ANNONSE
Annonse
Akersposten

Bli med på Røa Vels beboerundersøkelse

MYE AKTIVITET I NÆROMRÅDET: Røa Vel tok initiativet til å rydde opp langs Mærradalsbekken etter den siste flommen. Foto: Anna Bjørnebye Vik

Alle som føler tilhørlighet til Røa med omegn, kan delta i undersøkelsen, om du er medlem av Røa Vel eller ikke. Undersøkelsen vil være til stor hjelp for velets videre arbeid.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 28.09.2016 kl 10:49

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

RØA: Røa Vel gjennomfører i høst en beboerundersøkelse for alle som bor på Røa og omegn.

– Vi vil i tillegg til våre medlemmer gjerne vite hva som angår beboerne i nærområdet, sier leder av Røa Vel, Anne Bjørnebye Vik.

Røa Vel ønsker svar og meninger.
– Hva opptar dere? Hva driver dere med i hverdagen? Og hva gjør dere sammen i nabolag og fellesskap? spør Røa Vel.

Svarene på brukerundersøkelsen, det tar ca. 5 minutter å svare, gir Røa Vel et bedre arbeidsgrunnlag for å gjøre Røa til et enda bedre nærmiljø og nabolag. Flere personer i samme husstand kan besvare undersøkelsen.

Du får tilgang til undersøkelsen ved å klikke på linken nedenfor.
Resultatene vil foreligge i løpet av november/desember.

Bli med på undersøkelsen og få mer informasjon her

Styremedlem i Røa Vel, Arne Rolland, skriver i forbindelse med invitasjonen til brukerundersøkelsen:

"Røa Vel gjennomfører i høst en beboerundersøkelse for alle som bor på Røa. Dette gjør vi for å identifisere ønsker og behov for nærmiljøtiltak.
Vi spør også om hvilke aktiviteter som engasjerer Røaboere, og hva dere synes at Røa Vel bør engasjere seg i.

En rekke saker

Vårt formål er å engasjere beboere og jobbe for et bedre nærmiljø og nabolag.
Vi tror at gode nabolag blir bedre når folk gjør ting sammen og deler opplevelser med hverandre. Robert D. Putnam, en amerikansk sanfunnsforsker i verdensklasse, har påvist hvordan nabolag og samhold forvitrer de senere ti-årene og er blitt erstattet av mer isolasjon og konkurranse. Slike tendenser kan motarbeides gjennom deltakelse og lokalt samarbeid. Dette vil Røa Vel bidra til- i samarbeid med befolkningen, lag og foreninger i vårt område.

Røa Vel har i sin 100-årige historie engasjert seg i en rekke saker - Røa tunnellen, trafikk spørsmål, monstermaster, grønne lunger, Mærradalsbekken – både den åpne og den lukkede delen, Røa-revyen og mange andre saker. Dette skal vi fortsette med. Men vi ønsker ikke å gjøre dette alene. Røa består av en rekke foreninger, organisasjoner og kompetente og engasjerte beboere. Derfor ønsker vi å stimulere til lokalt samarbeid og frivillighet, og til å støtte opp om beboeres eget engasjement i sitt eget nabolag.

Bindeledd og pådriver

Røa Vel forsøker å opptre som bindeledd og pådriver mellom beboere, etater og politikere for å skape resultater Velet vanskelig kan oppnå alene. I tillegg er vi opptatt av det som skjer "lokalt" mellom folk i deres hverdag. Vi ønsker å løfte frem noe av det som skjer i idrettslag, klubber, sangkor og lesesirkler. Vi ønsker å bidra til å koble sammen behov og løsninger og spre gode ideer og tiltak som kan skape trivlige nabolag. Gi oss tilbakemeldinger på hva du mener – og har av ideeer!

Vi tror at Røa er et godt sted å bo- og et sted som mange føler tilhørighet til. Men vi vet ikke sikkert hva denne tilhørigheten består i! Vi tror derfor det kan være nyttig å dele noen oppfatninger av hvorfor vi bor på Røa. Hva er det vi liker- og hva kan gjøres bedre? Ta deg tid til å svare på spørreundersøkelsen- enten du er medlem av Røa Vel eller ikke."

Flere nyheter på Akersposten.no:

Nå gir nye Joker på Røa svaret på det "alle" lurer på

Inntaksområdet blir endret for fem skoler i vest

Flere overfall og voldtekt i området
Røa-dynamitt i en halvtime

– Geir er Norges fremste lagbygger og bør bli landslagssjef

Du følger vel Akersposten.no på Facebook? Hvis ikke, gjør det her!

Nøkkelord