ANNONSE
Annonse

«Blir ikke riktigere av den grunn»

James Stove Lorentzen (H)

«Byråden gjentar seg selv, det blir ikke riktigere av den grunn.» Det skriver James Stove Lorentzen (H).

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 19.12.2017 kl 15:12

ANNONSE
Annonse

Byråd Steen er bekymret fordi Høyre ikke vil sette av milliard beløp til tomtekjøp. Det bør han ikke være, hans eget byråd skal snart inngå kontrakter med 3-4 leverandører av sykehjem som skal tilby over 400 senger, og et av kravene er at leverandørene stiller med egne tomter. Cirka halvparten av Oslos barnehagekapasitet foregår på private tomter, det er altså ikke slik at kommunen må eie tomt.

Når det gjelder bydelsøkonomien, så er hovedforskjellen på byrådet og Høyre at vi ikke ønsker å ekspandere så raskt som de gjør. Byrådet skal ansette mange nå, for så å kutte i bydelene i 2020/2021, ifølge deres eget budsjett. Det virker ikke særlig klokt.

Byråden er svært unøyaktig i sin beskrivelse av Høyres budsjett i sin iver etter å kritisere oss. Han skriver: «Høyre har i sitt alternative budsjett tatt ut alle investeringer til sentral digital utvikling, personvern og datasikkerhet samt organisasjonsutvikling.» Vi har ikke redusert investeringene, men reduserer oppbyggingen av en stor sentral driftsenhet, det er noe ganske annet.

Det er ganske fornøyelig at byråden kritiserer oss for at vi ikke kutter hele eiendomsskatten på et år. Han kaller oss i alle andre sammenhenger for uansvarlige, når vi så viser ansvarlighet, så er det galt det også.

Vi må forholde oss til at eiendomsskatten er innført og at byrådet bruker pengene til å øke kommunens faste utgifter. I fjor var beløpet beskjedent, da kunne vi kutte hele på et budsjettår, i 2018 er beløpet så stort at vi trenger mer tid, det er jeg sikker på at velgerne forstår.

James Stove Lorentzen (H)
Leder av helse og sosialkomiteen

Her er tidligere innlegg i denne debatten:

Robert Steen: "Høyre mener bydelene i Oslo vest har for mye penger"

James Stove Lorentzen: "Arbeiderpartiets skremselspropaganda"

Robert Steen: "Høyre kutter i Oslo vest"

ANNONSE
Annonse