ANNONSE
Annonse
Akersposten

Dagen i dag, 9. juni

Bjørg gir deg "Dagen i dag"!

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

1880

9. juni i 1880 vedtar Stortinget grunnlovsendringen fra 19. mars. Denne beslutningen innebar at Norge kunne begynne å ta de første skrittene i retning av innføringen av parlamentarismen.

19. mars vedtok Stortinget - til tross for at kong Oscar II nektet å sanksjonere den - endring av grunnloven, slik at statsrådene fikk adgang til Stortingets forhandlinger. Kongen sa nei til dette og hevdet at Kongen hadde absolutt veto i grunnlovssaker.

I møtet 9. juni 1880 ble det - etter forslag fra Johan Sverdrup - vedtatt at mars-vedtaket skulle være gjeldende grunnlov. Dette var starten på den harde politiske kampen, som endte med riksrettsdom mot regjeringen Selmer i 1884. Han ble dømt til å ha sitt "embete forbrutt" - først og fremst for å ha frarådet sanksjon i statsrådsaken.

Kong Oscar II så seg til slutt nødt til å avskjedige den norske statsministeren Christian August Selmer og hans regjering. Deretter ble Selmer fradømt sitt embete. Kort tid etterpå ble han utnevnt til generalauditør for hær og marine. Han ble tildelt den svenske Serafimerordenen ca. en måned etter dommen i riksretten. Hans våpenplate henger fortsatt i Riddarholmskyrkan i Stockholm, og viser en variant av hans slektsvåpen sammenføyd med morsslekten Vibes våpen.

Venstrepolitikeren Johan Sverdrup fra Jarlsberg hovedgård var stortingsrepresentant fra 1851 til 1884 og statsminister fra 1884 til 1889. Han blir ofte referert til som "den norske parlamentarismens far".

Fra 1884 har Norge praktisert parlamentarisme - det vil si at regjeringen sitter så lenge flertallet i nasjonalforsamlingen tillater det.

Johan Sverdrup var redaktør i Verdens Gang mellom 1876 og 1878.

1978

9. juni i 1978 vedtar Stortinget likestillingsloven. Den trådte i kraft 15. mars i 1979 med Eva Kolstad som verdens første likestillingsombud.

Venstre-politikeren Eva Severine Lundegaard Kolstad var en forkjemper for kvinnesaken. I tillegg til å være verdens første likestillingsombud, var hun leder for Norsk Kvinnesaksforening, nestleder for FNs kvinnekommisjon og forbruker- og administrasjonsminister. Venstrepolitikeren var også den første kvinnelige partilederen her i landet.

Humanisten Kolstad - som var en drivende kraft i arbeidet for likestilling mellom kjønnene i andre halvdel av 1900-tallet - var en pioner for kvinner i norsk politikk. Hun satt i styret for Human-Etisk Forbund og var den første kvinnelige taleren ved borgerlig konfirmasjon.

Hun er kommandør av St. Olavs orden.

Lov om likestilling mellom kjønnene, ble opphevet 1. januar 2018 og erstattet av likestillings- og diskrimineringsloven. Her er det også regler om andre former for diskriminering.

Dagens likestillings- og diskrimineringsombud er Hanne Bjurstrøm.

1971

9. juni i 1971 er det offisiell åpning av Ekofiskfeltet. Den ble foretatt av statsminister Trygve Bratteli.

Olje- og gassfelt ligger i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen. Feltet ble funnet av Phillips Petroleum Company høsten 1969 og var det første som kom i produksjon på norsk sokkel. I 1969 var det også det største kjente oljefeltet funnet til havs.

Feltet er et knutepunkt for petroleumsaktiviteten i den sørlige delen av Nordsjøen, ved at de omkringliggende feltene benytter seg av infrastrukturen som knytter Ekofisk til kontinentet og Storbritannia. Feltene - som sammen utgjør det som kalles Ekofiskområdet - er Albuskjell, Cod, Edda, Ekofisk, Eldfisk, Tor og Vest Ekofisk.

Gass og olje fra alle feltene i Ekofiskområdet blir sendt til lands via Norpipe - oljen til Teesside i England og gassen til Emden i Tyskland.

Råoljen fra Ekofisk har et svært lavt svovelinnhold.

Hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon