ANNONSE
Annonse
Akersposten

- Det er ikke bra for lokaldemokratiet

MASSIV UTBYGGING: Planene for Bestumkilen bekymrer Carl Oscar Pedersen, med utbygging av hele tomten mot Bestumkilen. Det grønne området ytterst er planlagt utfylling. Skisse: Plan- og bygningsetaten

Bydelen har lagt ned et omfattende arbeid i forbindelse med områderegulering Skøyen, men det har ikke fått byrådet på andre tanker.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 11.12.2019 kl 12:14

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

SKØYEN: Bydelsutvalget i Bydel Ullern med komiteer har med sine mulighetsstudier, møter og uttalelser forsøkt å påvirke prosessen i lang tid. Det samme har Skøyen Miljøforum med 30 velforeninger, borettslag og andre interessegrupper. De kjemper blant annet for Folkepark i Bestumkilen og reduserte byggehøyder.

I tillegg kommer Folkeaksjonen for human Skøyen områderegulering. Aksjonen har fokus på byrom, gode møteplasser, arkitektur, kultur og ulike aktivitetstilbud. De går i bresjen for å få en formingsrettleder for Skøyen som en del av reguleringsplanen.

Blir ikke hørt

Leder av bydelsutvalget i Bydel Ullern, Carl Oscar Pedersen (H), er bekymret for den videre utviklingen.

- Det er ikke lenge siden Plan- og bygningsetaten senket maks etasjetall fra 16 til 12 etasjer på sentrale Skøyen etter innspill fra blant annet et enstemmig bydelsutvalg. Dette skjedde i forbindelse med forrige høringsrunde. Så gir byrådet til vår store forundring beskjed om at det skal være 16 etasjer, stikk i strid med blant annet kommunens høyhusstrategi. Dette er bare ett av flere områder hvor vi ser at bydelen ikke blir hørt. Jeg må få si at jeg kan ikke se spor av medvirkning i det jeg mener er de viktigste delene av denne planen, sier Pedersen.

Les også: Fra 12 til 16 etasjer på Skøyen

Fellesskapets behov

I tillegg til innsigelsene på alt for høy utnyttelse av området på sentrale Skøyen, er det utbyggingen i Bestumkilen som opprører bydelsutvalget.

- Dette er altså et område som Oslo kommune eier. Her hadde vi hvert fall forhåpninger om at byrådet ville legge opp til å skape noe som skulle komme fellesskapet til gode. Det burde jo være helt opplagt. I stedet går de inn for å bygge ned hele området med bygg på 8 etasjer helt ut til sjøkanten. Så vil de anlegge et lite parkområde med utfylling i Bestumkilen. Området blir altså kun verdsatt etter hvor mye penger kommune kan få for tomten, i stedet for å tenke langsiktig – å sikre fellesskapets behov for fellesarealer.

SV kan sikre flertall

Han viser til det arbeidet og ressursene bydelen har lagt ned i sine mulighetsstudier, hvor blant annet båtopplagstomten er viet plass.

- Å bygge igjen et friområde, som vil danne en massiv barriere mot sjøen, er en svært dårlig løsning. Jeg ser at det i forslaget til områderegulering argumenteres med at denne barrieren vil fungere som en støybarriere mot E18. Det sier seg selv at dette kan gjøres på annen måte enn å bygge ned hele området. Bydelsutvalget har gjennom mulighetsstudier synliggjort hvordan området kan utnyttes. Vi støtter forslaget om en Folkepark, hvor det også er plass til svømmeanlegg, flerbrukshall, idrettsflater, kulturtilbud med mere. Store bygg i sonen mot E18, som er innrettet mot publikum og brukere, kan danne barrieren mot E18. Så kan vi etablere store grøntområder med ulike aktiviteter mot fjorden.

- Et annet behov som må dekkes på sikt med mange tusen nye innbyggere, er en ny skole. Med den arealknappheten vi har i vår bydel, kan deler av tomten være et reserveareal for en fremtidig skole, etter at skolen som var tenkt i Tingstuåsen ble tatt ut av områdeplanen. Dette er altså det siste store kommunale området mot sjøen som byen har og det har vi nå muligheten for utnytte. Det er en ting som gir et lite håp for fremtiden. SV har signalisert at de ikke ønsker massiv utbygging i Bestumkilen, men vil ha en form for folkepark. Står SV fast ved dette, da er det flertall for Folkepark i bystyret, sier Pedersen.

Les også: Folkepark i Bestumkilen – SV kan bli avgjørende

Ingen reell medvirkning

Pedersen er også bekymret for den fremtidige trafikkavviklingen, hvor biltrafikken gjennom Skøyen blir strupet.

- Det er ikke lagt noen planer for å møte de nye trafikale utfordringene. Jeg mener det er å stikke hodet i sanden. Med fare for å gjenta meg selv, så mener jeg fremdeles at det var feil å ta Hoffdiagonalen ut av planen. Den hadde løst et vesentlig problem gjennom å sluse trafikk fra E18 utenom Skøyen sentrum.

Les også: Forventer kaos på Skøyen: «Hoffsdiagonalen - the missing link»

Han peker også på det totale fraværet av planer for kulturtilbud i det som skal bli en ny by i byen. Pedersen er også bekymret for planer om massiv utbygging med små byrom og få grøntarealer.

- Alt dette er noe bydelsutvalget har vært opptatt av og som sagt det er lagt ned mye arbeid, hvor en rekke lokale krefter har vært involvert i arbeidet med mulighetsstudier. Det er snakk om konstruktive innspill til fortetting av dette viktige knutepunktet. Arbeidet blir ikke verdsatt og vi finner ikke spor av det i planbehandlingen. Det er forstemmende å bli oversett på denne måten. Det er ikke snakk om en reell medvirkningsprosess, som byrådet skryter av hele tiden. Vi er et folkevalgt bydelsutvalg som kjenner bydelen ut og inn, men blir altså totalt oversett. Det er ikke bra for lokaldemokratiet.

Les også:

Enorm interesse for utviklingen av Skøyen – og de vil ha folkepark

Følg Akersposten på Facebook