ANNONSE
Annonse
Akersposten

Åpning av bekken i Hovseterdalen skapte temperatur

IMOT: Flertallet i bydelsutvalget gikk imot en gjenåpning av Mærradalsbekken. Illustrasjon: Grindaker as Landskapsarkitekter

Det ble litt debatt da bydelsutvalget i Vestre Aker skulle vedta en uttalelse i forbindelse med forslaget om å få Mærradalsbekken opp i dagen.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 17.02.2020 kl 13:54

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

HOVSETERDALEN: I 2018 vedtok bystyret at det skulle utarbeides et forprosjekt med formål at Mærradalsbekken skulle delvis åpnes gjennom Hovseterdalen. Siden er det arrangert infomøter og workshop, hvor lokale har kommet med spørsmål og innspill i saken.

Les saken: Slik kan en bekk i Hovseterdalen se ut

Stor motstand

Nå er forprosjekt for gjenåpning av Mærradalsbekken kommet til politisk behandling i bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker.

Motstanden mot bekkeåpningen blant lokalbefolkningen rundt Hovseterdalen synes stor, hvor blant annet barnas aktiviteter og sikkerhet har hatt fokus. Det har ført til at både Høyre og Arbeiderpartiet lokalt har snudd i saken. Det kan også få konsekvenser når bystyret til slutt skal ta den endelige avgjørelsen om gjenåpning av bekken.

Lesogså: – Dalen fungerer fantastisk godt som den gjør i dag

God medvirkning

I bydelsutvalget mente representantene fra MDG, SV og Venstre at medvirkningsprosessen i denne saken hadde vært god og ble reflektert i forprosjektet, hvor blant annet barnas sikkerhet var godt ivaretatt. Det ble blant annet pekt på at dette ville gi dalen nye kvaliteter og var en del av det byøkologiske programmet for bekkeåpninger. Overvannsproblematikk, vannrensing og større naturmangfold var noen av stikkordene.

Må lytte

Høyres representanter pekte på at man må lytte til befolkningen, hvor motstanden er stor. BU-leder Yngvar A. Husebye mente at 600 meter med åpen bekk med plastsåle, hadde liten betydning for å håndtere overvann og ville ha liten betydning for naturmangfoldet. Det er ikke lenger snakk om å følge det gamle bekkeløpet eller anlegge den der bekken går i rør i dag. Han viste også til at i «Barnas dal» brukte barnehagebarn området daglig og at barnehagebestyrere ikke er tilhengere av bekkeåpning.

Les også: – Jeg blir kvalm, uvel og trist

Vedtaket

Høringsforslaget som fikk flertallets stemmer, Høyre, Ap og Frp (11 stemmer) lyder som følger:

Bydel Vestre Aker er svært positive til oppgradering av grøntområdene i Hovseterdalen. Dette er et friområde som i dag benyttes av mange av bydelens innbyggere, både sommer- og vinterstid. Spesielt positivt er det at dette friområdet er godt tilrettelagt for eldre og bevegelseshemmede. Det benyttes også flittig av de nærliggende skoler og barnehager
Bydel Vestre Aker er imidlertid imot åpning av bekken som i dag ligger under bakken. Bydelen mener en åpning vil kunne forhindre flyten mellom de forskjellige områdene i Hovseterdalen, og samtidig legge hindringer for dagens bruk.

Miljøgevinsten av en åpning må anses å være nokså beskjeden all den tid det meste av bekken allerede i dag ligger åpen. Større gevinst vil det anses å være å i større grad vedlikeholde den allerede eksisterende åpne delen av bekken fra Ankerveien til Røahagen. Den åpne bekken har behov for rensing, fjerning av vegetasjon og kantklipping. Her ville det også vært store gevinster i å investere i forskjønning og parkmessig infrastruktur.Hovseterdalen er også barns skolevei, og vei til arbeid for mange enten til fots eller med sykkel. Det er derfor viktig å ha fokus på sikkerhet i tilknytning til reise til og fra hjem.

Bydel Vestre Aker er positive til Bymiljøetaten vil påta seg fremtidig drift av parkanlegget, og ber om at dette også inkluderer området mellom Ankerveien og Røahagen

Følg Akersposten på Facebook