ANNONSE
Annonse

– Bommen skal vekk

EN GANG FOR ALLE: Etter mer enn 30 år mener Mia Skjøld-Lorange, Vibeke Nenseth og Knut Frederik Horn at de har løsningen for å få fjernet bommen i Svenstuveien. Foto: Vidar Bakken

Nå er det slutt på tålmodigheten hos politikerne. Bommen i Svenstuveien skal fjernes.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 29.05.2018 kl 15:15

ANNONSE
Annonse

MIDTSTUEN: Den omstridte bommen som private oppsittere satte opp i 1986, ser nå ut til å kunne bli fjernet. Det forrige byrådet ville fjerne bommen på dispensasjonsgrunnlag, men fikk ikke medhold av Oslo byfogdembete, etter at oppsitterne fikk prøve saken for retten. Akersposten har gjennom mange år fulgt denne saken.

Les også: Kaotisk på skoleveien

Må oppgraderes

- Det er nå på tide at denne saken finner sin løsning. Det ser nå ut til at forutsetningen for å få fjernet bommen, er at Svenstuveien blir oppgradert til kommunal standard. MDG i Vestre Aker har jobbet aktivt mot byrådet for å få fortgang i saken. Nå har byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg, gitt Bymiljøetaten oppdraget å utrede kostnadene for oppgradering av veien, samt en tidsplan for gjennomføring, sier Vibeke Nenseth, MDGs representant i Vestre Aker byutvikling-miljø- og samferdselkomité.

Saken fortsetter under bildene. Klikk på bilder for større versjon.

SKOLEVEI I VINTER: I Skogryggveien ble det kaotisk på skoleveien i vinter, i og med at all trafikk ovenfra må sluses i en omvei. Foto: privat

For skolebarnas skyld

- Det er som Vibeke sier på tide. Denne saken har versert i bydelen i mer enn 30 år, mens all trafikk blir tvunget i omvei i langt smalere og svingete Skådalsveien og Skogryggveien uten fortau og som benyttes av mange skolebarn. Nå må dette få en løsning, sier MDGs representant i bydelsutvalget, Knut Frederik Horn.

- Det har hele tiden vært tverrpolitisk enighet om at veien skal åpnes, uten at det har ført til at bommen er blitt fjernet. Derfor er det nødvendig å finne den løsningen som gjør at de juridiske spissfindighetene om eiendoms- eller disposisjonsrett ryddes av veien. Byrådet har stort fokus på trygge skoleveier. Saken prioriteres derfor høyt, siden den er fullt ut i tråd med Byrådets intensiverte innsats for å trygge barnas skoleveier og følge opp det landsdekkende initiativet med «hjertesoner» rundt skolene, sier Nenseth.

OMVEI: Kjøretøyer på vei ned Skådalsveien må på grunn av bommen kjøre mer enn tre ganger så lang omvei enn strekningen gjennom Svenstuveien (markert med rødt. Bom med rødt punkt.) Google Maps

Blir provosert

Mia Skjøld-Lorange bor i området og har barn som er mye rundt i disse veiene.

- Jeg er glad for at det skjer noe. Daglig blir jeg som mange andre i nærområdet provosert av at denne bommen blir stående. Den må bli fjernet, sier Skjøld-Lorange, som også er medlem av MDGs lokallag.

- Som sagt. Det er snakk om å trygge barnas skolevei. Vi er glade for at byrådet prioriterer denne saken, sier Nenseth.

Privat bom førte til kaos under regnværet

SKOLEVEI NÅ: I Skogryggveien ferdes mange skolebarn. Foto: Vidar Bakken

Ingen kommentar

Per Haugmoen Mo i Svenstuveien veilag, kjenner ikke til at byrådet har tatt initiativ til å utrede kostnadene for oppgradering av veien, samt en tidsplan for gjennomføring av tiltak med formål å få åpnet veien.

- Dette er ny info for meg. Vi har ikke blitt varslet om dette. Jeg har ingen kommentar til dette nå, sier Haugmoen Mo og viser til at han forholder seg til tidligere utredninger i saken og at Oslo Byfogdembete har slått fast at de eier veien rundt bommen.

BAKGRUNN:
Mens nesten hele Svenstuveien er offentlig vei, er den lille biten med privat vei sperret av med bom siden 1986 av oppsittere. Det har vært uenighet om den private disposisjonsretten av veistubben, siden den tidligere var åpen for alminnelig ferdsel.

I mange år har bydel Vestre Aker forsøkt å få til en løsning slik at veien blir åpnet for gjennomgangstrafikk. Nå må all motorisert ferdsel sluses ned gjennom Skådalsveien og Skogryggveien, hvor blant andre mange skolebarn ferdes. Selv om Svenstuveien er rettere, bredere og har bedre standard enn "omveien", ville ikke kommunen ved Bymiljøetaten ekspropriere den øverste private delen. Årsaken var at fordi veien ifølge etaten, etter nytt regelverk, ikke tilfredsstilte kravene til kommunal standard. Dermed måtte det eventuelt bevilges penger til en oppgradering av hele veien for at saken skulle kunne løses. Den private delen av veien er på cirka 75 meter.

I 2015 ville byrådet med byrådsleder Stian Berger Røsland (H) dispensere fra regelverket, slik at kommunen kunne ekspropriere veibiten og dermed fjerne bommen. Det ble så varslet at bommen skulle fjernes. Oppsitterne ville da prøve saken for retten og Oslo Byfogdembete ga en midlertidig forføyning. Denne ga oppsitterne rett i at denne delen av veien var å betrakte som privat og bommen kunne stå.

Selv om da byrådet ga klarsignal for å sette i gang tiltaket, ble altså den forventede åpningen stoppet i retten. Retten la blant annet til grunn at Oslo kommune ikke hadde deltatt i opparbeidelse eller vedlikehold av denne delen av veien og den dermed måtte betraktes som privat. Tilhengere av å fjerne bommen stilte spørsmål ved denne begrunnelsen, da veien i sin helhet ble opparbeidet av Oslo kommune i forbindelse med arbeidet med Vettakollen høydebasseng. I anleggsperioden sto bommen oppe hele tiden.

Les også:

Se kart: Nye fartsgrenser og fartshumper i din vei

Kjenner du de «skjulte» badeperlene?

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse