ANNONSE
Annonse
Akersposten

Dagen i dag, 5. januar

5. januar i 1885 dør Peter Chr. Asbjørnsen – eventyrsamler og forfatter og naturforsker.

Bjørg gir deg «Dagen i dag».

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Helligtrekongersaften

I dag skulle det ikke arbeides - bare støpes helligtrekongerslys. Helligtrekongersaften er en kristen høytidsdag som feirer De hellige tre kongers komme på tolvte juledag - altså 5. januar.

De første kristne feiret Jesu fødsel på denne dagen, før en i 336 flyttet helligdagen til 25. desember.

Senere ble tidsrommet mellom 25. desember og 6. januar - helligtrekongersdag - en egen høytid, dodekahemeron.

Julen sluttet om kvelden 5. januar - helligtrekongersaften. Tradisjonelt er dette dagen en tenner juletreet for siste gang. I vår tid er skikken med å feire helligtrekongersaften nærmest utdødd i Nord-Europa, men den feires fremdeles i spansktalende land.

1813

5. januar i 1813 blir Danmark erklært bankerott. Statsbankerotten er den vanlige og folkelige betegnelse på pengereformen som ble innført i Danmark-Norge den 5. januar 1813.

Danmarks enorme utgifter i forbindelse med Napoleonskrigene medførte at staten fra 1807 lot trykke opp store mengder pengesedler - noe som førte til en inflasjon en ikke klarte å kontrollere. Myntenheten rigsdaler ble utstedt av den statseide kurantbanken. I 1813 var situasjonen blitt så uholdbar at nye grep måtte tas for å gjenopprette tilliten til pengene.

Pengereformen besto i at staten opprettet en ny bank - Rigsbanken. Fra 1818 Nationalbanken. Rigsbanken utstedte en ny valuta – rigsbankdaleren - som over en årrekke skulle erstatte kurantdaleren.

Ved reformen etter statsbankerotten i 1813 ble pengesedler lydende på rigsdaler kurant byttet om til rigsbankdaler i forholdet 6:1. Rigsbankdaleren ble som sølvmynt definert etter myntfoten 1 kølnersk mark fint sølv = 18½ rbd.

I de første årene etter statsbankerotten kunne ikke sedlene innløses til pari. Rigsbanksedlene var i kongeriket Danmark tvungent betalingsmiddel som rigsbankpenge navneværdi og som rigsbankpenge sølvværdi etter den noterte kurs fastsatt av Rigsbanken.

1. august 1813 ble bankkursen notert til 375 slik at 200 rbd. sølvverdi tilsvarte 375 rbd. navneverdi. Først fra 1845 var Nationalbankens sedler innløselige med sølvmynt til pari kurs.

1885

5. januar i 1885 dør Peter Chr. Asbjørnsen - eventyrsamler og forfatter og naturforsker.

Sammen med Jørgen Moe spilte Asbjørnsen en viktig rolle for den norske selvfølelsen på 1800-talet. Arbeidet med å samle, fortelle og gjendikte norske folkesagn og eventyr var med på å gi det norske folket røtter og en nasjonal identitet.

Asbjørnsen samlet eventyr og sagn fra midten av 1830-tallet. Samarbeidet med Jørgen Moe begynte i 1837. Resultatet av deres innsamlingsreiser ble fremlagt i «Norske folkeeventyr, samlede ved P. Chr. Asbjørnsen og Jørgen Moe» - utgitt heftevis fra desember 1841. Det var en begivenhet i norsk åndsliv. De høstet internasjonal anerkjennelse. Prinsippet var: Fortæl som Folket.

Dagen i dag er hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon