ANNONSE
Annonse
Akersposten

Dag Hessen fra Røa er nominert til prestisjetung pris

ENGASJERT: Dah Hessen er også engasjert lokalt. Her fra et folkemøte vedrørende vannbehandlingsanlegget, hvor han opplyser politikere og publikum om konsekevenser for natur og nærmiljø. Foto: Vidar Bakken

Biologiprofessoren har et bredt engasjement i miljøspørsmål, ikke minst lokalt. Nå er Dag Hessen nominert til Nordisk råds miljøpris 2020 som eneste nordmann.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 10.09.2020 kl 13:16

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

RØA: Miljøprisen gis til en nordisk organisasjon, virksomhet eller person som på en forbilledlig måte har prestert å integrere respekten for natur og miljø i sine aktiviteter eller i sitt arbeid, eller som på annet vis har gjort en ekstraordinær innsats for naturen og miljøet.

Også lokalt

Hans forskning har høstet stor anerkjennelse nasjonalt og internasjonalt, som også har ført til en rekke priser. Lokalt har han i flere omganger engasjert seg i utbyggingen i Husebyskogen i forbindelse med vannbehandlingsanlegget. Hans formidlet hvilken betydning denne utbyggingen ville få for nærmiljøet og det biologiske mangfoldet I Husebyskogen, både på folkemøter og gjennom debattinnlegg, uten at det hadde innvirkning på det rødgrønne byrådet før de ga sin innstilling.

Les Dag Hessen: «Husebyskogen – den reelle verdien av grøntområdet»

Unik formidling

I begrunnelsen for nominasjonen vektlegges blant annet hans unike evne til å formidle kunnskap. I den sammenheng vises det blant annet til boken "Verden på vippepunktet". Hans formidling av komplekse miljøspørsmål er det også mange kritikere som trekker frem i sine anmeldelser av boken, som ble en salgssuksees da den kom i vår. Førsteopplaget ble utsolgt i løpet av en helg.

Her er begrunnelsen for nominasjonen av Dag Hessen:

Når god forskning og god formidling går hånd i hånd.

Hessen er en forsker med et naturtalent for formidling. Hans milde og ikke-fordømmende framtoning gjør ham godt likt blant både barn og voksne og til et kjent ansikt på nasjonalt fjernsyn. Han finner sitt engasjement i skjæringspunktet mellom biologi, miljø og filosofi, og en fellesnevner for alt arbeidet hans er en vitenskapsbasert argumentasjon for å bevare mangfoldet i naturen i kombinasjon med et fokus på naturens bidrag til folkehelse og livsglede generelt.

I sitt daglige arbeid på Biogeochemistry in the Anthropocene forsker Hessen på koblinger mellom klima og økosystemprosesser. Hans forskning er bredt anerkjent og internasjonalt publisert, og han har mottatt en rekke priser. Et hovedaspekt i Hessens forskning er å vise hvordan ulike funksjoner i økosystemer er avgjørende for CO2-binding og dermed klimautvikling, et ifølge Hessen veldig sentralt, men ofte oversett aspekt i debatten om naturbevaring og beskyttelse av økosystemene våre.

Kort fortalt yter Dag O. Hessen en spesiell innsats for natur og mangfold gjennom både forskning og formidling og i forfatterskapet sitt.

Følg Akersposten på Facebook