Annonse: Bydel Vestre Aker

Bydel Vestre Aker får frisklivstilbud

Frisklivstilbudet​ ​vil​ ​drives​ ​av​ ​ansatte​ ​ved​ ​Dagrehabiliteringen​ ​i​ ​bydelen.​ ​F. v:​ ​Hilde Cathrine​ ​Helmen​ ​Storevik,​ ​Vegard​ ​Metzler​ ​og​ ​Ann​ ​Kristin​ ​Gjerustad.

– Målet er å kunne gi kunnskapsbasert hjelp til fysisk aktivitet, kosthold og snus- og røykeslutt gjennom et strukturert oppfølgingstilbud.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 01.09.2017 kl 09:14

Bydel Vestre Aker starter nå opp et frisklivstilbud og skal i forbindelse med dette holde et dialogmøte mandag 4. september fra kl. 17 til kl. 18. Møtet holdes slik at innbyggerne i bydelen selv kan komme med forslag til hva de ønsker av tilbudet. Tjenesten vil drives av ansatte ved Dagrehabiliteringen i bydelen, og møtet er i deres lokaler i Pilotveien 6. Vegard Metzler, fysioterapeut ved Dagrehabiliteringen, forteller at frisklivstilbud er helsefremmende og forebyggende tiltak.

– Målet er å kunne gi kunnskapsbasert hjelp til fysisk aktivitet, kosthold og snus- og røykeslutt gjennom et strukturert oppfølgingstilbud, sier Metzler.

Det er i dag 264 kommuner og bydeler som har frisklivssentraler, og det opprettes altså nå et tilbud til innbyggere i bydel Vestre Aker. Alle kan benytte seg av tilbudet, men målgruppen er de som har økt risiko for eller som har utviklet sykdom og trenger støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Metzler presiserer at det er et diagnoseuavhengig tilbud, og at de ønsker at man skal kunne delta mest mulig uavhengig av helseutfordringer.

- Alle innbyggere i bydel Vestre Aker er hjertelig velkomne til å ta kontakt med oss.

«Takk bare bra»

På møtet 4. september vil det bli informert om nåværende planer for frisklivsarbeidet i bydelen.

- Vi har planlagt et "Takk bare bra" kurs for eldre med lettere depresjoner, som vil starte opp fra 13. september, forteller Ann Kristin Gjerustad, sykepleier og frisklivskontakt i bydelen.

«Takk bare bra» er et kurs i forebygging og mestring av vanskelige tanker og depresjon for eldre. Gjerustad forteller at kurset bygger på kognitive teorier og at det er dokumentert effekt.

- Det er derfor svært gledelig at første kursrekke nå i høst er fulltegnet, sier hun.

Dagrehabiliteringen har også et ønske om å starte opp flere kursrekker, og får de nok deltakere vil de starte opp kursene «Bra mat for bedre helse» og «Tobakksavvenning» i løpet av 2017-2018. Det vil også bli gitt et individuelt tilpasset tilbud om støtte til fysisk aktivitet, gruppetreningstilbud og helsesamtaler.

- Hvordan dette tilbudet skal gis ønsker vi innspill til på dialogmøtet, sier Vegard Metzler.

Han forteller at møtet i stor grad vil foregå som en åpen dialog der Dagrehabiliteringen ønsker å få vite hvordan bydelens innbyggere vil at tilbudet skal se ut.

- Vi vil gjerne ha innspill til hvor, når og hvordan treningsgrupper, helsesamtaler, øvrige treningstilbud og kurs ved frisklivssentralen skal utformes.

Åpent for alle

Den kommende tjenesten vil basere seg på erfaringer fra tilsvarende etablerte tilbud i andre bydeler, samt informasjon fra Helsedirektoratet. Metzler forteller at dialogmøtet er åpent for alle som ønsker å vite mer om hva tilbudet er, eller som ønsker å være med på å utforme tilbudet.

- Vår klare målsetting er at dette skal være et løpende tilbud til bydelens innbyggere i årene som kommer, avslutter Metzler.

Mer informasjon fra Bydel Vestre Aker