Annonse: Bydel Ullern

Byttet ut oljefyren

Morten Hugo Berger bor i enebolig i enebolig i Madserud allé på Skøyen. I fjor fikk han gravd opp den gamle oljetanken i hagen og byttet ut oljefyren med vannbåren varme.

– Å fyre med olje er ikke fremtiden, sier Morten Hugo Berger.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 18.10.2016 kl 10:02

I fjor vinter overtok han og familien et gammelt hus i Madserud allé på Skøyen. Huset fra 1912 ble sist pusset opp på 1950-tallet. Det tok et halvt år å sette huset i stand. Tidlig i oppussingsfasen ble det klart at oljetanken som var gravd ned i hagen, skulle bort. Familien ønsket å erstatte oljefyring med en mer miljøvennlig og energieffektiv oppvarmingskilde. De valgte å bore etter bergvarme, og har nå vannbåren varme som går i rør i alle gulv- med unntak av bad.

– Fordelen med vannbåren varme er at det er jevn varme i huset og vi kan holde en lavere innetemperatur, sier Berger.

Løsningen med vannboren varme har. Med vannboren varme har Berger redusert strømregningen med totredjedeler.

Gode støtteordninger

De har fått støtte fra Enova for å fjerne oljetanken i hagen samt oljefyren og radiatoranlegget inne i huset. Til sammen 50. 000 kroner kom inn på konto etter at investeringene var gjort og fakturaene registrert på Enovas hjemmeside.

Berger anbefaler andre å bytte ut oljetank og oljefyr først som sist:

– Det kommende forbudet mot oljefyring i 2020 er én ting. Samlet sett er det en fornuftig investering å bytte oppvarmingskilde. Støtteordningene til Enova er også meget gode og det var enkelt å søke om støtte.

Kommer hjem til deg

– Oljefyrpatruljen gir råd om aktuelle alternativer til å fyre med olje og hvilke støtteordninger som finnes.

Det sier Guri Tajet, prosjektleder for oljefrie og energieffektive bygg i Klima- og energiprogrammet (KEP) i Oslo kommune.

I Bydel Ullern er det registrert cirka 1900 oljetanker. Av disse er rundt 1200 i drift- 750 av disse igjen er nedgravd i hagene til folk. Guri tajet anbefaler folk å sjekke status på oljetankene.

– Stikkprøver vi har gjort av adresser i kommunens oljetankregister viser at 30-40 prosent ikke lenger fyrer med olje. Problemet er at de ikke fjerner tanken og melder inn til Vann- og avløpsetaten som sitter med registeret.

Oljefyrpatruljen kommer hjem til deg og nås på telefon 22 92 14 00.

Dette er saken:

Fyring med fossil olje og parafin er en lite klimavennlig måte å varme opp bygg på. I forbindelse med klimaforliket i 2012 ba Stortinget regjeringen innføre et forbud mot fyring med fossil olje.

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Miljødirektoratet utarbeidet forslag til forskrift og tilhørende konsekvensutredning.

Forslaget innebærer at fyring med fossil olje og parafin til oppvarming i private boliger, og som grunnlast eller hovedkilde i yrkesbygg, blir forbudt fra 1. januar 2020.

*Kilde: Miljødirektoratet.

  • Enova gir støtte til boligeiere som ønsker å installere fornybare varmeløsninger og andre energitiltak.
  • I 2015 ga Enova støtte til over 900 boligeiere som har lagt om fra fossil olje til noe fornybart. Hittil i år har Enova støttet 428 boliger.
  • Besøk www.enova.no for å få full oversikt over hva Enova gir tilskudd til, og hvordan du går frem.

Her finner du mer informasjon fra Bydel Ullern:

[b]Trenger boliger til flyktninger