ANNONSE
Annonse
Akersposten

Dagen i dag, 9. april

9. april 1940 i Oslo.

Bjørg gir deg "Dagen i dag"!

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

1940

9. april i 1940 invaderer Hitler-Tyskland Norge. Angrepet var historiens første integrerte luft, sjø- og landangrep under én kommando, general Nikolaus von Falkenhorst.

Angrepet skjedde som et overraskelsesangrep uten forutgående krigserklæring fra natten mellom 8. og 9. april mot Moss, Oslo, Horten, Arendal, Kristiansand, Egersund, Stavanger, Bergen, Trondheim og Narvik samt mot alle kystbefestninger og flyplassene Fornebu og Sola.

Etter at det tyske angrepet hadde startet, møtte den tyske sendemann Curt Bräuer opp hos utenriksminister Halvdan Koht og forlangte betingelsesløs kapitulasjon, noe som ble avvist fra norsk side. Norske styrker på Oscarsborg festning senket den tyske krysseren "Blücher" i Drøbaksundet. Dette forsinket ilandstigningen i Oslo og gav kongen, regjeringen og Stortinget tid til å unnslippe.

1956

9. april i 1956 blir Human-Etisk Forbund stiftet. Det er et livssynssamfunn for å organisere tilhengere av det etiske tankesystemet - og senere livssyn - kalt human-etikk. Etter 1990-tallet også kalt livssynshumanisme.

Initiativtaker var Kristian Horn. Han var styrets leder de første 20 år og utformet i stor grad forbundets idégrunnlag.

Kristian Horn, som var botaniker, var sterkt opptatt av etisk tenkning. Hans store livsprosjekt var stiftelsen av Human-Etisk forbund, som bygger på medmenneskelig grunnlag - uavhengig av religiøse trosstystemer.

2020

9. april i 2020 er skjærtorsdag - dagen da Jesu hadde sitt måltid med disiplene før korsfestelsen. Det er bakgrunnen for innføringen av nattverd. Ordet betyr renselsestorsdag - fra norrønt skira = rense. Skjær = ren.

Ifølge folketradisjonen skulle heksene ha særlig makt denne dagen. En kunne beskytte seg blant annet gjennom det vernet som korset gir - og i sopelimen, heksenes framkomstmiddel. Det var vanlig å legge en sopelime utenfor inngangsdøren. En forestilte seg at en heks ikke kunne gå over sopelimen.

Et tredje råd var å ringe med kirkeklokkene.

Hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon