ANNONSE
Annonse
Akersposten

Derfor trenger Skådalsbekken hjelp

Det arbeides i Skådalsbekken, som trenger hjelp med å tåle kraftige regnskyll og flom. Foto: Privat

Flere flomtilfeller har gjort det nødvendig å rehabilitere Skådalsbekken.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 30.11.2017 kl 17:51

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

HOLMENDAMMEN: En Akersposten-leser har sendt oss bilder fra rehabiliteringsarbeider i Skådalsbekken, ved Tråkka og Vassfaret på Holmen. Fra Bymiljøetaten får vi bekreftet at det er de som utfører arbeidene.

Preget av flom

Presseansvarlig Monica T. Olsen forklarer: – Store deler av støttemuren på østsiden av bekken må stables på nytt etter flomepisodene de siste 3-5 årene. Hvis ikke ville det vært risiko for at Skådalsbekken begynte å grave ut sidearealene til veien (Tråkka), og på sikt også selve veien ved de neste flomepisodene, sier hun.

– Skådalsbekken er, som de fleste av småvassdragene i Oslo, preget av lav normalvannføring som øker veldig raskt ved kraftig nedbør. Bare siden august i år har det vært tre store flommer i Skådalsbekken, sier Olsen.

Etter gytesesongen

Hun opplyser at arbeidene startet opp i god tid etter at gytesesongen for ørreten var ferdig, slik at oppvirvlingen av sand og silt i liten grad vil være til skade. I tillegg skal det plasseres ut ekstra stein i bekkeløpet som vil virke som habitatforbedring for bunndyr, kreps og fisk, sier Olsen til Akersposten.

Muren på østsiden av bekken skal være ferdig i løpet av neste uke.

– Den andre siden tar litt lengre tid, men planen er å være ferdige med hele prosjektet før jul, sier hun.