ANNONSE
Annonse
Akersposten

Den nye drømmeboligen kan kollapse - alle måtte ut

FØRST FALT BALKONGEN: Som bygget viser er balkongen borte. Den falt rett ned, like etter at eieren av leiligheten under hadde vært ute på sin balkong. Foto: Vidar Bakken

Boligen i Orreskogen er altså av nyere dato og det hele startet med at en balkong gikk rett i bakken. Takstmannens konklusjon er ikke nådig.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 06.09.2018 kl 16:24

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

HOLMENKOLLEN: Et nybygd hus i Holmenkollen står i fare for å rase sammen. Beboerne måtte i hui og hast flytte ut. Paret som har avdekket konstruksjonsfeilene, fortviler over at det som skulle være drømmeboligen er ubeboelig. Nå blir det rettssak.

Uten kunnskap

Først falt en balkong ned kort tid etter at en av huseierne hadde stått under den. Det er fire boenheter i bygget. Paret som eier den omtalte leiligheten under balkongen, hadde før hendelsen villet heve kjøpet på grunn av at de mente boligen ikke var bygget i henhold til prospektet. Det var Dagens Næringsliv som først skrev om saken. Paret sjekket videre om det var andre svakheter i bygget og bestilte takstmann. Det ble funnet så mange feil og mangler at Plan- og bygningsetaten trakk brukstillatelse og ferdigattest. Beboere måtte dermed ut av huset. Takstmannens knusende konklusjon var at det nybygde huset kunne rase sammen når som helst. De som har bygget dette huset innehar ikke nødvendig kunnskap hverken med prosjektstyring, kvalitetssikring eller utførelse, skriver takstmannen blant annet.

Saken fortsetter under bildet

BORTE: Balkongen er borte, men sporene etter den er tydelige. Foto: Vidar Bakken

Store kostnader

Til Dagens Næringsliv forteller fortvilte beboere at de har brakt saken inn for retten, etter at utbygger har avvist alle parets klager. Avisen skriver at paret nå må leie leilighet, samtidig som de må betale på boliglånet, og i tillegg må betale alle utgifter knyttet til dokumentasjon av feilene på huset, som så langt har kommet opp i 400 000 kroner.

Bygget med fire leiligheter, sto ferdig i 2015 og fikk ferdigattest i august 2017.

Knusende

Her gjengis en del av takstmannens rapport som er å finne på Plan- og bygningsetaten saksinnsyn.

Det er 4 kritiske forhold som sammen eller hver for seg kan få katastrofale følger. Søyler i vegg, sveise skjøt i takdragere som mangler livplater, skjøt imellom stål og tredragere som ikke er bygget som prosjektert, overdekninger over vindu og dør i bærende yttervegg. Alle fire elementene er dramatisk overbelastet og kan føre til, om ikke tiltak iverksettes umiddelbart at hele huset kollapser.

Trekonstruksjoner som gir etter for overbelastning gir ingen forvarsel slik som for eksempel betong og stål.

Det er avdekket flere grove feil på kritiske punkter i huset, det er ikke fulgt egen prosjektering og utførelsen er feil. Feil som er funnet er meget grove og vitner om at de som har bygget dette huset ikke innehar nødvendig kunnskap hverken med prosjektstyring, kvalitetssikring eller utførelse.

Som denne rapporten med kalkulasjoner og henvisninger viser, er bærende konstruksjoner som dragere, søyler, takverk, balkonger, sammenføyninger og bærende yttervegger feil montert og så kraftig overbelastet at det ikke er forsvarlig å oppholde seg i huset.(Uthevelser gjort av redaksjonen)

Trakk tillatelse og ferdigattest

Plan- og bygningsetaten skriver : «Plan- og bygningsetaten er svært bekymret for sikkerheten til beboerne og har derfor kommet til at brukstillatelse og ferdigattest må trekkes tilbake».

Dermed var det ingen vei tilbake og beboerne måtte flytte ut.

Paret som vil ha saken opp for retten vil heve kjøpet på boligen på 250 m2 til 13,5 millioner kroner. Representant for utbygger forsøker å få til en løsning mellom partene utenfor rettssystemet. Representanten mener det er en kompleks sak, med ulike faglige synspunkter. Utbygger vil ikke kommentere saken overfor Dagens Næringsliv.