Annonse: Bydel Ullern

Trygghet og frihet med velferdsteknologi

Lauritz og Inger Marie Dahl.

En liten svart dings og en app på smarttelefonen er alt som skal til for å gi ekteparet Dahl frihet til å være borte fra hverandre en kort stund.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 06.03.2017 kl 11:47

Lauritz og Inger Marie Dahl er som mange andre ektepar, de liker å være i daglig aktivitet og kanskje reise litt innimellom. Det som kompliserer situasjonen er at Lauritz har en demenssykdom.

Løsningen for ekteparet er GPS.

Bevegelsesfrihet

Alle bevegelsene til Lauritz registreres i den svarte, lille boksen han har med seg. Inger Marie eller andre i familien kan følge med på hvor Lauritz går via en app de har lastet ned på smarttelefonen, nettbrett eller pc.

– GPS-en betyr mye når ingen kan være helt i nærheten av Lauritz, sier Inger Marie.

Tidligere måtte Lauritz, som går på tur så ofte han kan og når værforholdene tillater det, ha følge av Inger Marie eller andre i familien og vennekretsen.

Snakke sammen

Nå kan han gå alene uten at Inger Marie trenger å frykte at han skal gå seg bort.

Dersom Lauritz ønsker kontakt med kona, kan han trykke på en knapp på den svarte boksen. Inger Marie blir da ringt opp. Hun mottar også en melding som angir hvor Lauritz befinner seg på kartet. Inger Marie kan også ringe til GPS-en uten at Lauritz må trykke på noe.

– Demente har færre muligheter enn oss andre til å tilpasse seg. Da har kjente omgivelser, turer eller musikk mye å si, sier Inger Marie.

Trygghet og frihet

11 eldre har benyttet seg av tilbudet om trygghetspakke med GPS-sporing i bydelen. Det er først og fremst eldre med demenssyk- dom og som bor hjemme som har fått utdelt GPS. Men det kommer stadig søknader inn, så flere er på vei ut.

– Tilbakemeldingene er positive. Det øker tryggheten og friheten for både bruker og pårørende, sier Katrine Printz Moe. Hun jobber med velferdsteknologi i bydelen, og drar på besøk for å snakke om velferdsteknologi som kan gjøre hverdagen mer praktisk for folk.

Teknologi for alle

Velferdsteknologi er også rettet mot barn og unge, samt personer med nedsatt funksjonsevne. For disse brukergruppene er utfordringer spesielt knyttet til isolasjon og kommunikasjonsvansker.

Her kan ulike robotteknologier gjøre at de kan være tilstede i klasserom og lignende. Det finnes også flere typer teknologier som gjør kommunikasjonen enklere for de som sliter med det muntlige språket.

Nedenfor har vi laget en oversikt over hva bydelen tilbyr av velferdsteknologi i dag og fremover. Kort oppsummert satses det på trygg- hetssøkende teknologier (GPS-lokalisering, fallsensor, trygghetsalarm, komfyrvakt) og mestringsteknologier (medisindispensere, e- genmåling av oksygenopptak,blodsukker og blodtrykk).

HVA TILBYS I DAG?

Alle i Skøyen Terrasse Omsorg + har fått tilbud om nettbrett for å ivareta aktiviteter de kan være med på og opprettholde sosial kontakt med venner og familie.

GPS: Hjemmeboende med demens og orien- teringsvansker får tilbud om bruk av GPS-sporing. Det gir bedre trygghet og frihet for bruker og pårørende.

SMS-varsling til pårørende av brukere i hjemmetjenesten. Pårørende får en melding når hjemmetjenesten har vært på besøk hos bruker, og på den måten kan de være trygge på at noen har vært innom hos bruker.

HVA TILBYS I «MORGEN»?

Testing av pårørende app. Pårørende til bru- kere som ofte trykker på alarmen, får beskjed om utløste alarmer og hva det gjelder. Målet er økt trygghet for bruker og pårørende. Oppstart 1. februar.

Medisindispensere omfatter elektroniske multidosedispensere og elektroniske rondell-løsninger. Til forhåndsinnstilte tider varsles bruker ved lyd og eller blinkende lys når medisinen skal tas. Oppstart 1. mars.

Analoge til digitale trygghetsalarmer. I dag er det 107 digitale og 550 analoge alarmer i bydelen. Utskiftningen skjer i forbindelse med slukkingen av det analoge nettet. Oppstart mars 2017.

Elektronisk dørlås (eLås) er en eletronisk nøkkel som er inte- grert i arbeidslistene til ansatte i hjemmetjenesten. Telefonen fungerer som en nøkkel til brukernes inngangsdør. Den elektroniske nøkkelen vil kun være tilgjengelig i et visst tidsperspektiv for å sikre at ikke nøkkelen blir brukt utenom det som står i arbeidslistene. Oppstart desember 2017.

Avstandsoppfølging er et måleinstrument som brukere kan ha i eget hjem for å få bedre oversikt over egen helse, blant annet blodtrykk, temperaturmåling eller vekt. Dataene registreres via en app på et nettbrett og overføres og lagres i en sikker database. Oppstart 2018-2019.

Digitalt tilsyn handler om tilsyn på natt, men kan også brukes på dagtid. Nattevakten reduserer tidsbruken ute hos bruker ved å følge opp bruker gjennom digitalt tilsyn. Oppstart 2018.

Mer informasjon fra Bydel Ullern