Annonse: Informasjon fra Bydel Ullern

Tar opp skolebehovsplanen

Det innkalles til møte i bydelsutvalget på Ullern torsdag 12. april kl. 18.

Ett av temaene på bydelsutvalgsmøtet 12. april klokken 18:00 er planene Utdanningsetaten har for skolene kommende år.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 11.04.2018 kl 09:15

Utdanningsetaten møter politikerne for kort å orientere og ta imot spørsmål om skolebehovplan for 2019-2028. Den gir oversikt over planlagt skoleutbygging basert på elevtallsutvikling og skoleanleggenes tilstand.

Har du spørsmål til planen? Møt opp torsdag 12. april klokken 18:00 i Hoffsveien 48, og still spørsmål under åpen halvtime. Du kan også møte opp når Ullern kultur- og oppvekstkomiteen behandler saken 26. april klokken 18:00.

*Mer om skolebehovsplanen her

*Alle sakene som skal opp i bydelsutvalgsmøtet 12.4 finner du på nettsidene til Bydel Ullern

Mer informasjon fra Bydel Ullern