ANNONSE
Annonse
Akersposten

Bevisførsel i tåkeheimen i ytre vest

BRATT: Gjøkbakken er som den heter, en real bakke. Fra venstre Per-Trygve Hoff, Hildegunn Opdal, Anita Leirvik North, Torkil Vederhus og Emil Alnæs som galant skjøv barnevognen hele veien. Foto: Vidar Bakken

Per Trygve Hoff ville ikke finne seg i at flere ikke trodde han. Han vil ha stasjonsnær parkering og hevdet at noen bodde inntil to kilometer fra nærmeste kollektivtilbud. Han inviterte kritikerne på befaring i ytre vest.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 05.04.2017 kl 08:41

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

VOKSENLIA/VOKSENKOLLEN: Bystyrepolitiker Per-Trygve Hoff (H) fikk mye pepper på sosiale medier for sitt forslag om å utrede behovet for å etablere stasjonsnær parkering i områder hvor det er langt til offentlig kommunikasjon. Dette forslaget er relevant for både de ytre østlige og vestlige bydeler, mener Hoff, som ville sette en grense på å måtte bo minst 400 meter fra et stasjonsområde for å benytte disse plassene.

Mente Hoff overdrev

Byrådspartiene Arbeiderpartiet, SV og MDG gikk imot forslaget sammen med Venstre og Rødt da forslaget ble fremmet, og det fikk dermed ikke flertall i bystyret. Byrådspartiene har tidligere vist til at beboere i ytre by skal kunne gå eller sykle til nærmeste stasjon eller holdeplass, mens Hoff og Høyre mener at dette i praksis ikke lar seg gjennomføre i enkelte områder på grunn av avstander, topografi og værforhold. Dette ville de altså bøte på med stasjonsnære parkeringsmuligheter.

I den litt hissige debatten på Twitter og Facebook, mente flere at Hoff overdrev da han hevdet at noen hadde inntil to kilometer til nærmeste T-banestasjon og uten annet kollektivtilbud i rushtiden. Mange mente at de fleste hadde gangavstand til nærmeste holdeplass eller stasjon i Oslo. Hoff inviterte kritikerne av forslaget til en omvisning i ytre by- vest, for å overbevise om at mange hadde lang, bratt og kronglete vei til nærmeste kollektivtransport og at det kunne være inntil to kilometer til nærmeste T-banestasjon.

Forsøkte å overbevise

Det var ikke mange som tok utfordringen. På Nationaltheatret stasjon møtte Akersposten byrådssekretær Torkil Vederhus fra MDG, sykkelentusiast Emil Alnæs og Per-Trygve Hoff. Vi snirklet oss oppover åsen, mens Hoff forsøkte å få gjennomslag hos Vederhus, for hvor dumt det var at MDG ikke ville være med på utrede behovet for et tilbud til dem som hadde lang vei til nærmeste kollektivtilbud, slik at flere kan sette igjen bilen før de drar til sentrum. Han viste til at i tillegg til store avstander var det også snakk om vanskelig topografi og føreforhold på de mange småveiene. Vederhus repliserte at anlegg av parkeringsplasser bare førte til mer biltrafikk og at areal i nærheten av t-banestasjoner måtte prioriteres til andre ting, som for eksempel bebyggelse. Hoff ville vise at det fantes områder som kunne brukes til parkering og som ikke egnet seg til annet.

Så langt ingen enighet.

Hoff pekte underveis ut flere områder på begge sider av T-banelinjen hvor beboere hadde en drøy kilometer til buss eller T-bane.

Litt håpløs oppgave

Vi gikk av på Voksenlia stasjon, hvor Hoff ville vise alle de nye boområdene mellom Voksenlia og Voksenkollen stasjon i krevende terreng. Her møtte vi leder av Voksenkollen vel, Hildegunn Opdal og beboer Anita Leirvik North som hadde med barn i barnevogn. Det var fremdeles full vinter med frisk sludd som fant veien gjennom det tykke tåkelaget. Med Holmenkollbakken ikke langt unna er det nok mange som kjenner igjen dette været, hvor lyden fra nedslaget ofte utgjør hele hoppopplevelsen.

I det vi ga oss i vei oppover fortalte North, som bor i nytt boligfelt i Orreskogen, at familien hadde leid parkeringsplass på Smestad. Barn ble kjørt av mannen til barnehage før han tok T-banen videre. Hun tok T-banen og hentet bil og barn på ettermiddagen. North mente at parkering ved stasjon for dem som bor langt unna, ville hindre flere i å bruke bil mot sentrum. I hennes nye boligfelt bodde 60 familier med ett eller flere barn.

På vei oppover så nok både Vederhus og Alnæs at det var en relativt håpløs oppgave å daglig skyve barnevogn eller ta seg frem med bæreposer med mat for å nå frem til Orreveien eller ett av de mange andre nybyggerfeltene i området. Det var bratt ja. Slaps og snø gjør det ikke bedre. Alnæs påtok seg galant å ta seg av å skyve barnevognen. Etter å ha forsert Gjøkbakken og i overkant av en halv kilometer tok vi farvel med North som fortsatte oppover mot boligfeltet, mens vi fortsatte oppover Hospitsveien. Velleder Opdal informerte Vederhus om forholdene i området med blant annet veier med og uten fortau, mens Hoff pekte ut områder med nye og gamle byggefelt og kommende byggefelt.

Vil redusere bilbruken med 20 prosent

Hoff mener at alle som er bosatt i Oslo har rett til tilgjengelighet til kollektiv transport og at stasjonsnær parkering vil føre til at flere vil reise kollektivt. Vederhus forsto at det var nødvendig for mange i dette området å bruke bil og at man måtte akseptere at bil var nødvendig som transportmiddel når man bosatte seg langt fra nærmeste T-banestasjon, uten andre alternativer. Han understreket at MDG ikke var imot bruk av bil, men at det er et mål å redusere bilbruken med 20 prosent i denne bystyreperioden. Det var andre alternativer enn nye parkeringsplasser som egnet seg bedre.

En viss enighet

Da vi nærmet oss Thorleif Haugs vei og Hoff hadde «bevist» at et av boområdene befant seg cirka 2 kilometer fra nærmeste T-banestasjon, oppsto det en viss enighet mellom Hoff og Vederhus. Begge syntes det var trist at store skogområder må vike plass for bebyggelse som bidrar lite til å avhjelpe det store boligbehovet i byen og som bygger ned den grønne profilen. Her bygges det ikke i høyden, så det monner lite.

ENIGHET: Hoff og Vederhus var enige om at nedbygging av denne skogen ved Thorleif Haugs vei er lite heldig. Bak gruppen kommer et nytt boligfelt. Foto: Vidar Bakken

Thorleif Haugs vei er som en skogsbilvei å regne, men her vil det komme flere boligfelt. Hoff foreslo noe han for mange år siden lanserte ideen om, en liten matebuss i rushtiden som gikk fra Voksenkollen over Voksentoppen og ned Voksenlia til Hovseter med endeholdeplass på Røa. Denne kunne også ta med skolebarn til Grindbakken og Persbråten skole. Vederhus så på dette som et interessant alternativ.

Liten enighet

Opp Ullveien mot Voksenkollen stasjon er Akersposten medarbeider relativt fornøyd med turen. Han kan underskrive på at det er relativt landlig, bratt og lange avstander i ytre vest. Fremme på stasjonen ville Hoff vise frem et område han mener vil egne seg godt for stasjonsnær parkering. Langs bergveggen mener han det er plass til mange biler for dem som bor langt unna stasjonen. Det var ikke nok til å overbevise Vederhus, som holdt fast ved at all erfaring viser at tilrettelegging av parkeringsplasser øker bilbruken.

IKKE OVERBEVIST: Her ved Voksenkollen stasjon mener Hoff det er mulig å anlegge plasser for stasjonsnær parkering. Det var Vederhus skeptisk til. Foto: Vidar Bakken

På vei nedover med T-banen, med over en halv times reise til Nationaltheatret, trodde ikke Vederhus at de som i dag bruker bil til sentrum ville la seg friste av å bruke T-banen, i og med den bruker så lang tid ned til sentrum. Dermed vil stasjonsnær parkering ha liten effekt. På den annen side mente Hoff at bil til sentrum i rushtiden er svært tidkrevende og forurensende. Oppsummert så var det ikke enighet rundt dette med parkering, men matebuss kan plutselig dukke opp som et forslag i rådhuset. Men så er det dette med kravene til lønnsomhet da.

Fikk jeg med at alle syntes det var en fin tur?

Les også:

Fortetting, ikke rasering

Bevaring av Smestad

Åpner for å ta boligområder ut av småhusplanen

– Skandaløst at politikerne bestemmer at et bomiljø skal raseres