ANNONSE
Annonse
Akersposten

De var klar for kabel – men sender tilbake til ny behandling

LYSEJORDET: Dette er Statnetts foretrukne løsning for anleggsområdet med tunnelinnslag på Lysejordet. Det inngjerdede anleggsområdet med anleggsvei på cirka 28 mål vil bli utilgjengelig i mer enn 3,5 år. Skisse: Statnett

Den nye byutviklingskomiteen i Bydel Ullern vil behandle saken om ny strømforsyning på nytt, etter at den forrige komiteen gikk inn for kabling med tunnelinnslag på Lysejordet.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 06.11.2019 kl 12:31

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

LYSEJORDET: Bydelsutvalget skulle gi sin høringsuttalelse til Statnetts konsesjonssøknad for ny kraftlinje gjennom bydelen, hvor valget står mellom nye master gjennom dagens trasé til Smestad eller kabel med innslag på Lysejordet.

Ikke bærekraftig

Saken var behandlet i byutviklingskomiteen (BUK) før det nye bydelsutvalget ble konstituert, hvor også ny komitesammensetning i BUK ble vedtatt. Forrige BUK hadde vedtatt en uttalelse hvor komiteen gikk inn for kabel og hvor forslaget som skulle behandles i BU ble innledet med: «Bydel Ullern krever at hele strekningen med ny 420 kV forbindelse fra Bærum til Smestad legges som jordkabel, og som kabel via sjakt til tunnel fra Hagabråten inn til Smestad transformatorstasjon»

Det ble videre blant annet lagt vekt på at grøntområdet, Lysejordet, skulle tilbakestilles til opprinnelig tilstand ved anleggarbeidets slutt. Det ble også lagt vekt på god medvirkning fra nabolaget og at arbeidet måtte koordineres med alle de andre store byggeprosjektene i bydelen.

BUK hadde lagt vekt på hensynet til miljø, estetikk, arealbruk, støy og engstelse for stråling i sin begrunnelse og konkluderte med at luftlinje ville gi større miljømessig fotavtrykk og ikke var bærekraftig.

Les også: «Hva har byrådet gjort for å forhindre monstermaster – så langt ingenting»

OGSÅ SKOLEVEI: Det røde punktet viser hvor tunnelinnslaget kommer på Lysejordet. Stiene gjennom området er i dag også skolevei for mange barn, som eventuelt må ta seg opp til Vækerøveien. Google Maps

28 mål inngjerdet

Etter at NVE har utsatt fristen for høringsuttalelser fra 1. november i år til 3. januar 2020 har komite og bydelsutvalg tid til å ta en ny runde med å vurdere alternativene. Det nye bydelsutvalget vedtok at saken skulle gå tilbake til komiteen for ny behandling.

Kabling vil bety en anleggsperiode på mer enn 3,5 år på Lysejordet, hvor cirka 28 mål av friområdet vil bli gjerdet inn i anleggsperioden. Dette er fordelt på cirka 2,5 år for etablering av tunnel. I tillegg kommer installasjonsarbeider og tilbakeføring av anleggsområdet. Det skal blant annet etableres en anleggsvei opp til Vækerøveien i Statnetts foretrukne alternativ, som på grunn av stigningsforholdene vil ta mye plass (se hovedbilde).

Les også: Høyre, MDG og Venstre skal samarbeide de neste fire årene

Liten grunn til frykt

I «Åpen halvtime» pekte John Tibballs i Lysakervassdragets Venner på forhold som han mente det var lagt lite vekt på i BUKs opprinnelige forslag til vedtak. Han viste blant annet til at det var liten grunn til å frykte stråling fra luftledningene med de høye mastene og at betegnelsen "monstermaster" var lite relevant. Han understreket at det var flere skoler som jevnlig brukte friområdet og ikke bare Lysejordet skole som Statnett beskriver i sin konsesjonssøknad. Også Lilleaker, Bjørnsletta og Montessori Lyse bruker friområdet hyppig. Han stilte også spørsmål ved muligheten for å tilbakeføre området til opprinnelig tilstand med de store inngrepene som er planlagt, blant annet med anleggsveien opp til Vækerøveien. Han mente også at dreneringen i området ikke ville bli den samme som dagens.

Tibballs leverte Lysakervassdragets Venners høringsuttalelse til bydelsutvalgets medlemmer.

Les også:

Folkemøte med mange problemstillinger: Nå vil «folket» overbevise NVE om at tunnel er bedre enn «monstermaster»

Følg Akersposten på Facebook