvis 23,2 og 34,1. Disse tallene er svært uproporsjonale med andelen unge i bydelsutvalg og i lokalpolitikken. Det er viktig at bydelsutvalg og bystyret representerer et mangfold av grupper, etnisiteter og aldere – akkurat som byen vår representerer.

Alderskvotering er en dårlig idé, og ideologisk for oss svært problematisk. Det bør ingen gjøre. Men, kjære Vestre Aker og Ullern, det handler om å la unge, flinke kandidater utvikle seg og vise hvor dyktige de er. Det ungdommelige engasjementet som finnes i Vestre Aker Unge Høyre, Vestre Aker-Ullern AUF, Oslo Vest FpU og så mange andre ungdomspartier og -organisasjoner er noe de politiske lokalforeningene i våre bydeler bør hegne om.

Noen ganger kan nye krefter og nye syn være det som trengs for å finne disse nye idéene og bedre løsningene. Så, en oppfordring fra oss: Spør etter unge kandidater i din bydel og ditt parti og gi dem en stemme og en sjanse til å vise hva vi er gode for.

Nicolas J. Wong
fungerende leder av Vestre Aker Unge Høyre

Oscar Chr. Husebye
annen nestleder i Oslo Unge Høyre