ANNONSE
Annonse
Akersposten

– Antall ansatte må ned

Bydelsutvalgsleder Carl Oscar Pedersen (H) forklarer hvordan korona-pandemien bidrar sterkt til at Bydel Ullerns økonomi forverres.

– Antall ansatte må ned, og det blir ikke mye rom for overtid og vikarer, sier Carl Oscar Pedersen, leder av bydelsutvalget i Bydel Ullern. De er nå i gang med å sy sammen budsjettet for 2021 – etter et tøft år for økonomien i korona-året 2020.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 05.10.2020 kl 20:42

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

BYDEL ULLERN: – Det er brutalt. Vi må også innskrenke kjøp av institusjonsplasser, fortsetter Pedersen.

– Hvor mye må bydelen spare?

– Det er litt tidlig i prosessen, men jeg vil anslå rundt 30-40 millioner kroner.

– Hvor skal det kuttes?

– Det vil gå ut over tjenestene.

– Får dere mindre penger enn i år?

– Bydelen får overført noe over en milliard – slik som dette året. I realiteten vil det si en nedgang i aktiviteten, sier Pedersen for i mellomtiden har utgiftssiden økt.

Blir skjermet?

– Vi vil forsøke å prioritere kultursektoren og tilbud til eldre, sier Pedersen og legger til at dette er det i stor grad enighet om i bydelsutvalget, som i slutten av desember skal fatte det endelige budsjettet for kommende år. Før den tid skal Oslo kommune fatte vedtak om hvordan pengene skal fordeles i hele kommunen.

– Vi vil forsøke ikke å kutte i kulturmidlene. Det samme gjelder møteplasser for eldre. Det er viktig å opprettholde slik møteplasser for å motvirke ensomhet og isolasjon. Det gjelder uansett alder, sier Pedersen og legger til at det er det tverrpolitisk enighet om.

– Skøyen aktivitetssenter og Stoppestedet er to slike arenaer vi vil hegne om. Vi må ha steder å møtes – særlig i disse tider hvor vi er inne i en pandemi.

– Er det riktig å satse på forebyggende arbeid, når det er så mye som er lovpålagt?

– Ja.

Svaret kom kjapt.

– Det er god økonomi i å forebygge framfor å reparere.

Pedersen peker også på at ved å forebygge vil innbyggerne leve mer aktive liv.

– Det er det vi ønsker. Vi blir som samfunn fattigere hvis vi blir fratatt muligheten til også å være sosiale, sier Pedersen og legger til at bydelen samarbeider med blant andre menighetene og frivilligsentralen for å skape møteplasser til flest mulig av innbyggerne.

Ikke nok korona-penger

Staten har sagt at kommunene får dekket korona-utgiftene.

– Det er både riktig og ikke riktig. Vi får dekket de utgiftene vi direkte kan vise til har sammenheng med pandemien, men ikke de indirekte kostnadene.

– Har ikke bydelen penger på bok?

– Vi hadde noen millioner, men nå røyner det på. For tiden graver vi dypt i bukselommen, sier han.

De indirekte kostnadene i forbindelse med virusepidemien kan for eksempel være at ting nå tar lenger tid.

– Det koster faktisk penger.

De ansatte er også mer borte fra jobb. Her peker Pedersen på at ansatte kan være i karantene eller er bedt om å holde seg hjemme hvis det er mistanke om sykdom. De ansatte har kanskje også en familiesituasjon som forårsaker fravær.

Krevende

– Vi er inne i en krevende situasjon både smittemessig, økonomisk og det å kunne tilby innbyggerne gode tjenester og møteplasser, sier Pedersen og legger til at bydelen har brukt tid og ressurser på det å skape og det å kunne legge til rette for selvstendige og gode liv.

– Men de lovpålagte oppgavene – som ofte koster mange penger – må gå først, sier Pedersen og håper virkelig at innbyggerne vil benytte seg av tilbudene møteplassene har å by på.

– Hvordan ser du på Oslo-budsjettet som nå er til behandling i kommunen?

– Ikke glem bydelene. Jeg forstår at det er tøffe forhandlinger, men det er bydelen som best treffer med tilbud direkte til innbyggerne. Det er bydelens ansatte som treffer innbyggerne hver eneste dag og som står direkte overfor deres daglige behov, sier Pedersen.

Sommerjobber videreføres

Av Oslo-budsjettet går det fram at kommunen ønsker å videreføre satsingen på sommerjobber og sommeraktiviteter for ungdom, slik at fritid og feriedager kan fylles med meningsfulle aktiviteter.

– Dette ser jeg meget positivt på, sier Pedersen. – I denne pandemitiden med mange unge arbeidsledige så er slik satsing av stor betydning.

I forslaget til Oslo kommune ønsker en å styrke dette forebyggende tiltaket med 20 millioner kroner til 88 millioner kroner.

Ikke nødvendigvis bedre

I Oslo-budsjettet foreslår en å opprette et nytt eiendomsforetak. En vil at en i 2021 slår sammen eiendomsforetakene Undervisningsbygg, Boligbygg, Omsorgsbygg og Kultur- og idrettsbygg i ett felles foretak.

– Jeg er redd dette blir for stort, sier Pedersen og mener at det ikke er nødvendig med så store enheter.

– Større er ikke nødvendigvis ikke bedre. Avstanden kan bli vel stor, sier Pedersen som er svært glad for et annet forslag.

– Det er kommet forslag om en ny bostøtteordning for kommunale leiligheter og den støtter jeg helt og fullt, sier Pedersen. I dag er det slik at en betaler gjengs leie i kommunale boliger.

– Forslaget går ut på at en skal betale en lavere leie enn gjengs leie. Dette er en riktig utvikling, sier Carl Oscar Pedersen. Det er satt av ekstra midler i dette i økonomiplanperioden.