ANNONSE
Annonse
Akersposten

– Bare å vente på den første alvorlige ulykken

Syklister har mer enn nok med trafikken som er i Sørkedalen i dag, mener Syklistenes Landsforening, som kritiserer planene om å sende 100.000 lastebillass ekstra inn i dalen før forholdene for myke trafikanter er bedret. (Innfelt: Et lastebillass fotografert i Røa-krysset.) Foto: Fredrik Eckhoff

Han ser svært mørkt på planene om 100.000 lastebillass inn og ut av Sørkedalen. – Slutt å prate om at folk bør være mer aktive, og bygg en infrastruktur som gjør at folk tør å være det, sier Baard Amundsen i Syklistenes Landsforening.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 23.04.2018 kl 14:37

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

SØRKEDALEN: «Etter ni års resultatløst pratmakeri om sykkeltilrettelegging i #Sørkedalen er det omsider bestemt at 100.000 lass med steinmasser skal fraktes med lastebil blant menneskene som sykler der.»

Det skrev «Delveien» på sin Twitter-konto sist uke, etter at Akersposten skrev om at nå planlegges det at 100.000 lastebillass de neste årene skal kjøres inn i Sørkedalen. Dette er masser som skal graves ut når det nye underjordiske vannbassenget skal graves ut i årene frem til 2027.

«Delveien» er for øvrig en Twitter-konto som er opprettet av en privatperson som kaller seg hverdagssyklist.

På Twitter og andre sosiale medier kan man lese at syklister er bekymret for planene om 100.000 lastebiler inn og ut av Sørkedalen, på den samme veien som i dag brukes flittig av syklister, i tillegg til rulleskiløpere og andre myke trafikanter, særlig mellom mars og november.

– Underdimensjonert

I Syklistenes Landsforening har de også notert seg planene for den store økningen i transport av masse i Sørkedalen.

– Ja, det burde bekymre mange, sier Baard Amundsen, styremedlem i foreningen.

– Jeg har sett mange reaksjoner på dette på sosiale medier. Dette betyr jo at det i praksis blir mer enn 100 daglige lastebilturer inn og ut av Sørkedalen, utover all den trafikken som er der allerede, sier Amundsen. – På populære utfartsdager står allerede i dag køen av biler tettpakket fra Røa-krysset og langt inn i Sørkedalen.

Saken fortsetter under bildet.

Baard Amundsen

Han bor selv på Røa og kjenner godt til Sørkedalen og hvordan det er å ferdes på to hjul innover i dalen.

– Infrastrukturen er ekstrem dårlig tilrettelagt for syklister og andre myke trafikanter i Sørkedalen, sier Amundsen, og han mener dette er et paradoks fordi det naturskjønne området nettopp tiltrekker seg dem.

– Området er sammenliknbart med Maridalen. På den ene siden innbyr det til rekreasjon og trim for syklister, joggere, turgåere, rulleskibrukere og andre myke trafikanter. På den andre siden gjør en smal veibane at vi som oppsøker disse vakre områdene på sykkel eller til fots, utsettes for livsfare av bilistene. Når Sørkedalen nå får hundre ekstra lastebiler inn og ut hver dag, på et veisystem som ikke gir noen beskyttelse for myke trafikanter, er det bare å vente på den første alvorlige ulykken, sier Amundsen.

– Mareritt i dag

Amundsen påpeker at det ikke bare er mellom fra Bogstad Camping og innover i Sørkedalen dette kommer til å skape ekstra påkjenning.

– Hvis bassenget skal bygges på Huseby, vil jeg tro at de kjører fra Huseby opp Sørkedalsveien, via Røa-krysset. Dette er jo allerede i dag et trafikalt mareritt og skaper et bydelssentrum som preges av støy, svevestøv og eksos – ikke minst som følge av gjennomgangstrafikken til og fra Bærum, sier han.

– Røa-krysset er dessuten akilleshælen i en infrastruktur som mange barn og voksne må gjennom når de sykler til skole, jobb, til butikken eller til en fritidsaktivitet. Med den ekstra tungtransporten blir trafikkbelastningen enda mer massiv. Mange på Røa kvier seg for å bruke sykkelen allerede i dag, selv om de bare skal på butikken for å handle litt, sier Amundsen.

Lang utredning

I minst ni år har det vært jobbet med hva som skal gjøres med Sørkedalsveien, fra Peder Ankers plass ved Bogstad til Skansebakken, for å bedre forholdene for myke trafikanter. Tre alternativer er nå under utredning på den 8,5 kilometer lange strekningen:

*0-alternativet

  • Gang- og sykkelvei
  • Utvidet veiskulder


Det første alternativet er å beholde det slik det er i dag. Det andre alternativet er å legge en egen gang- og sykkelvei. Det tredje er å utvide veiskulderen med halvannen meter på hver side.

– Haster

– Hva mener Syklistenes Landsforening er best for Sørkedalen?

– Syklister mener selvfølgelig at det er best med en fysisk adskilt gang- og sykkelvei, så slipper myke trafikanter å være prisgitt oppmerksomheten og dømmekraften til bilistene. Men det er viktig at en egen del er forbeholdt syklister, og en er forbeholdt joggere og forgjengere. Det er stor forskjell til farten på syklister og gående, sier han, og særlig i et område som mange syklister oppsøker for å trene, må sykkelveiene tillate at noen syklister holder høy fart, uten at dette skaper fare for andre.

– I en adskilt gang- og sykkelvei må det dessuten være tydelig merket hva som er for sykkel, og hva som er for gange, og da helst med nivåforskjell og kantstein. Da fungerer det bra, sier han.

Amundsen mener det er rart at det skal ta så mange år å få satt i gang dette arbeidet.

– Dette er et av landets mest brukte rekreasjonsområder, sier Amundsen. Han mener det haster med å bygge en god løsning som beskytter myke trafikanter.

– Myndighetene prater mye om hvor viktig det er at folk har en aktiv hverdag. Vel, veldig mange ønsker en mer aktiv hverdag, men tør ikke sykle blant biler og lastebiler. Så slutt å prate om at folk bør være mer aktive, og bygg en infrastruktur som gjør at folk tør å være det, sier Amundsen.

– Trygge gang- og sykkelveier i Sørkedalen er en investering i utendørs aktiviteter i naturskjønne omgivelser for enormt mange mennesker i alle aldre, sier han.

LES OGSÅ: 100.000 lastebillass inn i Sørkedalen
"Ikke bruk Sørkedalen som fyllplass"

Avlyser russefest på Tryvann

Følg Akersposten på Facebook