ANNONSE
Annonse
Akersposten

Dagen i dag, 6. juni

Fysioterapeut Ingelin Moe, fysioterapeut Kristine Willassen og teamleder Maria Kvåle for mestringsteamet i Bydel Ullern fra "Hva er viktig for deg"-markeringen i fjor. Arkivfoto.

Bjørg gir deg "Dagen i dag"!

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 06.06.2020 kl 11:37

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

1896

6. juni i 1896 vedtar Stortinget å heve den den kriminelle lavalder fra 10 til 14 år, lovendringen trådte i kraft i 1900.

Kriminell lavalder er den minste alder en person må være for å kunne bli strafferettslig ansvarlig for en kriminell handling. I Norge er den kriminelle lavalder 15 år etter Lov om straff § 20. Den gamle straffeloven av 1902 hadde 14 år - som i 1987 ble endret til 15 år.

Den kriminelle lavalder i de nordiske landene er den samme som i Norge. Et stort antall land har lavere grense.

Det er verdt å merke seg at selv om en person ikke kan straffes - under kriminell lavalder eller strafferettslig utilregnelig - så betyr det ikke at samfunnet ikke kan gjennomføre en rekke tiltak rundt vedkommende. Noen av disse - som for eksempel kraftig begrenset bevegelsefrihet - vil nok oppleves som en straff av lovbryteren.

At en ikke straffes i tradisjonell forstand innebærer heller ikke at handlingene anses som lovlige. Hvis en 14 år gammel gutt har sex med en 10 år gammel jente, vil han ikke kunne bli straffet. Likefullt er handlingen ulovlig og samfunnet vil kunne gjennomføre tiltak. Ved kriminelle handlinger utført av barn under den kriminelle lavalder så er det normalt barnevernet som har myndighet og ansvar for å følge opp dette.

1947

6. juni i 1947 blir Statens lånekasse for utdanning opprettet. Formålet er å støtte videregående og høyere utdanning for å sikre lik adgang for alle som ønsker å ta utdanning -enten her i landet eller i utlandet. Slik sikrer samfunnet tilgang til utdannet arbeidskraft. Lånekassen mottar bevilgninger over statsbudsjettet - både til lån og stipend.

Etter krigen var det viktig å få til like muligheter til utdanning - uavhengig av geografiske forhold, alder, kjønn, funksjonsdyktighet, økonomiske og sosiale forhold.

Lånekassen er et statlig forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet. Lånekassen ble opprettet ved lov av 6. juni 1947 - någjeldende lov er av 22. mai 2005.

Kunnskapsdepartementet består i dag av to deler. Statsråd Guri Melby (V) er Kunnskaps- og integreringsminister. Statsråd Henrik Asheim (H) er Forsknings- og utdanningsminister.

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning, voksnes læring og kompetansepolitikk. Departementet har også ansvar for forskning og integrering.

1954

6. juni i 1954 sendes Eurovisjonen sitt første offisielle fjernsynsprogram. Eurovisjonen er betegnelsen på det praktiske fjernsynsarbeidet mellom de selskapene som er tilsluttet Den europeiske kringkastingsunionen - EBU.

Etter fire år med sporadiske overføringer - blant annet med direkte overføring av dronning Elizabeth IIs kroning 2. juni i 1953 - ble det første eurovisjonsprogrammet sendt.

Norge ble knyttet til eurovisjonsnettet i 1959. De fleste nyhets- og idrettsbildene som vises på europeiske TV-skjermer, kommer via EBU.

De fleste forbinder trolig Eurovisjonen med Melodi Grand Prix - eller Eurovisjon Song Contest. Eurovisjonen har egen vignett og egen fanfare - 1. sats av "The Deum" av Mark-Antoine Charpentier.

2014

6. juni i 2014 starter "Hva er viktig for deg?"-dagen her i landet. Fordi det i år er en lørdag, vil den bli markert 9. juni.

Ved å stille spørsmålet "Hva er viktig for deg?" flyttes oppmerksomheten fra sykdom til helse og fra diagnose til hele mennesket. Dette er pasientenes dag fordi målet med å lage denne dagen, er å gjøre hverdagen til brukerne best mulig. Ønsket er at helsetjenesten skal være tuftet på hva som betyr mest for den enkelte - og ikke ta utgangspunkt i diagnoser. Helsetjenesten skal spørre, lytte og så handle.

Bydel Ullern er med på å markere dagen. Spørsmålet "Hva er viktig for deg" ligger til grunn for samtalene bydelens ansatte har med brukerne. "Hva er viktig for deg" danner grunnlaget for hvordan bydelen legger til rette for selvstendige liv.

KS og Folkehelseinstituttet står bak "Hva er viktig for deg?"-dagen med Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet som støttespillere. Gode pasientforløp er en viktig del i denne satsingen.

"Hva er viktig for deg?"-dagen er en internasjonal bevegelse. I fjor var det 45 land som deltok.

Hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon