ANNONSE
Annonse

«Bemerkelsesverdig aggressivt og arrogant»

Røahagan 1C, nærmeste nabo til nybygget som kommer.

Vi frykter at vi nå blir tvunget til å gå til retten for å sikre våre eldre fremkommelighet, skriver Arne C. Kolstad i sameiet Røahagan 1C.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 22.02.2017 kl 14:27

ANNONSE
Annonse

Akersposten formidlet fredag Boligbyggs artikkel om nybygget i Røahagan 1. Nå har nabo styremedlem i Sameiet Røahagan 1C, Arne C. Kolstad, skrevet en kommentar til artikkelen:

Dette prosjektet er flott! Det synes trolig både byens funksjonshemmede og alle som bryr seg om å legge til rette for gode liv også for funksjonshemmede. Sammenlignet med andre steder som er vurdert, er dette nesten ideelt: I kanten av Hovsterdalen. Nær Røa sentrum, men likevel skjermet fra støy og trafikk. En utmerket løsning. Og bygningen blir vakker!

Det som skurrer, er fremstillingen av grunnene til at prosjektet er blitt forsinket. I artikkelen står blant annet:

«Høsten 2016 ble byggestart utsatt på grunn av uenighet med sameiet på naboeiendommen om en servitutt fra 1978 om bruksretten til tomten.»

Dette er tendensiøst. Utsettelsen berodde på dårlig planlegging fra Boligbygg sin side. De hadde ikke tatt høyde for blant annet Hafslunds kabler i bakken og forurenset grunn.

At uenigheten med naboen ikke er løst, skyldes også Boligbygg selv. Det er, slik Boligbygg skriver, en servitutt på eiendommen. Denne servitutten sier blant annet at tomten ikke kan bebygges og at den skal være grønt- og parkareal for Alderssameiet Røahagan 1C. Høyblokka i Røahagan 1C har ikke selv grøntareal av betydning. Det ville av den grunn neppe ha blitt tillatt bygging av sameiets blokk uten denne servitutten.

Vi har siden 2015 sagt til Boligbygg at de må snakke med oss om tilkjøringsveien og om varmestien som går over eiendommen, og om servitutten. En stor del av våre eldre sameiere er funksjonshemmede og er avhengig av varmestien og veien for å komme til og fra Røa. Boligbygg ville ikke snakke med oss før i høst, og de har også avvist våre løsningsforslag.

Vi frykter at vi nå blir tvunget til å gå til retten for å sikre våre eldre fremkommelighet. Kommunen har etter vår oppfatning opptrått bemerkelsesverdig aggressivt og arrogant. Nå tenker de å bygge uten å respektere servitutten vår og uten å følge lovens regler: ekspropriasjon eller avtale med oss.

Vi gleder oss til å få nye naboer, men vi er forferdet over hvordan kommunen går frem i denne saken.

Arne C. Kolstad
Styremedlem i Sameiet Røahagan 1c

LES artikkelen fra Boligbygg her

ANNONSE
Annonse