Annonse: Bydel Vestre Aker

Ber om forslag til kandidater til to priser

Bydel Vestre Aker ber om forslag til kandidater til både årets frivilligpris og årets kulturpris. Frist for forslag er 15. oktober for begge priser.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 03.10.2017 kl 11:27

FRIVILLIGPRISEN 2017: Vestre Akers Frivilligpris kan tildeles årlig til en person, lokal forening eller gruppe som har utmerket seg med frivillig innsats i bydelen. Bydelens beboere oppfordres til å komme med begrunnede forslag til kandidater.

Frist for innsendte forslag er satt til 15. oktober, og bydelsutvalget vil kåre prisvinneren på sitt møte 17. november.

Bydelsutvalget ser frem til å få mange forslag på gode og verdige kandidater. Det er viktig å hedre de ildsjeler og engasjerte medlemmer som styrker samhold og bedrer livskvaliteten i bydelen.

Hvem skal få årets frivilligpris? Det kan du være med på å bestemme.

Send ditt forslag til:
Bydel Vestre Aker, Sørkedalsveien 150 b, 0754 Oslo
eller til: postmottak@bva.oslo.kommune.no

Forslagene må være bydelen i hende innen 15. oktober

KULTURPRISEN 2017:
Vestre Akers Kulturpris tildeles årlig til en person, gruppe eller kulturvirksomhet som gjennom lengre tid har gjort en særlig fremragende innsats innen kunst, vitenskap eller annet kulturarbeid i bydelen.

Bydelens beboere oppfordres til å komme med begrunnede forslag til kandidater. Frist for innsendte forslag er satt til 15. oktober og bydelsutvalget vil kåre prisvinneren på sitt møte 17. november.

Bydelsutvalget ser frem til å få mange forslag på gode og verdige kandidater. Det er viktig å hedre de ildsjeler og engasjerte medlemmer som styrker samhold og bedrer livskvaliteten i bydelen.

Hvem skal få årets kulturpris? Det kan du være med på å bestemme.

Send ditt forslag til:
Bydel Vestre Aker, Sørkedalsveien 150 b, 0754 Oslo
eller til: postmottak@bva.oslo.kommune.no

Forslagene må være bydelen i hende innen 15. oktober

Se mer informasjon fra Bydel Vestre Aker