ANNONSE
Annonse
Akersposten

– Det er viktig at vi får redusert forskjellene. Klarer vi ikke det, undergraver vi samfunnskontrakten, sier stortingsrepresentant Espen Barth Eide fra Vestre Aker. Foto: Stortinget

– Byrdene klima-omstillingene vil medføre, må fordeles rettferdig

– Erna Solbergs regjering er gått ut på dato. Landet trenger friskt blod og ny kurs, sier Arbeiderpartiets Espen Barth Eide.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 11.08.2021 kl 09:39

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Stortingsvalget 2021 nærmer seg. Innen mandag 13. september kveld skal millioner av nordmenn avgi sin stemme, og Akersposten har snakket med representanter for de større partiene, og felles for dem alle er at de har en tilknytning til Oslo vest. Her er Arbeiderpartiets Espen Barth Eide. Red.

OSLO VEST: – Kursen er rett og slett feil, fortsetter stortingsrepresentanten som står på 3. plass på arbeiderpartiets Oslo-liste ved høstens stortingsvalg.

– Ulikhetene har økt kraftig og Arbeiderpartiet vil ha en annen utvikling av velferdsstaten. I tillegg kommer at det må settes inn sterkere klima- og miljøtiltak. En rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber, er den aller viktigste saken ved dette valget.

– Hva betyr rettferdig her?

– Med det mener Arbeiderpartiet at byrdene, som omstillingene vil medføre, må fordeles rettferdig, sier Barth Eide, som understreker at det finnes mange og gode muligheter når klimavennlige arbeidsplasser skal bygges opp. Alle vil bli berørt av endringene og alle vil være med på dra lasset.

– Norge må utnytte mulighetene i det grønne skifte bedre enn i dag, sier Barth Eide og legger til at vi må så absolutt kutte utslippene. Vi har ikke noe valg.

– Vi må over til el-biler i enda større grad enn i dag, men avgiftspolitikken må ikke være slik at den skaper nye skjevheter. Alle må få samme mulighet uansett om en bor i by eller på landsbygda.

– Er det riktig å subsidiere el-bilene?

– Ja, dette er en politikk som har fungert etter hensikten.

Glemte å stille krav

– Hvordan har regjeringen håndtert pandemien?

– Når det gjelder den helsemessige siden av pandemien, har det vært bred enighet om hovedgrepene. I Norge har vi beskyttet befolkningen på en god måte, sier Barth Eide og understreker at dette har skjedd i godt samspill mellom Regjeringen og Stortinget.

– Når det gjelder den økonomiske siden, ser vi at de store er blitt prioritert. Gründere og mange små og mellomstore bedrifter har slitt mer enn nødvendig gjennom pandemien.

Vestre Aker-mannen trekker fram håndteringen av Norwegian og karakteriserer den som pinlig.

– Det må stilles krav om nei til bonuser når staten er med på å hjelpe selskaper, sier Barth Eide og legger til at når skattebetalernes penger brukes på denne måten, så må det stilles krav.

– En kan ikke bare forvente at selskaper oppfører seg anstendig.

– Har Norwegian trikset med ord og vendinger?

– Jeg vil vel si at Regjeringen har vært utrolig naiv i denne saken. Mye tydeligere krav ble stilt i andre land i Europa. Her skulle Regjeringen ha stilt klare og tydelige betingelser, sier Barth Eide. Det holder ikke med oppfordringer og forventninger.

– Er ikke million-bonuser umusikalsk når forskjellene i Norge øker?

– Så absolutt. Forskjellene i Norge må reduseres. Det er en viktig sak for Arbeiderpartiet i denne valgkampen.

Undergraver samfunnskontrakten

– Det er viktig at vi får redusert forskjellene. Klarer vi ikke det, undergraver vi samfunnskontrakten.

Barth Eide er bekymret for utviklingen.

– Nå når vi gjennomlever en pandemi, ser vi helt tydelig hvor viktig samfunnskontrakten er.

Innbyggernes samfunnskontrakt – eller sosial kontrakt om en vil – er en underforstått avtale mellom befolkningen og de som styrer landet. Den sikrer felles interesser og rettigheter i bytte mot individuell frihet.

– I en krisesituasjon er det gunstig med gode og stabile samfunn hvor alle bidrar. Derfor må vi ha en aktiv politikk for mindre forskjeller.

– Betyr det et høyere skattetrykk?

– Nei, ikke et økt skattetrykk, men en annen fordeling av innbetaling av skatt. De som har lite, skal få mindre skatt, mens de som har mye kan betale litt mer, sier Barth Eide og legger til at en sterk fagbevegelse er en viktig brikke for å få dette til.

– En sterk fagbevegelse bidrar til en jevn lønnsstruktur. Det er bra for både økonomien og samfunnet som helhet. Til gjengjeld må Staten drives effektivt og ikke sløse med våre felles penger.

Mange hvis

Tidligere i år kom det en IEA-rapport som sier at det ikke er behov for nye oljefelt etter 2021.

– Er ditt parti enig eller uenig?

