ANNONSE
Annonse
Akersposten

- De skal rive huset ditt. Du har vunnet i Lotto.

KLAR BESKJED: Lilly og Frederikke fra Smestad viser hva de mener. Frederikkes mor forteller om pågående utbyggere og stor utrygghet. Foto: Vidar Bakken

Det ble sagt under medvirkningsmøtet som byrådet arrangerte på Ullevål stadion i forbindelse med utkastet til ny kommuneplan. Flere klager på utbyggernes fremstøt overfor befolkningen i områder som kan bli utsatt for bymessig fortetting.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 25.05.2017 kl 13:43

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

ULLEVÅL STADION: Under medvirkningsmøtet for bydelene Ullern, Vestre Aker og Nordre Aker som byrådet arrangerte på Ullevål stadion sist mandag, var det lite nytt som kom frem. Mange mente fremdeles at medvirkning er ord uten innhold, når det kun er plass til 150 forhåndspåmeldte på medvirkningsmøtet for 130 000 innbyggere. Hvor mange hundre som ønsket å delta er uvisst.

Forferdelig

Forut for møtet var det en liten demonstrasjon, hvor vi blant andre treffer Stig Nielsen, nestleder i Utvalget for harmonisk fortetting i småhusområdene.

– Det er første gang jeg deltar i en demonstrasjon. Jeg synes det forferdelig at folk skal kastes ut av sine hjem. Barn, unge og voksne er engstelige og ingen vet hva som vil skje i deres nærområde. Utbyggerne plager folk og alle vet at det er i våre bydeler de tjener mest. Dette byrådet gjør lite for at utbyggerne skal bygge ut i de allerede store ferdige regulerte områdene, sier Nielsen.

FØRSTE GANG: Stig Nielsen har aldri demonstrert før, men mente at nå var tiden inne. Foto: Vidar Bakken

– Det er ikke foretatt noen form for konsekvensutredning i forbindelse med fortettingsalternativene i kommuneplanen, noe vi mener er ulovlig. Og hva med manglende utredning av Smestad-krysset og Sørkedalsveien som er foreslått som strøksgate. Det er så mye å ta tak i, sier Nielsen.

Les også: «Mangelfull konsekvensutredning etter Plan- og bygningsloven»

Utrygghet

Vi møter også to jenter, Lilly og Frederikke, som bærer plakater mot rasering av hjemmene deres. Mor til Frederikke, Inger Elise Mey fra Smestad, er på venteliste og håper hun kommer inn på medvirkningsmøtet.

– Jeg var tidlig ute, men fikk ikke plass. Jeg er engasjert og har sendt inn to høringsuttalelser. Det betyr mye for oss og våre barns fremtid å hindre det som holder på å skje. Det er uforståelig at byrådet kaller dette en kommuneplan for en varmere, tryggere og grønnere by når utbyggerne står i kø for å få lov til å rive hjemmene våre. En av utbyggerne ringte og sa: De skal rive huset ditt. Du har vunnet i Lotto. De lar utbyggerne få lov til å gjøre som de vil. Det er utbyggerne som styrer byutviklingen, sier Mey.

Hun mener medvirkningsmøtet ikke har relevans når 150 tilfeldige påmeldte skal representere 130 000 innbyggere.

– Det er en demokratisk skandale. Jeg er skuffet over politikerne som går inn for å rive store etablerte boligområder for å bygge nytt. Vi er helt vanlige barnefamilier i det vi trodde var et trygt boligmiljø. Barna våre snakker om det som holder på å skje på skolen og det er etablert en utrygghet. Jeg har lovet min datter at de ikke skal få rive Solskinnskroken, sier Mey, som sammen med flere som står på venteliste etter hvert slipper inn i salen.

Les også: 16 etasjer nærmest Smestadkrysset

900 000 mot 2040?

Etatsdirektør i Plan- og bygningsetaten Ellen S. de Vibe ønsket velkommen og orienterte om hvordan medvirkningsmøtet skulle fungere med gruppearbeid og medvirkningsverksted rundt bordene. Disse skulle komme med innspill til kommuneplanen og bli fulgt opp med spørsmål til finansbyråd Robert Steen (Ap) og byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG).

Robert Steen orienterte om bakgrunnen for forslag til Kommuneplanen og betydningen a den forventede befolkningsøkningen til 900 000 mot 2040. Han la vekt på viktigheten av å være med på den teknologiske utviklingen og hvilke konsekvenser dette ville få for en ny hverdag i den kommunale sektoren.

ORIENTERTE: Finansbyråd Robert Steen orienterte om utkast til ny kommuneplan. Foto: Vidar Bakken

Hanna E. Marcussen orienterte om knutepunktstrategien og at Oslo skal vokse på en miljøvennlig måte for at Oslo skal bli en nullutslippsby i fremtiden, hvor bilen viker plass for gående, syklende og offentlig transport.

Så startet arbeidet i gruppene hvor de skulle komme med innspill på hva som var viktig for den enkelte når det gjeldt byutvikling og konkrete innspill på hva som var viktig å gjøre der man bor. Det ble sagt alle innspill skulle vurderes videre i kommunalplanprosessen. Da Akersposten gikk rundt var det mange gule lapper i omløp med forslag som ble samlet opp.

KONSENTRERTE: Deltakerne på medvirkningsmøtet var konsentrerte om oppgavene. Foto: Vidar Bakken

Bedre medvirkning

Vi spurte Robert Steen om hvilke forventninger han hadde til medvirkningsverkstedet.

- Jeg håper at det blir en bred diskusjon om viktige elementer for Oslo de neste 25 årene. Kommuneplanen dreier seg ikke bare om fortetting. Hva med fremtidens skoler, barnehager, idrettsanlegg, jobber, bevaring av grøntarealer og så videre. Jeg er spent på hva som kommer frem, men jeg tror mye kommer til å dreie seg om fortetting i småhusområdene, sier Steen.

Han viser til at fortetting berører bare en liten del av byen.

- Det er viktig å se helheten i byen, hvordan vi skal leve og hva vi skal leve av i fremtiden. Vi planlegger for alle som skal være i byen frem til 2040. Vi har arvet en kommuneplan fra det forrige byrådet, som ikke hadde noen god høringsrunde. Denne gangen har vi lagt mye større vekt på medvirkning, sier Steen.

Glad for engasjementet

Marcussen kan fortelle at byrådet allerede har fått mange gode innspill til Kommuneplanen i hørignsrunden så langt.

- Vi må forholde oss til en by i vekst og hvordan vi best mulig kan håndtere befolkningsveksten på en rekke områder. Kreative og gode, konkrete innspill fra de enkelte nærområdene er viktige innspill som vi tar med oss i den videre prosessen. Jeg er glad for engasjementet og at så mange møter opp for å bidra til kommuneplanarbeidet. Enhver plan blir bedre gjennom at ulike synspunkter kommer frem, sier Marcussen.

Akersposten kommer tilbake med del 2 fra medvirkningsmøtet.

Les også:

En fiskelegende melder overgang

Når men venter på at noen skal dø