ANNONSE
Annonse

Da man endelig hadde fordelt ansvaret, kom dette skiltet opp

VIRKELIG?: Dette er noe Bymiljøetaten har bestemt helt på egenhånd. Foto: Vidar Bakken

Etter flere måneder med krangel mellom etater i Oslo kommune, sa Byrådsavdeling for miljø- og samferdsel klart fra at Bymiljøetaten har ansvaret for drift av den omstridte gangveien på Røa. Denne uken kom dette skiltet opp...

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 28.12.2016 kl 10:17

ANNONSE
Annonse

RØA: Det tok ikke lang tid før Røa-beboere reagerte på skiltene som var kommet opp i gang- og sykkelveien mellom t-banelinjen og Røa bad, som munner ut i trappen i Ostadalsveien. Bildene som ble sendt inn, vakte behørig oppmerksomhet. For en måned siden brakte Akersposten gladnyheten: Da blir det lys i mørket.

Siden kom lyset på i gangveien, og alt så ut til å være i skjønneste orden.

Overraskende

Akersposten brukte mye tid på å finne ut hvem som hadde driftsansvaret for gangveien. Det gjaldt alt fra strøing, salting, brøyting og ikke minst få lys i armaturen til de nye lysstolpene. Det hele startet med syklisten som skadet seg alvorlig i trappen i enden av gangveien, og som får varige mén etter ulykken. I stedet for alminnelig vedlikehold av gang- og sykkelveien og kanskje et varselskilt til syklistene, kommer det altså opp et stort skilt om at gangveien driftes ikke og at all ferdsel skjer på eget ansvar.

Uten forbehold

I et brev til Akersposten fra kommunaldirektør Inger-Anne Ravlum i Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, kommer det klart frem uten forbehold, at Bymiljøetaten har fått det fulle og hele ansvar for drift av gangveien etter krangelen mellom etatene. I brevet står det:

"Viser til henvendelse av 24.10.2016 om gang- og sykkelvei ved Røa bad.

Vi beklager den inntrufne situasjonen som førte til usikkerhet for publikum vedrørende drift og vedlikehold av gang- og sykkelvei ved Røa bad.

Som du viser til i din henvendelse oppsto det en uenighet mellom to kommunale etater om kvaliteten på gang- og sykkelveien og hvem som var ansvarlig for drift og vedlikehold. Dette skal ikke påvirke Oslo kommunes beboere, og det er avklart med Bymiljøetaten at det er de som er ansvarlige for drift og vedlikehold av gang- og sykkelveien."

Tar ansvar ved å nekte drift

Seksjonssjef i Bymiljøetaten, Joakim Hjertum, mener at Bymiljøetaten har tatt ansvar.

– Vi har tatt ansvar gjennom å skilte med at gangveien ikke driftes på nåværende tidspunkt. Den er ikke bygget etter de normer og standarder som Bymiljøetaten har for veianlegg slik som denne gangveien. Skiltingen er en del av det ansvaret vi har fått i denne saken, sier Hjertum.

– Men kommunaldirektøren skriver uten forbehold at Bymiljøetaten har ansvaret for drift og vedlikehold av gangveien? Dette må jo være i strid med kommunaldirektørens instruks?

– Det er jeg ikke enig. Vi skal garantere trygg ferdsel, og det kan vi ikke gjøre så lenge gangveien ikke har en standard som innebærer trygg ferdsel, spesielt på vinterstid. Dermed ønsker vi heller ikke å vinterdrifte denne.

– Gangveien er jo godkjent av Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten. Mener du at Plan- og bygningsetaten har gjort en dårlig jobb?

– Vi har ikke mottatt noe teknisk dokumentasjon fra utbygger eller Plan- og bygningsetaten i denne saken før den ble godkjent. Vi kjenner ikke fullt ut til hvilke standarder den er bygget etter. Saken var dessverre ikke hos Bymiljøetaten for gjennomgang før den ble bygget og overtatt fra utbygger. Vi har som veiforvalter krav om en del tekniske tegninger som ikke følger byggesøknaden. I tillegg til selve veikonstruksjonen er vi også usikre på deler av belysningen på stedet. Dette gjelder blant annet lysberegninger og nødvendig teknisk dokumentasjon på det elektriske anlegget, sier Hjertum.

– Men er det ikke like greit å få denne saken ned på jorden og drive vanlig vedlikehold mens det blir gjort utredning og prosjektering?

– Ikke så lenge den har en standard vi av sikkerhetshensyn ikke kan godkjenne, svarer Hjertum.

– Det står på skiltet at gangveien er under utredning og prosjektering. Nå har saken vært diskutert i mange måneder, så dere har vel kommet godt i gang med prosjekteringen?

– Vi prøver å få klarhet i hva som er bygget. Videre skal finansiering av et nytt prosjekt på plass. Vi tror ikke vi kan få dette til denne vinteren, sier Hjertum.

Akersposten vil følge opp med en kommentar fra Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel etter jul. Vi vil vite om Bymiljøetaten kan fortsette å nekte å drifte gangveien, med de samme argumentene de brukte før de ble pålagt å drifte denne gangveien. Og hvem er det som har det avgjørende ordet her?

SISTE: Julaften morgen får Akersposten melding om at nå er skiltene fjernet.

MER OM DENNE SAKEN:
Millioner ble brukt på gangvei, men ingen tok ansvar

Gangvei i vranglås

Hardt skadd i trapp på gangvei

Du følger vel Akersposten.no på Facebook? Hvis ikke, gjør det her!

ANNONSE
Annonse