– Det er en meget viktig rapport, og nok en påminnelse om at verden er i rask endring. men Rapporten setter imidlertid opp en rekke forutsetninger, for eksempel om massiv utbygging av fornybar energi for sin konklusjon om letestopp allerede ved utgangen av dette året.

Det er først hvis alle forutsetningene i rapporten kan innfris, at en ikke trenger å lete etter mer olje og gass, mener Barth Eide.

– Utviklingen går fort - og heldigvis fortere enn noensinne – men vi er ikke der ennå at vi kan slutte å lete. Vi kommer nok dit, men ikke ved slutten av 2021.

Derfor mener Arbeiderpartiet at norsk olje- og gasspolitikken må tilpasses utviklingen på verdensbasis – både innen olje- og gassindustrien, men også se på hvordan utviklingen av fornybar energi blir i årene framover.

– Ligger vi på etterskudd i det grønne skiftet?

– Ja!

– Fordi?

– Det skjer mye bra og jeg er optimist på lang sikt, men vi ligger langt etter nå. Vi har bare klart å redusere utslippene med noen få prosent sammenlignet med 1990.

Innen 2030 skal Norge ha kuttet minst 55 prosent av utslippene.

– Vi ligger helt klart bak skjemaet.

Tøffere omstilling

– Det betyr at den omstillingen vi må igjennom, blir tøffere enn den hadde blitt om vi hadde begynt tidligere.

Fordi vi har somlet med å komme skikkelig i gang med det grønne skiftet, må omstillingen forgå på kortere tid.

– Hvor lang tid har vi for å nå klimamålene?

– Nå må vi klare det første delmålet – å kutte over halvparten av utslippene - på åtte og et halvt år. Vi kunne ha brukt flere tiår på det. Kunnskapen om at dette var nødvendig er jo ikke ny.

Bart Eide er ikke i tvil om at denne forserte utviklingen kommer til å merkes.

– Men til slutt blir det bra.

– Noen vil vel tjene på dette og andre tape?

– Ja, derfor blir innretningen på klimapolitikken så viktig. Den må være både effektiv og rettferdig samtidig. Vi må gjøre det på en måte som er sosialt akseptert, sier Barth Eide og legger til at inn i framtiden finner vi nye industrimuligheter som innfrir de klimamessige rammene vi må bevege oss innenfor.

– Vil vi nå klimamålene?

– Det er i hvert fall mitt mål! Og ser vi på alle de ekstreme værhendelsene verden rundt nå - for eksempel i USA og Canada - bør vi innse at vi egentlig ikke har noe alternativ.

EU i førersetet

– Jeg tror faktisk vi kommer til å lykkes til slutt, for nå tas det endelig tydelige grep. Her i vår del av verden sitter EU i førersetet. EU har lansert Europas grønne giv.

Europas grønne giv - European Green Deal - er en strategi for grønn vekst som skal sikre et mer bærekraftig og konkurransedyktig Europa. Planene for Europas grønne giv ble lagt fram av EU-kommisjonen i desember 2019, og har bred oppslutning i EU. Dette er en omfattende strategi, som skal løse utfordringer på klima og miljø på tvers av politikkområder.

Grønn giv er en sektorovergripende plan på tvers av politikkområder. Det er en viktig del av EUs implementering av FNs 2030-agenda og FNs bærekraftsmål.

– Gjennom EØS-avtalen og klimaavtalen med EU blir vi trukket med i denne positive utviklingen, som nå skjer i hele Europa. Det er bra!

Partiprogrammene er ønskelister

– Er det for mye eller for lite hestehandel i norsk politikk?

– Jeg synes de forhandlingene som foregår gjøres på gode måter, slik at vi som regel kommer fram til gode løsninger.

Når ingen har rent flertall, må det forhandles, understreker Barth Eide.

– Velgerne må se på partienes programmer, som det en ønsker å gjøre hvis en kunne bestemme alene. Det er dette partiene vil, men så er virkeligheten slik at en må samarbeide.

– Hvordan skal velgerne forstå partiprogrammene?

– Det velgerne dog bør se etter, er om partiene er i stand til å foreslå politiske løsninger som faktisk henger i hop. Det hjelper lite å være for det ene eller det andre hvis en ikke samtidig kan peke på hvordan de henger sammen og hvordan tiltakene skal finansieres.

Espen Barth Eide understreker at det er gode og redelige forhandlinger i norsk politikk og at det er helt nødvendig å gi og ta når flertallet skal bestå av flere partier.

Kjøpslåing

Det blir opp til velgerne å kjenne på om det som skjer etter valget vil bli en god handel eller om stemmegiverne vil oppfatte det hele som en hestehandel – et begrep som brukes om politisk kjøpslåing.

I 2010 uttalte stortingspresidenten følgende: «Presidenten er ikke sikker på om «politisk hestehandel» og «politisk sirkus» er begreper som fremmer respekten for debatten i salen».

Uttrykket har vært regelmessig brukt i Stortinget for å kritisere vedtak der politiske motstandere har funnet sammen om saker - og også om taburetter.

Her finner du flere artikler om stortingsvalget 2021