ANNONSE
Annonse

Ber om at alle byggeplaner for Røa-området fryses

FRYS: Bydelsutvalget ber om at pågående byggeplaner på Røa stilles i bero. Her et bilde på Skanskas planer. Skisse: LINK Arkitektur

Det hersker stor bekymring blant politikerne, som ser at den ene store byggeplanen etter den andre popper opp på Røa, uten at befolkningen vet noe om konsekvensene av alle disse planene.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 13.02.2019 kl 09:47

ANNONSE
Annonse

RØA: På Røa Torg bygges det. I Aslakveien bygges det. Skanska har snart planene klare for sentrale Røa. Det samme skjer i Henriks vei. Langs Sørkedalsveien fra T-banebroen og opp til Griniveien er det storstilte byggeplaner, etter at byrådet la dette ut som utviklingsområde. På parkeringsplassen foran FO-bygget er det også store planer for blokkbebyggelse. På et tidspunkt vil også det enorme prosjektet med vannbehandlingsanlegg på Huseby komme. Det store området ved den gamle blindeskolen skal selges og bygges ut. Samtidig kommer nytt skolebygg og Omsorg+-boliger på Hovseter. Røatunnel er vedtatt skal bygges. Flere mindre prosjekter i området bygges eller er i planleggingsfasen. Hva blir egentlig konsekvensene når alle disse prosjektene skal realiseres?

Dette bekymrer politikerne i bydelsutvalget, som ber om at aktive plansaker stiller i bero. Følgende forslag ble enstemmig vedtatt av bydelsutvalget, med fokus på sentrale Røa:

Vestre Aker bydelsutvalg ber byrådsavdeling for byutvikling foreta en gjennomgang av alle forslag og planer for Røa sentrum, og la aktive plansaker stilles i bero inntil en slik gjennomgang er ferdig. Bydelsutvalget ønsker et møte med de involverte byrådsavdelingene for byutvikling og miljø og samferdsel for å avklare overnevnte forhold, og ber om at dette kan finne sted snarlig, da tid er en faktor av betydning for saken.

Les også:

«Skanskas planer vil endre Røa sentrum totalt»

«Skanskas planer for Røa har et viktig bærekraftsperspektiv»

ANNONSE
Annonse