ANNONSE
Annonse

Bogstad skole i tet – mange skoler henger etter

Guri Melby (V). Foto: Baard Salvesen

– Det er viktig at den oppvoksende generasjon får gode holdninger og verdier i forhold til å ta i bruk internett, sosiale medier og alt det digitale byr på.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 21.08.2018 kl 14:21

ANNONSE
Annonse

BOGSTAD: Digitale hjelpemidler vil endre skolen fullstendig. Hvem er det som styrer den digitale transformasjonen av skolene?

– Det er et ledelsesspørsmål, sier Guri Melby (V) i Stortingets utdannings- og forskningskomité. – Det er ingen fag som er viet digitale ferdigheter, og ansvaret bør plasseres tydelig, sier hun.

Bogstad skole leder an i Oslo

Digitale ferdigheter er, sammen med det å kunne lese, regne, og uttrykke seg skriftlig og muntlig, en av de fem grunnleggende ferdigheter elevene skal utvikle i skolen. I skolesammenheng innebærer digitale ferdigheter også det å kunne være skapende og kreativ med digitale verktøy.

Brynhild Farbrot, den gangen hun var rektor på Bogstad skole. Nå er hun områdedirektør for Oslo vest i Utdanningsetaten. Arkivfoto: Fredrik Eckhoff

Koding og programmering er datamaskinenes språk, og her ligger det store muligheter for elevene til å være kreative med digitale verktøy. På Bogstad skole begynner de med koding på første trinn. Barna leker mens de lærer, fordi nettbrett forbindes ofte med spill og morsomme aktiviteter.

Brynhild Farbrot er områdedirektør i Utdanningsetaten og tidligere rektor ved Bogstad skole. Hun forteller at skolen innførte nettbrett for første gang i 2015, og oppnådde full dekning på alle trinn våren 2018.

– Det er viktig for elevene å lære seg å lære å ta i bruk ny teknologi, fordi det vil komme noe nytt hele tiden, sier Farbrot.

Store nasjonale forskjeller

– Det er mange skoler som gjør mye som er veldig bra, men det er altfor store forskjeller, forteller Guri Melby. – Det finnes elever som har tilgang på pc en gang i uka, og det finnes elever som har egen iPad. At det er så store forskjeller, det mener jeg at vi ikke kan akseptere. Vi må stille krav til alle skoler i alle kommuner, slik at alle elever får lært det de skal lære, sier hun.

Når det gjelder digitaliseringen av hver enkelt skole, mener hun at mye av ansvaret ligger hos rektorene.

– Skolene i Oslo har et fortrinn, fordi kommunen har en sterk utdanningsetat som styrer forvaltningen av skoler og utdanning i Oslo, sier Melby.

Brynhild Farbrot forteller at det er forskjeller i Oslo når det gjelder hvor langt skolene har kommet i å ta i bruk digitale verktøy i undervisningen, men Oslo kommune har ressurser til rådighet for å hjelpe skolene i gang:

– I Utdanningsetaten har vi en stor IKT-avdeling som jobber med å utforme systemer som skal gjøre det lett for skolene å ta i bruk det digitale. Og så har vi en pedagogisk avdeling som har digitale veiledere, som skal hjelpe og støtte skolene i arbeidet, forteller hun.

Ny læring og nye metoder

Det å være en digital skole handler også om å lære elevene om etisk og kritisk bruk.

– Skal man få en generasjon som er bevisst på hvordan man utrykker seg offentlig, så må man begynne å trene tidlig, sier Brynhild Farbrot.

– Det er viktig at den oppvoksende generasjon får gode holdninger og verdier i forhold til å ta i bruk internett, sosiale medier og alt det digitale byr på, påpeker hun.

Guri Melby understreker at digitale hjelpemidler vil revolusjonere skolen på flere måter.

– Et eksempel er at det vil kunne være mulig å se forelesningene hjemme, og gjøre oppgavene eller leksene når man kommer på skolen. Litt motsatt av sånn det var før. Men, vi er ikke ferdige med det første steget som handler om å få digitalisert skolen ordentlig, både når det gjelder utstyr og kompetanse, avslutter hun.

Skolebarna skal forberedes til mange nye yrker og arbeidsfunksjoner som ikke finnes i dag. Vi lever i en digital revolusjon, og endringene kommer raskt. Stadig flere bedrifter ansetter en digitaliseringsdirektør, som skal styre bedriftens digitale transformasjon. Er det ikke like viktig at barna får en digitaliseringsdirektør, som kan styre den digitale transformasjonen av skolene?

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse