ANNONSE
Annonse

«Betimelig advarsel om at nok er nok»

Per-Trygve Hoff (H). Foto: Privat

«...nå er det blitt så dyrt å passere bompengeringen at det gjør merkbare innhugg.» Det skriver Høyre-politiker etter at bystyret behandlet et innbyggerforslag onsdag.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 21.06.2018 kl 15:27

ANNONSE
Annonse

OSLO: Bystyrepolitiker fra Vestre Aker, Per-Trygve Hoff (H) kommenterte innbyggerforslaget som ble behandlet i bystyremøtet onsdag. Forslaget var å senke bompengesatsene i Oslo, og et krav om folkeavstemming om ordningen.

«Høyst forståelig reaksjon»

Som Hoff skriver, innbyggerforslaget fikk liten tilslutning i bystyret.

«Men jeg fikk sagt at forslagene er en høyst forståelig reaksjon på at det nå er blitt så dyrt å passere bompengeringen at det gjør merkbare innhugg i budsjettet for mange av oss. Satsene har rett og slett nådd smertegrensen for mange.»

Hoff mener videre at «mange reagerer på de høye bompengene som nok en villet, politisk begrensning for den enkelte families mulighet til å løse sine daglige oppgaver. Selv om byens stadig bedre kollektivtilbud nå kan håndtere det aller meste av de daglige arbeidsreisene og stadig mer av øvrige transportbehov, så er fremdeles noen avhengig av privatbilen for å løse sine behov. Og slik vil det fortsatt være for noen – nesten uansett hvor mye vi investerer i kollektivtransporten».

Nok er nok?

Her er resten av Hoffs Facebook-innlegg: «Jeg oppfatter innbyggerinitiativet som en betimelig advarsel om at nok er nok. Det håper jeg at hele bystyresalen merker seg.»

Oslopakke 3 omfatter viktige tiltak for å løse regionens samlede transportutfordringer, såvel på skinner som på vei. Inntektene fra bompenger er en viktig del av pakkens samlede finansiering. Dessverre finnes det for tiden intet alternativ som kan erstatte denne.

PS: Kun F (Frp, red.anm.) støttet forslaget. Vårt demokratiske system bygger pr i dag ikke på folkeavstemninger om enkeltsaker. Skal vi endre på dette, krever det en langt bredere og mer grunnleggende prosess enn dette.»

Hva mener du? Gi ditt svar i gallupen!

Gallup

Er bompengesatsene i Oslo akkurat passe?

Vis resultat

LES OGSÅ:
– Situasjonen ved Vinderen skole er uholdbar

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse