ANNONSE
Annonse
Akersposten

– Det er ikke lov å si «vi har prøvd det før»

Første møte nytt bydelsutvalg i Bydel Ullern torsdag ettermiddag.

– Jeg ønsker at Bydel Ullern skal være en foregangsbydel og vi skal satse på livskvalitet. Vi skal skape møteplasser. Vi skal snakke med hverandre, sier Carl Oscar Pedersen, leder av bydelsutvalget. Han opplever at det å få til gode steder for innbyggerne, er vanskeligere i en utkant-bydel. Foto: Bjørg Duve

– Vi lærer av de nye. De «gamle» får ikke lov til å si: «Det har vi prøvd før», sier leder i bydelsutvalget (BU), Carl Oscar Pedersen (H). I ettermiddag møtes for første gang de nyvalgte BU-representantene.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

BYDEL ULLERN: – Vi må lytte til de nye representantene. Ikke møte dem med nei. Det er på den måten vi beveger oss videre, sier Pedersen.

Under konstitueringen torsdag ettermiddag skal han for fjerde gang velges til leder av bydelsutvalget. Det er 15 representanter – nye og gamle – som setter seg ved bordet. Det er de som ble valgt 9. september og som skal representere innbyggerne i de neste fire årene.

Høyre har åtte representanter. Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne har to representanter hver. Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Fremskrittspartiet har en representant hver.

Utfordrende og gledelig

– Det blir spennende med nye folk i bydelsutvalget – også i mitt eget parti. Det er utfordrende og jeg gleder meg, sier Pedersen.

– Hvorfor er det spennende?

– Da møtes nye representanter i et etablert styrings-system. De kommer med nye tanker og ideer og det blir forhåpentligvis krevende, sier Pedersen og håper de også kommer med ambisjoner.

– En må ønske å være med i bydelsutvalget for å gjøre bydelen til et enda bedre sted både for innbyggerne og de som skal drive næringsvirksomhet her. Vi skal utvikle bydelen, og på en god måte.

Utkant- og verts-bydel

Carl Oscar Pedersen legger ikke skjul på at det er nok å ta fatt i. Det er krevende både å være en utkant-bydel i hovedstaden og å være verts-bydel for store endringer, som berører hele Oslo som hovedstad.

– Når det gjelder det å være verts-bydel, så krever det mye av oss som bydelspolitikere.

Ved mange anledninger har det kommet fram i Akersposten, at bydelen føler seg både overkjørt og oversett i reguleringssaker. Bydelen kan ikke vedta noe når det gjelder utbygging. Det er det Oslo bystyre som gjør. Men samtlige partier i Bydel Ullern, arbeider inn mot bystyret for å påvirke deres partifeller til å høre på hvordan en i bydelen ønsker seg utviklingen.

– Vi må – som verts-bydel – få ha en hånd på rattet. Det synes jeg er et minstekrav, sier Pedersen. Han opplever at bydelen av og til er som en utkant å regne og ikke som en del av et felles Oslo.

Blå-grønn bydel

– Vi må bli en blå-grønn bydel. Vi må tenke grønt og handle fornuftig.

– Hva vil det si?

– Det er ikke i tvil om at miljøspørsmålene vil stå sentralt i årene som kommer. De vil trolig også forsterke seg. Vi har ikke så lang tid på oss, men vi må samtidig gjøre omleggingen, slik at folk i alle aldre kan bo og trives her, sier Pedersen. Han opplever at utviklingen går i retning av at det er de unge og friske – de som kan gå, sykle eller bruke kollektive tilbud – som det planlegges for.

– Høyre vil at vi skal ha plass til alle. Vi skal ønske barnefamilier velkomne, og vi er en bydel med en relativ stor eldrebefolkning. Vi må finne løsninger også for dem. Bydel Ullern skal ikke kun være for dem som er friske og raske. Det går ikke.

Bilen, en utfordring

Bilen er blitt den store stygge ulven.

– Når det gjelder å komme seg rundt – særlig for eldre og barnefamilier – står utfordringene i kø. Vi må sørge for at problemer i forbindelse med det å reise eller det å parkere bilen, ikke fører til isolasjon, ensomhet og utenforskap.

Pedersen er ikke i tvil om at bilen er et viktig hjelpemiddel med hensyn til å motvirke at en trekker seg tilbake og mister kontakt med andre mennesker. Bilen kan gjøre en forskjell med hensyn til at hverdagen henger sammen på en god måte for folk.

– Det blir ikke lett å bo her, hvis vi ikke finner gode transportløsninger også for dem som ikke er midt i livet.

Bydel Ullern håper på at «De rosa bussene» kommer også til denne delen av Oslo, men foreløpig er det ikke kommet signaler om det fra byrådet.

Annerledes TT-kort

– En av de tingene vi som politikere må se nærmere på, er hvordan TT-kortene skal kunne brukes i femtiden. Her er det kanskje regler vi må vurdere på nytt for å tilpasse ordningen til de store endringene som skjer i Oslo med hensyn til transport.

– Kan bydelen gjøre dette alene?

– Nei. Dette må Oslo være felles om. Kanskje også sammen med nabofylket. Fordi vi er en utkant-kommune er det for eksempel helt urimelig at en ikke kan bruke TT-kort for å besøke noen rett over bygrensen.

Livskvalitet

– Jeg ønsker at Bydel Ullern skal være en foregangsbydel og vi skal satse på livskvalitet. Vi skal skape møteplasser. Vi skal snakke med hverandre, sier Pedersen. Han opplever at det å få til gode steder for innbyggerne, er vanskeligere i en utkant-bydel. For eksempel går det aller meste av kollektivtilbud inn mot sentrum. Det må også komme noe innen bydelen – slik som «De rosa bussene».

– Vi må ikke glemme menneskene. Jeg synes at den politikken som nå føres – spesielt innen transportområdet – kan være diskriminerende. For eksempel overfor dem som er avhengig av å kjøre eller bli kjørt. Dette gjelder alle aldersgrupper, sier Carl Oscar Pedersen, som i dag benker seg sammen med de andre folkevalgte, rundt BU-bordet for å ta fatt på den videre utviklingen av Bydel Ullern og dermed også av hvordan Oslo skal bli i årene fremover.