Annonse: Bydel Vestre Aker

– Dette tilbudet kan hjelpe med å styrke samspillet mellom foreldre og ungdom

Isabel M. Ojo og Marte Ødegård har fått gode tilbakemeldinger på høstens foreldreveiledningsprogram (ICDP) og de ser at foreldre har godt av å dele sine erfaringer med andre foreldre.

Bydelen og Vestre Aker prosti har i høst tilbudt et foreldreveiledningsprogram (ICDP) for ungdomsforeldre der foreldre kan dele erfaringer og få hjelp til å snu det som er utfordrende. Gruppene har fått god tilbakemelding og vil bli tilbudt på nytt til neste år. Av: Bydel Vestre Aker

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 19.12.2018 kl 22:31

ICDP står for “International Child Development Program” og er et internasjonalt foreldreveiledningsprogram for selvrefleksjon i foreldrerollen. Dette forteller Marte Ødegård, nærmiljøkontakt i bydel Vestre Aker. Sammen med saLTo-koordinator i Vestre Aker, Isabel M. Ojo, og ungdomsdiakonen i Vestre Aker prosti, Kari Winger Oftebro, har de denne høsten tilbudt åtte gruppesamlinger for ungdomsforeldre.

– ICDP-gruppene tar utgangspunkt i foreldres egne ressurser og erfaringer, og fokuset er på å styrke samspillet mellom foreldre og barn, sier Ødegård.

Denne høsten har kurset vært for foreldre med ungdom i alderen 12 til 19 år. Temaene for gruppesamlingene har vært: 1) Vis at du er glad i ungdommen din. 2) Se og følg ungdommens initiativ. 3) Ta del i ungdommens følelser. 4) Gi ros og anerkjennelse. 5) Felles oppmerksomhet - felles opplevelse. 6) Gi mening til opplevelser. 7) Lag sammenhenger. 8) Regulere: hjelp til selvhjelp, støtte, legge til rette og sette positive grenser.

– Vi ser at de som kommer på gruppene har godt av å dele det som har vært utfordrende og få støtte av gruppen, forteller Ødegård.

Foreldrene som deltar på kurset blir kjent og deler erfaringer, og dette bidrar til å styrke foreldrenes kompetanse. SaLTo-koordinator, Isabel M. Ojo, forteller at de i gruppene møtes og snakker, og går gjennom refleksjonsoppgaver. De gir også øvelser foreldre skal gjøre hjemme, som innebærer å snakke med ungdommen og høre hva de tenker. ICDP er ment som et foreldrestøttende tiltak og det er for alle.

– Foreldre må ikke ha utfordringer eller ha det vanskelig for å komme på ICDP, sier Ojo.

En fin arena for å dele erfaringer

Ødegård og Ojo forteller at rundt fem foreldre har deltatt på gruppene i høst.

– Det har gått veldig fint, de har delt mye, hatt gode samtaler og støttet hverandre, forteller Ødegård.

Hun sier videre at tilbudet har fått gode tilbakemeldinger fra ivrige foreldre som sier at de er fornøyde med tilbudet, at de har lært mye og at det er en fin arena for å dele erfaringer.

– Kurset skal hjelpe med å redefinere synet på ungdommen og snu det som er utfordrende, sier Ødegård.

– Det gjelder kanskje å bli kjent med ungdommen på nytt, istemmer Ojo.

Ojo og Ødegård er ICDP-sertifiserte, og de fungerer som veiledere og tilretteleggere av kurset. Kurset gir mulighet for å tilby oppfølging og videre veiledning, og foreldre kan ta kontakt med gruppelederne hvis dette er ønsket. Det er anbefalt å komme på hver gruppesamling, og det er skolene i bydelen og Vestre Aker prosti som driver rekrutteringen til gruppene.

– I fremtiden tenker vi å ha ICDP-grupper for foreldre med yngre barn, og vi ønsker at flere foreldre melder seg på gruppene, sier Ødegård.

Foreldre kan selv holde ICDP-grupper

Det holdes ICDP-kurs i over 50 land og foreldre kan selv gå på kurs og ta ICDP-sertifisering for å kunne holde gruppesamlinger for andre foreldre.

– Du trenger ingen spesiell utdanning i bunn for å holde ICDP-grupper, foreldre som vil holde foreldregrupper kan ta sertifiseringen, sier Isabel M. Ojo.

– ICDP-grupper trengs også i flere språk.

Det skal være minst en gruppe i året, men det kan tilbys flere grupper hvis flere foreldre tar ICDP-sertifisering. Foreldre eller ansatte i bydelen som vil ta ICDP-sertifisering kan ta kontakt med Marte Ødegård på ​marte.otterholm.odegard@bva.oslo.kommune.no​.

– Det blir en ICDP-gruppe i 2019 også, og vi holder på med å finne ut av hvordan tilbudet skal være, avslutter Ojo.