ANNONSE
Annonse
Akersposten

Dagen i dag, 29. desember

Bjørg gir deg «Dagen i dag»!

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Katolsk minnedag for Thomas Becket

29. desember er en katolsk minnedag for Thomas Becket.

Presten Thomas Becket var kong Henrik 2s betrodde venn, men som erkebiskop kom han i opposisjon ved å insistere på kirkens selvstendighet. Fire riddere har kanskje feiltolket et kongelig hjertesukk om biskopen. De dro i hvert fall til Canterbury og myrdet Becket på trappene til høyalteret - 29. des. 1170.

Becket ble kanonisert - og kongen måtte siden gjøre kirkebot ved graven.

1859

29. desember i 1859 stifter Asbjørn Kloster Det Norske Totalavholdsselskap - noe som gjør DNT til Nordens eldste avholdsorganisasjon.

Den offisielle datoen for oppstarten av DNT er da Stavanger yngre Afholdenhedsforening ble startet opp etter initiativ av Asbjørn Kloster. 120 menn, kvinner og barn hadde møtt opp i privatskolelærer Klosters skolehus i Stavanger for å delta på oppstarten.

Ved oppstarten hadde foreningen 30 medlemmer og et midlertidig styre bestående av fem personer - med Kloster som formann. I mars 1861 hadde foreningen fått 270 medlemmer. Av disse var 135 menn, 77 kvinner og 58 barn under 15 år - de yngste syv år.

I prinsippet var kvinner valgbare og hadde stemmerett på lik linje med mennene i organisasjonen - men det var ingen kvinnelige styremedlemmer i oppstartsfasen.

Medlemmene i foreningen begynte tidlig å reise rundt for å holde foredrag og dele ut litteratur om avholdssaken. I 1860 dro Kloster ut på en lengre reise med dampskip langs kysten helt til Finnmark. Den andre totalavholdsforeningen i Norge ble dannet som et direkte resultat av denne reisen. Denne ble dannet i Bodø. Den tredje totalavholdsforeningen - «Ekers nye Afholdsforening» - ble stiftet på Skotselv 27. oktober 1860.

9. juli 1875 ble den landsomfattende organisasjonen Det norske Totalafholdsselskab formelt stiftet. Asbjørn Kloster ble valgt til formann, men han døde 18. januar 1876. Han ble da erstattet av Peder Sunde. Det ble opprettet kontor i Oslo, og medlemsbladet Menneskevennen ble startet. Fra 2017 ble navnet på medlemsbladet endret til Edru Livsstil.

Når en ser på medlemstallet til DNT, hadde de et toppår i 1913 med 139.500 medlemmer, 1433 lokallag og 29 fylkeslag. DNT var da Norges største frivillige organisasjon. Formann på denne tida var Sven Aarrestad.

1901

29. desember i 1901 stiftes Arbeiderpartiets kvindeforbund av seks foreninger med 250 - 300 medlemmer i alt. Forbundet eksisterte som en egen organisasjon fram til 1923 - og hadde på det meste mer enn 3000 medlemmer og rundt hundre foreninger.

Ved stiftelsen var medlemmene fordelt på Arbeiderpartiets Kvindeforening, Kvindelige fyrstikkarbeideres forening, Nydalens kvindelige arbeiderforening, Maskinstrikkernes forbund, Syerskernes forening og Vask- og rengjøringskvindernes forening. Det var først og fremst Arbeiderparti-kvinnene som var pådrivere - og det nye forbundet ble tilsluttet DNA.

Forbundets mål var blant annet å «virke for kvindernes sociale og politisk frigjørelse, samt at værne om og fremme kvindernes faglige og økonomiske interesser i alle maader».

De første årene var forbundet nærmeste en Kristiania-organisasjon, men fra 1909 utviklet det seg til et landsomfattende kvinneforbund. Dette året åpnet forbundet eget kontor, ansatte forretningsfører og begynte å utgi det månedlige bladet Kvinden - i 1919 omdøpt til Arbeiderkvinden.

De store stridighetene i Arbeiderpartiet før og etter 1920 fikk også følger for partiets kvinneforbund. På landsmøtet i 1920 sluttet forbundet seg med 84 mot 37 stemmer til Arbeiderparti-flertallet - noe som blant annet innebar aksept av de såkalte Moskvatesene.

Etter landsmøtet brøt 20 foreninger ut, og sluttet senere opp om det nye Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti som ble stiftet året etter. Tross avskallingen hadde forbundet ved utgangen av 1921 hele 90 foreninger og om lag 3000 medlemmer.

I 1922 fattet imidlertid det Komintern-tilsluttede DNA vedtak om å avvikle ordningen med kollektivt medlemskap og kun akseptere individuelle medlemmer. Da ble det også reist spørsmål ved partiets kvinneorganisering. Året etter besluttet Kvindeforbundets landsmøte enstemmig å avvikle det selvstendige kvinneforbundet.

Kvinneforeningene ble beholdt, men det sentrale kvinnearbeidet skulle nå ledes av et sekretariat direkte under partiets sentralstyre.

Hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon